Đà Nẵng

Cty thương mại cafe Long

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại cafe Long
Địa chỉ: 123 Lê Lợi Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3825426
Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd
Website: www.longcofin.com

Địa chỉ doanh nghiệp:123 …

Cty thương mại cafe Long

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại cafe Long
Địa chỉ: 123 Lê Lợi Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3825426
Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd
Website: www.longcofin.com

Địa chỉ doanh nghiệp:123 …

Cty TNHH Hải Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Phong
Địa chỉ: 317 Ngô Quyền Str., Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3935325
Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH Hải Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Phong
Địa chỉ: 317 Ngô Quyền Str., Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3935325
Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH Hải Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Phong
Địa chỉ: 317 Ngô Quyền Str., Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3935325
Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
Địa chỉ: 218 Hải Phòng, Tân Chính , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3821345
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường sắt

Địa chỉ doanh nghiệp:218 Hải …

Cty TNHH Hải Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Thanh
Địa chỉ: 107 Thanh Sơn Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3826462
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:107 Thanh Sơn Str., …

Cty thép Vsc-Posco – CN TP.Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thép Vsc-Posco – CN TP.Đà Nẵng
Địa chỉ: 91 Hàm Nghi Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3690176
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng ,

Cty thép Vsc-Posco – CN TP.Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thép Vsc-Posco – CN TP.Đà Nẵng
Địa chỉ: 91 Hàm Nghi Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3690176
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng ,

Cty TNHH Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân
Địa chỉ: Group 27, Hòa Thọ Tây
Điện thoại: 511-3846180
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 27, Hòa Thọ Tây…

Cty TNHH Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân
Địa chỉ: Group 27, Hòa Thọ Tây
Điện thoại: 511-3846180
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 27, Hòa Thọ Tây…

Cty Thạch Bàn – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Thạch Bàn – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 149 Phan Châu Trinh Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3816254
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,gốm sứ xây dựng , sx

Cty TNHH Hải Vân Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân Nam
Địa chỉ: 04 Triệu Nữ Vương
Điện thoại: 511-30511.3868686
Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,điện , tủ điện, bảng điện và các thiết

Cty TNHH Hải Vân Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân Nam
Địa chỉ: 04 Triệu Nữ Vương
Điện thoại: 511-30511.3868686
Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,điện , tủ điện, bảng điện và các thiết

Cty sữa Việt Nam – CN tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sữa Việt Nam – CN tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 12 Chi Lăng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3897222
Ngành nghề kinh doanh: sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd
Website: www.vnmilk.com.vn

Cty sữa Việt Nam – CN tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sữa Việt Nam – CN tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 12 Chi Lăng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3897222
Ngành nghề kinh doanh: sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd
Website: www.vnmilk.com.vn

Cty TNHH hoá chất vật tư khoa học kỹ thuật

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hoá chất vật tư khoa học kỹ thuật
Địa chỉ: 198 Nguyễn Văn Linh Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3655701
Ngành nghề kinh doanh: khoa học & kỹ thuật , dịch vụ & vật

Cty Sông Thu

Tên doanh nghiệp: Cty Sông Thu
Địa chỉ: 152 Str. 2-9, Hoà Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3625666, 3622902
Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd
Website: www.songthu.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:152 Str. 2-9, Hoà …

Cty Sông Thu

Tên doanh nghiệp: Cty Sông Thu
Địa chỉ: 152 Str. 2-9, Hoà Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3625666, 3622902
Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd
Website: www.songthu.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:152 Str. 2-9, Hoà …

Cty TNHH Hoàn Hảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàn Hảo
Địa chỉ: 64 Trần Tống Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3655032
Ngành nghề kinh doanh: dấu , khắc dấu

Địa chỉ doanh nghiệp:64 Trần Tống Str., Vĩnh Trung , …

Cty TNHH Hoàn Hảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàn Hảo
Địa chỉ: 64 Trần Tống Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3655032
Ngành nghề kinh doanh: dấu , khắc dấu

Địa chỉ doanh nghiệp:64 Trần Tống Str., Vĩnh Trung , …

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng
Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp Str
Điện thoại: 511-3823725
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thảm , sx

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng
Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp Str
Điện thoại: 511-3823725
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thảm , sx

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng
Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp Str
Điện thoại: 511-3823725
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thảm , sx

Cty TNHH Hoàng ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng ánh
Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3689689
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,xe máy , sx, lắp

Cty TNHH Hoàng ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng ánh
Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3689689
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,xe máy , sx, lắp

Cty TNHH Hoàng ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng ánh
Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3689689
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,xe máy , sx, lắp

Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi
Địa chỉ: 211 Phan Châu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382729
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi
Địa chỉ: 211 Phan Châu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382729
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi
Địa chỉ: 211 Phan Châu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382729
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty TNHH Hoàng Khuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Khuyên
Địa chỉ: 90 Phạm Văn Nghị Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3653309
Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd
Website:

Cty TNHH Hoàng Khuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Khuyên
Địa chỉ: 90 Phạm Văn Nghị Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3653309
Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd
Website:

Cty TNHH Hoàng Khuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Khuyên
Địa chỉ: 90 Phạm Văn Nghị Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3653309
Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd
Website:

Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Địa chỉ: 27 Bùi Chát Str., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3730574
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ …

Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Địa chỉ: 27 Bùi Chát Str., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3730574
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ …

Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Địa chỉ: 27 Bùi Chát Str., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3730574
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ …

Cty TNHH Hoàng Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phú
Địa chỉ: 368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3751204
Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải …

Cty TNHH Hoàng Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phú
Địa chỉ: 368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3751204
Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải …

Cty TNHH Hoàng Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phú
Địa chỉ: 368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3751204
Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải …

Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng
Địa chỉ: 82 Trần Phú Str., Hải Châu I , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3892234
Ngành nghề kinh doanh: rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh

Địa …

Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng
Địa chỉ: 82 Trần Phú Str., Hải Châu I , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3892234
Ngành nghề kinh doanh: rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh

Địa …

Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng
Địa chỉ: 82 Trần Phú Str., Hải Châu I , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3892234
Ngành nghề kinh doanh: rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh

Địa …

Cty TNHH Hoàng Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phúc
Địa chỉ: 171 Ông ích Khiêm Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3829961
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:171 Ông ích …

Cty TNHH Hoàng Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phúc
Địa chỉ: 171 Ông ích Khiêm Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3829961
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:171 Ông ích …

Cty TNHH Hoàng Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phúc
Địa chỉ: 171 Ông ích Khiêm Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3829961
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:171 Ông ích …

Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)

Tên doanh nghiệp: Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)
Địa chỉ: 1 Lê Văn Hiến, Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist.
Điện thoại: 511-30511.3961611
Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1 …

Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)

Tên doanh nghiệp: Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)
Địa chỉ: 1 Lê Văn Hiến, Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist.
Điện thoại: 511-30511.3961611
Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1 …

Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)

Tên doanh nghiệp: Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)
Địa chỉ: 1 Lê Văn Hiến, Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist.
Điện thoại: 511-30511.3961611
Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1 …

Cty TNHH Hưng Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Quang
Địa chỉ: 280 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3827688
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:280 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.…

Cty mỹ thuật Khải Hoàn

Tên doanh nghiệp: Cty mỹ thuật Khải Hoàn
Địa chỉ: Group 287 B14, Vinh Trung , Thanh Khe Dist.
Điện thoại: 511-3655656
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn
Website: www.khaihoan.com

Địa chỉ doanh …