Đà Nẵng

Cty TNHH điện tử viễn thông Nam An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử viễn thông Nam An
Địa chỉ: 44 Hoàng Diệu Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3872872
Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di

Cty TNHH Diệu Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Diệu Long
Địa chỉ: 117 Lê Đình Dương Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3822645
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:117 Lê Đình Dương Str., …

Cty TNHH Diệu Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Diệu Long
Địa chỉ: 117 Lê Đình Dương Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3822645
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:117 Lê Đình Dương Str., …

Cty TNHH Châu Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Châu Thạnh
Địa chỉ: Road.9A, Hòa Khánh IZ
Điện thoại: 511-30511.3736622
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , phôi thép , sx & kd,thép , thép xây dựng

Cty TNHH Châu Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Châu Thạnh
Địa chỉ: Road.9A, Hòa Khánh IZ
Điện thoại: 511-30511.3736622
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , phôi thép , sx & kd,thép , thép xây dựng

Cty TNHH Châu Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Châu Thạnh
Địa chỉ: Road.9A, Hòa Khánh IZ
Điện thoại: 511-30511.3736622
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , phôi thép , sx & kd,thép , thép xây dựng

Cty TNHH Đông Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Huy
Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính Str, Sơn Trà Dist.(6 Ngô Quyền Str., Mân Thái , Sơn Trà Dist.)
Điện thoại: 511-3921656
Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx &

Cty TNHH Đông Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Huy
Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính Str, Sơn Trà Dist.(6 Ngô Quyền Str., Mân Thái , Sơn Trà Dist.)
Điện thoại: 511-3921656
Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx &

Cty TNHH Đông Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Huy
Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính Str, Sơn Trà Dist.(6 Ngô Quyền Str., Mân Thái , Sơn Trà Dist.)
Điện thoại: 511-3921656
Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx &

Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh
Địa chỉ: Thanh Vinh, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3842245
Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi

Địa chỉ doanh nghiệp:Thanh Vinh, Hoà Khánh , Liên Chiểu …

Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chăn nuôi gia cầm Thanh Vinh
Địa chỉ: Thanh Vinh, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3842245
Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi

Địa chỉ doanh nghiệp:Thanh Vinh, Hoà Khánh , Liên Chiểu …

Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh
Địa chỉ: Lot 32, Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3934250
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược

Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh
Địa chỉ: Lot 32, Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3934250
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược

Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đông nam dược Bảo Linh
Địa chỉ: Lot 32, Đà Nẵng IZ., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3934250
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược

Cty TNHH Cảng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cảng Đà Nẵng
Địa chỉ: 26 Bạch Đằng Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821114, 3830197
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , sông biển, container & đại

Cty TNHH Cảng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cảng Đà Nẵng
Địa chỉ: 26 Bạch Đằng Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821114, 3830197
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , sông biển, container & đại

Cty TNHH Cảng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cảng Đà Nẵng
Địa chỉ: 26 Bạch Đằng Str., Thạch Thang , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821114, 3830197
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , sông biển, container & đại

Cty TNHH Đông Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Sơn
Địa chỉ: Group 65, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist. (Lot.3 Road.10, Hoà Khánh IZ.)
Điện thoại: 511-3734108
Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group …

Cty TNHH Đông Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Sơn
Địa chỉ: Group 65, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist. (Lot.3 Road.10, Hoà Khánh IZ.)
Điện thoại: 511-3734108
Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group …

Cty TNHH Đông Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Sơn
Địa chỉ: Group 65, Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist. (Lot.3 Road.10, Hoà Khánh IZ.)
Điện thoại: 511-3734108
Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group …

Cty TNHH Đồng Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đồng Tín
Địa chỉ: 93 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Phát Hamlet, Hoà Vang Dist.
Điện thoại: 3680171
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:93 …

Cty TNHH bệnh viện fortis Hoàn Mỹ – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bệnh viện fortis Hoàn Mỹ – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh Str., Thạc Dáng , Thanh Khê Dist
Điện thoại: 511-3650676
Ngành nghề kinh doanh: ỵ tế , bệnh viện và

Cty TNHH Đồng Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đồng Tín
Địa chỉ: 93 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Phát Hamlet, Hoà Vang Dist.
Điện thoại: 3680171
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:93 …

Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng
Địa chỉ: 186 Str. 2/9, Hòa Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3615776
Ngành nghề kinh doanh: du lịch

Địa chỉ doanh nghiệp:186 Str. …

Cty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng
Địa chỉ: 46 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3583024
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thuỷ sản , chế

Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng
Địa chỉ: 186 Str. 2/9, Hòa Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3615776
Ngành nghề kinh doanh: du lịch

Địa chỉ doanh nghiệp:186 Str. …

Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch & dịch vụ vận chuyển Hoàng Hải Tùng
Địa chỉ: 186 Str. 2/9, Hòa Cường , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3615776
Ngành nghề kinh doanh: du lịch

Địa chỉ doanh nghiệp:186 Str. …

Cty TNHH Bách Khoa SG

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bách Khoa SG
Địa chỉ: 113 Hàm Nghi Str
Điện thoại: 511-3691243
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa
Website: www.bks.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:113 …

Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa
Địa chỉ: 17 Quang Trung Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823295
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn
Website: www.royalhotel.com

Địa chỉ doanh nghiệp:17 Quang …

Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch dịch vụ Hoàng Sa
Địa chỉ: 17 Quang Trung Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823295
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn
Website: www.royalhotel.com

Địa chỉ doanh nghiệp:17 Quang …

Cty TNHH Bắc Đẩu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bắc Đẩu
Địa chỉ: 166 Nguyễn Phan Vinh Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist
Điện thoại: 3831233
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:166 Nguyễn Phan …

Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc
Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3671016, 3791506, 3791502, 3837290
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch

Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc
Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3671016, 3791506, 3791502, 3837290
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch

Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và xây dựng Trường Phúc
Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3671016, 3791506, 3791502, 3837290
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch

Cty TNHH Bá Quân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bá Quân
Địa chỉ: 205 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3645038
Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại

Địa chỉ doanh nghiệp:205 Điện Biên Phủ Str., An …

Cty TNHH Đức Trân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Trân
Địa chỉ: 410 Núi Thành Str., Hoà Cường Bắc , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3622222
Ngành nghề kinh doanh: máy lọc nước , sx & kd,máy móc & thiết bị công nghiệp

Cty TNHH Đức Trân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Trân
Địa chỉ: 410 Núi Thành Str., Hoà Cường Bắc , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3622222
Ngành nghề kinh doanh: máy lọc nước , sx & kd,máy móc & thiết bị công nghiệp

Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam
Địa chỉ: Lot 39, Str. 2, Da Nang IZ, An Hải Bắc W, Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3937398
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và

Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam
Địa chỉ: Lot 39, Str. 2, Da Nang IZ, An Hải Bắc W, Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3937398
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và

Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Atlas Copco Việt Nam
Địa chỉ: Lot 39, Str. 2, Da Nang IZ, An Hải Bắc W, Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3937398
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và

Cty TNHH Dương Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dương Việt
Địa chỉ: Str.10, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3373114
Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp: nhựa, ximăng, khoáng chất

Địa chỉ doanh nghiệp:Str.10, Hòa Khánh IZ., Hoà …

Cty TNHH Dương Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dương Việt
Địa chỉ: Str.10, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3373114
Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp: nhựa, ximăng, khoáng chất

Địa chỉ doanh nghiệp:Str.10, Hòa Khánh IZ., Hoà …

Cty TNHH Duy Đại

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Đại
Địa chỉ: 10th Floor, Cienco 5 Building, 77 Nguyễn Du St., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 0511.3898777-3898778
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.duydai.com.vn

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Duy Đại

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Đại
Địa chỉ: 10th Floor, Cienco 5 Building, 77 Nguyễn Du St., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 0511.3898777-3898778
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.duydai.com.vn

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH An Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Hưng
Địa chỉ: 59 Lê Đình Dương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3823343
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:59 Lê Đình Dương Str., …

Cty TNHH Duy Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thanh
Địa chỉ: Km 132/2 Huỳnh Ngọc Huệ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3722310
Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 132/2 Huỳnh …

Cty TNHH Duy Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thanh
Địa chỉ: Km 132/2 Huỳnh Ngọc Huệ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3722310
Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 132/2 Huỳnh …

Cty thuỷ tinh Cosevco

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ tinh Cosevco
Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3384227, 3384131, 3384216
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ tinh , gia dụng, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà Khánh …

Cty TNHH Duy Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thanh
Địa chỉ: Km 132/2 Huỳnh Ngọc Huệ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3722310
Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 132/2 Huỳnh …

Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước
Địa chỉ: 20 Thanh Bồ Str, Thuận Phước , Hải Châu Dist. (64 Line 3-2)
Điện thoại: 511-3832122, 3824783, 3822654, 3828118
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế