Đà Nẵng

Cty mỹ thuật Khải Hoàn

Tên doanh nghiệp: Cty mỹ thuật Khải Hoàn
Địa chỉ: Group 287 B14, Vinh Trung , Thanh Khe Dist.
Điện thoại: 511-3655656
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn
Website: www.khaihoan.com

Địa chỉ doanh …

Cty muối Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty muối Miền Trung
Địa chỉ: 374 Trưng Nữ Vương Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3822231
Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:374 Trưng Nữ Vương Str., …

Cty TNHH Hương Quế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hương Quế
Địa chỉ: Đà Sơn- Hoà Khánh, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3737178
Ngành nghề kinh doanh: thể thao , sx & kd trang thiết bị

Địa chỉ doanh nghiệp:Đà Sơn- …

Cty muối Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty muối Miền Trung
Địa chỉ: 374 Trưng Nữ Vương Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3822231
Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:374 Trưng Nữ Vương Str., …

Cty TNHH kiểm toán và kế toán

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiểm toán và kế toán
Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3655886
Ngành nghề kinh doanh: kiểm toán , kế toán , tư vấn tài chính & thuế
Website:

Cty TNHH kiểm toán và kế toán

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiểm toán và kế toán
Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3655886
Ngành nghề kinh doanh: kiểm toán , kế toán , tư vấn tài chính & thuế
Website:

Cty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 471 Núi Thành Str., Hoà Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3622007, 3644338
Ngành nghề kinh doanh: làm sạch , dịch vụ, trang thiết bị,môi

Cty liên doanh TAXI Đà nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty liên doanh TAXI Đà nẵng
Địa chỉ: 122 Lê Lợi Str
Điện thoại: 511-3815815
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vận tải , đường sắt

Địa chỉ doanh nghiệp:122 Lê Lợi Str…

Cty TNHH kiến tạo miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến tạo miền Trung
Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3835379
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:27B Nguyễn Tất …

Cty TNHH kiến tạo miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến tạo miền Trung
Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3835379
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:27B Nguyễn Tất …

Cty LD taxi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty LD taxi Đà Nẵng
Địa chỉ: Lot D2-D4, Phan Đăng Lưu Str
Điện thoại: 511-3381581, 3361598
Ngành nghề kinh doanh: taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot D2-D4, …

Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu
Địa chỉ: 213 Hùng Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-30511.3833204, 3732430
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx

Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu
Địa chỉ: 213 Hùng Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-30511.3833204, 3732430
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx

Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD
Địa chỉ: 53 Cao Thắng Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3895025
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công

Cty LD lâm sản Việt Lang

Tên doanh nghiệp: Cty LD lâm sản Việt Lang
Địa chỉ: Lot TV01, Thanh Vinh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3373616
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ giả cổ, mỹ nghệ , sx & kd,đồ gỗ

Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD
Địa chỉ: 53 Cao Thắng Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3895025
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công

Cty TNHH Kim Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kim Thành
Địa chỉ: 201 Trần Phú Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3871818
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:201 Trần Phú Str., Phước Ninh , …

Cty TNHH Kim Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kim Thành
Địa chỉ: 201 Trần Phú Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3871818
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:201 Trần Phú Str., Phước Ninh , …

Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân
Địa chỉ: 111 Nguyễn Văn Linh Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3691720
Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , tư vấn môi giới nhà

Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân
Địa chỉ: 111 Nguyễn Văn Linh Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3691720
Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , tư vấn môi giới nhà

Cty LD dịch vụ ăn uống quốc tế Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty LD dịch vụ ăn uống quốc tế Đà Nẵng
Địa chỉ: 15 Bạch Đằng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823832, 3830014
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:15 Bạch Đằng Str., Hải …

Cty lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng
Địa chỉ: Hoà Cầm IZ., Hoà Thọ Tây , Cẩm Lệ Dist.
Điện thoại: 511-3733935
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà Cầm IZ., Hoà …

Cty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển
Địa chỉ: 96 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng
Điện thoại: 511-3712968, 3712969, 3649017
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng
Website: www.andien.com.vn

Địa chỉ doanh …

Cty lâm sản và thương mại Liên Việt

Tên doanh nghiệp: Cty lâm sản và thương mại Liên Việt
Địa chỉ: 90 Điện Biên Phủ Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821284, 3811193, 3846409
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty lâm sản và thương mại Liên Việt

Tên doanh nghiệp: Cty lâm sản và thương mại Liên Việt
Địa chỉ: 90 Điện Biên Phủ Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821284, 3811193, 3846409
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn
Địa chỉ: 84 Điện Biên Phủ Str, Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3620235
Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến &

Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn
Địa chỉ: 84 Điện Biên Phủ Str, Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3620235
Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến &

Cty lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam – Chi nhánh
Địa chỉ: 244 Hùng Vương, Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3866378
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,nông sản (điều, lạc..) , chế biến &

Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo
Địa chỉ: 35 Lê Lai Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3887676
Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd
Website: www.imperkjcom.vn

Địa …

Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo
Địa chỉ: 35 Lê Lai Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3887676
Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd
Website: www.imperkjcom.vn

Địa …

Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải
Địa chỉ: 105 Phan Thanh Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3832609
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx

Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải
Địa chỉ: 105 Phan Thanh Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3832609
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx

Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N
Địa chỉ: 560/3 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3710799
Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật

Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N
Địa chỉ: 560/3 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3710799
Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật

Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng
Địa chỉ: Lot C1, Thọ Quang , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3923941, 3923871
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.procimex-fish.com.vn

Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng
Địa chỉ: Lot C1, Thọ Quang , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3923941, 3923871
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.procimex-fish.com.vn

Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N
Địa chỉ: 560/3 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3710799
Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật

Cty khách sạn Sài Gòn Tourane

Tên doanh nghiệp: Cty khách sạn Sài Gòn Tourane
Địa chỉ: 5 Đống Đa Str, Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821021, 3863584
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn
Website: www.saigontourane.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:5 Đống Đa Str, Hải Châu Dist.…

Cty TNHH kỹ thuật Phương Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật Phương Linh
Địa chỉ: 19 Str. 2/9, Hoà Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3361587
Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,máy biến thế,

Cty Keyhinge Toys Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty Keyhinge Toys Việt Nam
Địa chỉ: Hòa Khánh IZ., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3734440, 3842042
Ngành nghề kinh doanh: đồ chơi trẻ em , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Hòa Khánh …

Cty TNHH kỹ thuật Sao Mới

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật Sao Mới
Địa chỉ: 384 Điện Biên Phủ Str
Điện thoại: 511-3736789
Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx & kd,tự động , hệ thống và thiết bị

Cty Keyhinge Toys Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty Keyhinge Toys Việt Nam
Địa chỉ: Hòa Khánh IZ., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3734440, 3842042
Ngành nghề kinh doanh: đồ chơi trẻ em , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Hòa Khánh …

Cty Hữu Nghị – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Hữu Nghị – Đà Nẵng
Địa chỉ: Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3934056, 3934156
Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải

Cty TNHH kỹ thuật số Quang Duy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật số Quang Duy
Địa chỉ: 36 Lê Đình Dương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3562657
Ngành nghề kinh doanh: bảng hiệu, tín hiệu an toàn giao thông , sx

Cty TNHH kỹ thuật Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ: 38 Hà Huy Tập Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3711270
Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,máy công cụ ,

Cty Hữu Nghị – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Hữu Nghị – Đà Nẵng
Địa chỉ: Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3934056, 3934156
Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải

Cty Hưng Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty Hưng Thịnh
Địa chỉ: 133 Hoàng Diệu Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3872688
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:133 Hoàng Diệu Str., …

Cty Hưng Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty Hưng Thịnh
Địa chỉ: 133 Hoàng Diệu Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3872688
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:133 Hoàng Diệu Str., …

Cty TNHH Lafien Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lafien Vina
Địa chỉ: Lot X, Str.11, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3738142
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot X, Str.11, …

Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 35 Trưng Nữ Vương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3834076
Ngành nghề kinh doanh: