Đà Nẵng

Cty thương mại cafe Long

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại cafe Long. Địa chỉ: 123 Lê Lợi Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty thương mại cafe Long

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại cafe Long. Địa chỉ: 123 Lê Lợi Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH Hải Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Phong. Địa chỉ: 317 Ngô Quyền Str., Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân

Cty TNHH Hải Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Phong. Địa chỉ: 317 Ngô Quyền Str., Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân

Cty TNHH Hải Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Phong. Địa chỉ: 317 Ngô Quyền Str., Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân

Cty thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng. Địa chỉ: 218 Hải Phòng, Tân Chính , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường sắt.

Cty TNHH Hải Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Thanh. Địa chỉ: 107 Thanh Sơn Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty thép Vsc-Posco – CN TP.Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thép Vsc-Posco - CN TP.Đà Nẵng. Địa chỉ: 91 Hàm Nghi Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây

Cty thép Vsc-Posco – CN TP.Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thép Vsc-Posco - CN TP.Đà Nẵng. Địa chỉ: 91 Hàm Nghi Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây

Cty TNHH Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân. Địa chỉ: Group 27, Hòa Thọ Tây. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân. Địa chỉ: Group 27, Hòa Thọ Tây. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty Thạch Bàn – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Thạch Bàn - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 149 Phan Châu Trinh Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,gốm sứ xây dựng ,

Cty TNHH Hải Vân Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân Nam. Địa chỉ: 04 Triệu Nữ Vương. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,điện , tủ điện, bảng điện và

Cty TNHH Hải Vân Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Vân Nam. Địa chỉ: 04 Triệu Nữ Vương. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,điện , tủ điện, bảng điện và

Cty sữa Việt Nam – CN tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sữa Việt Nam - CN tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 12 Chi Lăng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd.

Cty sữa Việt Nam – CN tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sữa Việt Nam - CN tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 12 Chi Lăng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd.

Cty TNHH hoá chất vật tư khoa học kỹ thuật

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hoá chất vật tư khoa học kỹ thuật. Địa chỉ: 198 Nguyễn Văn Linh Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khoa học & kỹ thuật , dịch vụ & vật

Cty Sông Thu

Tên doanh nghiệp: Cty Sông Thu. Địa chỉ: 152 Str. 2-9, Hoà Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd.

Cty Sông Thu

Tên doanh nghiệp: Cty Sông Thu. Địa chỉ: 152 Str. 2-9, Hoà Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd.

Cty TNHH Hoàn Hảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàn Hảo. Địa chỉ: 64 Trần Tống Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dấu , khắc dấu.

Cty TNHH Hoàn Hảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàn Hảo. Địa chỉ: 64 Trần Tống Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dấu , khắc dấu.

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng. Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp Str. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thảm ,

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng. Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp Str. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thảm ,

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng. Địa chỉ: 25 Trần Quý Cáp Str. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thảm ,

Cty TNHH Hoàng ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng ánh. Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,xe máy ,

Cty TNHH Hoàng ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng ánh. Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,xe máy ,

Cty TNHH Hoàng ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng ánh. Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,xe máy ,

Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi. Địa chỉ: 211 Phan Châu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi. Địa chỉ: 211 Phan Châu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất thương mại quế Miền Nam Trà Mi. Địa chỉ: 211 Phan Châu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty TNHH Hoàng Khuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Khuyên. Địa chỉ: 90 Phạm Văn Nghị Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd.

Cty TNHH Hoàng Khuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Khuyên. Địa chỉ: 90 Phạm Văn Nghị Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd.

Cty TNHH Hoàng Khuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Khuyên. Địa chỉ: 90 Phạm Văn Nghị Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd.

Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. Địa chỉ: 27 Bùi Chát Str., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. Địa chỉ: 27 Bùi Chát Str., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. Địa chỉ: 27 Bùi Chát Str., Hòa Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Hoàng Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phú. Địa chỉ: 368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện.

Cty TNHH Hoàng Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phú. Địa chỉ: 368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện.

Cty TNHH Hoàng Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phú. Địa chỉ: 368 Đống Đa Str., Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện.

Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng. Địa chỉ: 82 Trần Phú Str., Hải Châu I , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh.

Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng. Địa chỉ: 82 Trần Phú Str., Hải Châu I , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh.

Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng. Địa chỉ: 82 Trần Phú Str., Hải Châu I , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh.

Cty TNHH Hoàng Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phúc. Địa chỉ: 171 Ông ích Khiêm Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ.

Cty TNHH Hoàng Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phúc. Địa chỉ: 171 Ông ích Khiêm Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ.

Cty TNHH Hoàng Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Phúc. Địa chỉ: 171 Ông ích Khiêm Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ.

Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)

Tên doanh nghiệp: Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom). Địa chỉ: 1 Lê Văn Hiến, Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd.

Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)

Tên doanh nghiệp: Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom). Địa chỉ: 1 Lê Văn Hiến, Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd.

Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom)

Tên doanh nghiệp: Cty Non Nước (Cty CP Sovitcom). Địa chỉ: 1 Lê Văn Hiến, Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd.

Cty TNHH Hưng Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Quang. Địa chỉ: 280 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty mỹ thuật Khải Hoàn

Tên doanh nghiệp: Cty mỹ thuật Khải Hoàn. Địa chỉ: Group 287 B14, Vinh Trung , Thanh Khe Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn.