Đà Nẵng

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KiếnTrúc Đỏ

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KiếnTrúc Đỏ

Tên viết tắt: KIENTRUCDO

Địa chỉ Email: ktshuynhvanly@gmail.com

Mã số thuế: 0401006697

Ngày thành lập: 01/04/2009

Địa chỉ: 165 huỳnh Ngọc Huệ- Quận Thanh khê – …

CÔNG TY TNHH HUỲNH ANH KHOA

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH HUỲNH ANH KHOA

Tên viết tắt: HUỲNH ANH

Địa chỉ Email: huynhanhkhoa135@gmail.com

Mã số thuế: 0400570621

Ngày thành lập: 22/7/2007

Địa chỉ: 135 Lê Đình Dương – Q. Hải Châu – Tp. Đà …

Cty TNHH Đại Hoà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Hoà
Địa chỉ: 538 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3827778
Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:538 Điện Biên Phủ …

Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc
Địa chỉ: 159-161 Hoàng Diệu Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3827353, 3821126, 3821596
Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,nước ngọt , sx & kd,thực phẩm

Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc
Địa chỉ: 159-161 Hoàng Diệu Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3827353, 3821126, 3821596
Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,nước ngọt , sx & kd,thực phẩm

Cty TNHH Đài Loan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đài Loan
Địa chỉ: 37 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3688888
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu trang trí nội thất , sx & kd
Website: www.openplaza.cm

Địa …

Cty TNHH Cường Tiểu Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cường Tiểu Minh
Địa chỉ: 270 Nguyễn Lương Bằng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3733884
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san

Cty TNHH Cường Tiểu Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cường Tiểu Minh
Địa chỉ: 270 Nguyễn Lương Bằng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3733884
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san

Cty TNHH Đại Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Minh
Địa chỉ: 62 Đỗ Thúc Tịnh Str., Khuê Trung , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3369764
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH công nghiệp thương mại Phú Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp thương mại Phú Hà
Địa chỉ: 144 Hàm Nghi Str., Thanh Khê Dist. (252 Nguyễn Văn Linh Str.,)
Điện thoại: 511-3828221
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd

Cty TNHH Đang Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đang Bình
Địa chỉ: 159 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu Disr
Điện thoại: 511-3823843, 3681250
Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:159 Triệu Nữ Vương Str., Hải …

Cty TNHH Đang Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đang Bình
Địa chỉ: 159 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu Disr
Điện thoại: 511-3823843, 3681250
Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:159 Triệu Nữ Vương Str., Hải …

Cty TNHH công nghiệp Daeryang Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Daeryang Việt Nam
Địa chỉ: Road 5,Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3373309
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:Road 5,Hoà …

Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN
Địa chỉ: Lot 5B Duy Tân Str., Hoà Thuận , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 2245685
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ …

Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN
Địa chỉ: Lot 5B Duy Tân Str., Hoà Thuận , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 2245685
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ …

Cty TNHH công nghệ tin học viễn thông 5 M

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học viễn thông 5 M
Địa chỉ: 9 Lê Đình Lý Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3691715
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx &

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á
Địa chỉ: 384/25 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3811162
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á
Địa chỉ: 384/25 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3811162
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á
Địa chỉ: 384/25 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3811162
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng
Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-30511.3656666
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và

Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng
Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-30511.3656666
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và

Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng
Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-30511.3656666
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và

Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex
Địa chỉ: 173 Lê Duẩn Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3820593
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu,

Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex
Địa chỉ: 173 Lê Duẩn Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3820593
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu,

Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex
Địa chỉ: 173 Lê Duẩn Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3820593
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu,

Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long
Địa chỉ: 152 Hàm Nghi Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3816000
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,thương mại tổng hợp,tin

Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long
Địa chỉ: 152 Hàm Nghi Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3816000
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,thương mại tổng hợp,tin

Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long
Địa chỉ: 152 Hàm Nghi Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3816000
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,thương mại tổng hợp,tin

Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng
Địa chỉ: 137 Trường Chinh Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3721345
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:137 Trường …

Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng
Địa chỉ: 137 Trường Chinh Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3721345
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:137 Trường …

Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng
Địa chỉ: 137 Trường Chinh Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3721345
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:137 Trường …

Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm
Địa chỉ: K294/H02/07 Điện Biên Phủ Str., Chính Gian , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3649141
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ …

Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm
Địa chỉ: K294/H02/07 Điện Biên Phủ Str., Chính Gian , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3649141
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ …

Cty TNHH cơ nhiệt điện tự động hoá Đỉnh Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ nhiệt điện tự động hoá Đỉnh Việt
Địa chỉ: 55A Thái Thị Bôi Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3649049
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị công nghiệp

Cty TNHH Cica Việt Nam – CN Cty TNHH Gia Việt Nam tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cica Việt Nam – CN Cty TNHH Gia Việt Nam tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 54 Điện Biên Phủ Str
Điện thoại: 511-3826822
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và

Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng
Địa chỉ: 8 Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3620052
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:8 Phan …

Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng
Địa chỉ: 8 Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3620052
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:8 Phan …

Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng
Địa chỉ: 8 Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3620052
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:8 Phan …

Cty TNHH Chương Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chương Dương
Địa chỉ: 55 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3635602
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân dụng

Cty TNHH Chương Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chương Dương
Địa chỉ: 55 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3635602
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân dụng

Cty TNHH Chương Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chương Dương
Địa chỉ: 55 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3635602
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân dụng

Cty TNHH điện tử tin học Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử tin học Đà Nẵng
Địa chỉ: 446 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3820771, 3816328, 3893438
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd,tin học , phần

Cty TNHH Chí Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chí Hưng
Địa chỉ: 125 Thái Thị Bội Str
Điện thoại: 3655857
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:125 Thái Thị Bội Str…

Cty TNHH Chí Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chí Hưng
Địa chỉ: 125 Thái Thị Bội Str
Điện thoại: 3655857
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:125 Thái Thị Bội Str…

Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà
Địa chỉ: Lot 4 Phan Đăng Lưu Str
Điện thoại: 511-3886479
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,tin học

Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà
Địa chỉ: Lot 4 Phan Đăng Lưu Str
Điện thoại: 511-3886479
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,tin học

Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà
Địa chỉ: Lot 4 Phan Đăng Lưu Str
Điện thoại: 511-3886479
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,tin học

Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N
Địa chỉ: 62 Yết Kiêu Str., Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3848170, 3848171
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,

Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N
Địa chỉ: 62 Yết Kiêu Str., Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3848170, 3848171
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,

Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N
Địa chỉ: 62 Yết Kiêu Str., Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3848170, 3848171
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,