Đà Nẵng

Cty TNHH điện tử viễn thông Nam An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử viễn thông Nam An. Địa chỉ: 44 Hoàng Diệu Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di

Cty TNHH Diệu Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Diệu Long. Địa chỉ: 117 Lê Đình Dương Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Diệu Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Diệu Long. Địa chỉ: 117 Lê Đình Dương Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Châu Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Châu Thạnh. Địa chỉ: Road.9A, Hòa Khánh IZ. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , phôi thép , sx & kd,thép ,

Cty TNHH Châu Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Châu Thạnh. Địa chỉ: Road.9A, Hòa Khánh IZ. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , phôi thép , sx & kd,thép ,

Cty TNHH Châu Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Châu Thạnh. Địa chỉ: Road.9A, Hòa Khánh IZ. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , phôi thép , sx & kd,thép ,

Cty TNHH Đông Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Huy. Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính Str, Sơn Trà Dist.(6 Ngô Quyền Str., Mân Thái , Sơn Trà Dist.). Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx &

Cty TNHH Đông Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Huy. Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính Str, Sơn Trà Dist.(6 Ngô Quyền Str., Mân Thái , Sơn Trà Dist.). Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx &

Cty TNHH Đông Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Huy. Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính Str, Sơn Trà Dist.(6 Ngô Quyền Str., Mân Thái , Sơn Trà Dist.). Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx &

Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh. Địa chỉ: Thanh Vinh, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi.

Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh. Địa chỉ: Thanh Vinh, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi.

Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh. Địa chỉ: Lot 32, Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược

Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh. Địa chỉ: Lot 32, Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược

Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh. Địa chỉ: Lot 32, Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược

Cty TNHH Cảng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cảng Đà Nẵng. Địa chỉ: 26 Bạch Đằng Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH Cảng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cảng Đà Nẵng. Địa chỉ: 26 Bạch Đằng Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH Cảng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cảng Đà Nẵng. Địa chỉ: 26 Bạch Đằng Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH Đông Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Sơn. Địa chỉ: Group 65, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist. (Lot.3 Road.10, Hoà Khánh IZ.). Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd.

Cty TNHH Đông Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Sơn. Địa chỉ: Group 65, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist. (Lot.3 Road.10, Hoà Khánh IZ.). Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd.

Cty TNHH Đông Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Sơn. Địa chỉ: Group 65, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist. (Lot.3 Road.10, Hoà Khánh IZ.). Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd.

Cty TNHH Đồng Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đồng Tín. Địa chỉ: 93 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Phát Hamlet, Hoà Vang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH bệnh viện fortis Hoàn Mỹ – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bệnh viện fortis Hoàn Mỹ - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh Str., Thạc Dáng , Thanh Khê Dist. Ngành nghề kinh doanh: ỵ tế , bệnh viện và

Cty TNHH Đồng Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đồng Tín. Địa chỉ: 93 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Phát Hamlet, Hoà Vang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng. Địa chỉ: 46 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thuỷ sản ,

Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng. Địa chỉ: 186 Str. 2/9, Hòa Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng. Địa chỉ: 186 Str. 2/9, Hòa Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng. Địa chỉ: 186 Str. 2/9, Hòa Cường , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty TNHH Bách Khoa SG

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bách Khoa SG. Địa chỉ: 113 Hàm Nghi Str. Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa.

Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa. Địa chỉ: 17 Quang Trung Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa. Địa chỉ: 17 Quang Trung Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH Bắc Đẩu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bắc Đẩu. Địa chỉ: 166 Nguyễn Phan Vinh Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc. Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch vụ.

Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc. Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch vụ.

Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc. Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch vụ.

Cty TNHH Bá Quân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bá Quân. Địa chỉ: 205 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại.

Cty TNHH Đức Trân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Trân. Địa chỉ: 410 Núi Thành Str., Hoà Cường Bắc , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy lọc nước , sx & kd,máy móc & thiết bị công nghiệp

Cty TNHH Đức Trân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Trân. Địa chỉ: 410 Núi Thành Str., Hoà Cường Bắc , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy lọc nước , sx & kd,máy móc & thiết bị công nghiệp

Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam. Địa chỉ: Lot 39, Str. 2, Da Nang IZ, An Hải Bắc W, Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và khai

Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam. Địa chỉ: Lot 39, Str. 2, Da Nang IZ, An Hải Bắc W, Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và khai

Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam. Địa chỉ: Lot 39, Str. 2, Da Nang IZ, An Hải Bắc W, Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và khai

Cty TNHH Dương Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dương Việt. Địa chỉ: Str.10, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp: nhựa, ximăng, khoáng chất.

Cty TNHH Dương Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dương Việt. Địa chỉ: Str.10, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp: nhựa, ximăng, khoáng chất.

Cty TNHH Duy Đại

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Đại. Địa chỉ: 10th Floor, Cienco 5 Building, 77 Nguyễn Du St., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH Duy Đại

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Đại. Địa chỉ: 10th Floor, Cienco 5 Building, 77 Nguyễn Du St., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH An Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Hưng. Địa chỉ: 59 Lê Đình Dương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,xăng dầu , kd.

Cty TNHH Duy Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thanh. Địa chỉ: Km 132/2 Huỳnh Ngọc Huệ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Cty TNHH Duy Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thanh. Địa chỉ: Km 132/2 Huỳnh Ngọc Huệ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Cty thuỷ tinh Cosevco

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ tinh Cosevco. Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ tinh , gia dụng, sx & kd.

Cty TNHH Duy Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thanh. Địa chỉ: Km 132/2 Huỳnh Ngọc Huệ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước. Địa chỉ: 20 Thanh Bồ Str, Thuận Phước , Hải Châu Dist. (64 Line 3-2). Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.