Đà Nẵng

Cty mỹ thuật Khải Hoàn

Tên doanh nghiệp: Cty mỹ thuật Khải Hoàn. Địa chỉ: Group 287 B14, Vinh Trung , Thanh Khe Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn.

Cty muối Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty muối Miền Trung. Địa chỉ: 374 Trưng Nữ Vương Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH Hương Quế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hương Quế. Địa chỉ: Đà Sơn- Hoà Khánh, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thể thao , sx & kd trang thiết bị.

Cty muối Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty muối Miền Trung. Địa chỉ: 374 Trưng Nữ Vương Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH kiểm toán và kế toán

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiểm toán và kế toán. Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kiểm toán , kế toán , tư vấn tài chính & thuế.

Cty TNHH kiểm toán và kế toán

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiểm toán và kế toán. Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kiểm toán , kế toán , tư vấn tài chính & thuế.

Cty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành Str., Hoà Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: làm sạch , dịch vụ, trang thiết bị,môi trường.

Cty liên doanh TAXI Đà nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty liên doanh TAXI Đà nẵng. Địa chỉ: 122 Lê Lợi Str. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vận tải , đường sắt.

Cty TNHH kiến tạo miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến tạo miền Trung. Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH kiến tạo miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến tạo miền Trung. Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu. Địa chỉ: 213 Hùng Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx &

Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc và thương mại á Châu. Địa chỉ: 213 Hùng Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx &

Cty LD taxi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty LD taxi Đà Nẵng. Địa chỉ: Lot D2-D4, Phan Đăng Lưu Str. Ngành nghề kinh doanh: taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá.

Cty LD lâm sản Việt Lang

Tên doanh nghiệp: Cty LD lâm sản Việt Lang. Địa chỉ: Lot TV01, Thanh Vinh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ giả cổ, mỹ nghệ , sx & kd,đồ gỗ

Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD. Địa chỉ: 53 Cao Thắng Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công

Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc xây dựng ACAD. Địa chỉ: 53 Cao Thắng Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công

Cty TNHH Kim Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kim Thành. Địa chỉ: 201 Trần Phú Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH Kim Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kim Thành. Địa chỉ: 201 Trần Phú Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân. Địa chỉ: 111 Nguyễn Văn Linh Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , tư vấn môi giới nhà

Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh địa ốc Thiên Nhân. Địa chỉ: 111 Nguyễn Văn Linh Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , tư vấn môi giới nhà

Cty LD dịch vụ ăn uống quốc tế Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty LD dịch vụ ăn uống quốc tế Đà Nẵng. Địa chỉ: 15 Bạch Đằng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Cty lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng. Địa chỉ: Hoà Cầm IZ., Hoà Thọ Tây , Cẩm Lệ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển. Địa chỉ: 96 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng.

Cty lâm sản và thương mại Liên Việt

Tên doanh nghiệp: Cty lâm sản và thương mại Liên Việt. Địa chỉ: 90 Điện Biên Phủ Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty lâm sản và thương mại Liên Việt

Tên doanh nghiệp: Cty lâm sản và thương mại Liên Việt. Địa chỉ: 90 Điện Biên Phủ Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn. Địa chỉ: 84 Điện Biên Phủ Str, Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến &

Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn. Địa chỉ: 84 Điện Biên Phủ Str, Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến &

Cty lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam - Chi nhánh. Địa chỉ: 244 Hùng Vương, Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,nông sản (điều, lạc..) , chế biến

Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo. Địa chỉ: 35 Lê Lai Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd.

Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh XNK Hoàng Bảo. Địa chỉ: 35 Lê Lai Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd.

Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải. Địa chỉ: 105 Phan Thanh Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx

Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Đức Khải. Địa chỉ: 105 Phan Thanh Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx

Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N. Địa chỉ: 560/3 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật

Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N. Địa chỉ: 560/3 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật

Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng. Địa chỉ: Lot C1, Thọ Quang , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng. Địa chỉ: Lot C1, Thọ Quang , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật công nghệ D & N. Địa chỉ: 560/3 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật

Cty khách sạn Sài Gòn Tourane

Tên doanh nghiệp: Cty khách sạn Sài Gòn Tourane. Địa chỉ: 5 Đống Đa Str, Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH kỹ thuật Phương Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật Phương Linh. Địa chỉ: 19 Str. 2/9, Hoà Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,máy biến

Cty Keyhinge Toys Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty Keyhinge Toys Việt Nam. Địa chỉ: Hòa Khánh IZ., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ chơi trẻ em , sx & kd.

Cty TNHH kỹ thuật Sao Mới

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật Sao Mới. Địa chỉ: 384 Điện Biên Phủ Str. Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx & kd,tự động , hệ thống và thiết

Cty Keyhinge Toys Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty Keyhinge Toys Việt Nam. Địa chỉ: Hòa Khánh IZ., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ chơi trẻ em , sx & kd.

Cty Hữu Nghị – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Hữu Nghị - Đà Nẵng. Địa chỉ: Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải ,

Cty TNHH kỹ thuật số Quang Duy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật số Quang Duy. Địa chỉ: 36 Lê Đình Dương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bảng hiệu, tín hiệu an toàn giao thông , sx

Cty TNHH kỹ thuật Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kỹ thuật Việt Nam. Địa chỉ: 38 Hà Huy Tập Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,máy công cụ

Cty Hữu Nghị – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Hữu Nghị - Đà Nẵng. Địa chỉ: Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải ,

Cty Hưng Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty Hưng Thịnh. Địa chỉ: 133 Hoàng Diệu Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty Hưng Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty Hưng Thịnh. Địa chỉ: 133 Hoàng Diệu Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH Lafien Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lafien Vina. Địa chỉ: Lot X, Str.11, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng.

Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 35 Trưng Nữ Vương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khoa