Đà Nẵng

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KiếnTrúc Đỏ

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KiếnTrúc Đỏ. Tên viết tắt: KIENTRUCDO. Địa chỉ: 165 huỳnh Ngọc Huệ- Quận Thanh khê - Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: Lập dự án đầu

CÔNG TY TNHH HUỲNH ANH KHOA

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH HUỲNH ANH KHOA. Tên viết tắt: HUỲNH ANH. Địa chỉ: 135 Lê Đình Dương - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: Khắc dấu, Quảng Cáo, Quà

Cty TNHH Đại Hoà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Hoà. Địa chỉ: 538 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc. Địa chỉ: 159-161 Hoàng Diệu Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,nước ngọt , sx & kd,thực phẩm ăn

Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc. Địa chỉ: 159-161 Hoàng Diệu Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,nước ngọt , sx & kd,thực phẩm ăn

Cty TNHH Đài Loan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đài Loan. Địa chỉ: 37 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu trang trí nội thất , sx & kd.

Cty TNHH Cường Tiểu Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cường Tiểu Minh. Địa chỉ: 270 Nguyễn Lương Bằng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san

Cty TNHH Cường Tiểu Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cường Tiểu Minh. Địa chỉ: 270 Nguyễn Lương Bằng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san

Cty TNHH Đại Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Minh. Địa chỉ: 62 Đỗ Thúc Tịnh Str., Khuê Trung , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp thương mại Phú Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp thương mại Phú Hà. Địa chỉ: 144 Hàm Nghi Str., Thanh Khê Dist. (252 Nguyễn Văn Linh Str.,). Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH Đang Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đang Bình. Địa chỉ: 159 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu Disr. Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd.

Cty TNHH Đang Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đang Bình. Địa chỉ: 159 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu Disr. Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp Daeryang Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Daeryang Việt Nam. Địa chỉ: Road 5,Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN. Địa chỉ: Lot 5B Duy Tân Str., Hoà Thuận , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị DN. Địa chỉ: Lot 5B Duy Tân Str., Hoà Thuận , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH công nghệ tin học viễn thông 5 M

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học viễn thông 5 M. Địa chỉ: 9 Lê Đình Lý Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx &

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á. Địa chỉ: 384/25 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á. Địa chỉ: 384/25 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Toàn á. Địa chỉ: 384/25 Điện Biên Phủ Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng. Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd

Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng. Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd

Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng. Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh Str., Nam Dương , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd

Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex. Địa chỉ: 173 Lê Duẩn Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu,

Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex. Địa chỉ: 173 Lê Duẩn Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu,

Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ quảng cáo và thương mại Vinadex. Địa chỉ: 173 Lê Duẩn Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu,

Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long. Địa chỉ: 152 Hàm Nghi Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,thương mại tổng

Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long. Địa chỉ: 152 Hàm Nghi Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,thương mại tổng

Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long. Địa chỉ: 152 Hàm Nghi Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd,thương mại tổng

Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng. Địa chỉ: 137 Trường Chinh Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng. Địa chỉ: 137 Trường Chinh Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Tứ Hưng. Địa chỉ: 137 Trường Chinh Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm. Địa chỉ: K294/H02/07 Điện Biên Phủ Str., Chính Gian , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải hàng hóa trung tâm. Địa chỉ: K294/H02/07 Điện Biên Phủ Str., Chính Gian , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH cơ nhiệt điện tự động hoá Đỉnh Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ nhiệt điện tự động hoá Đỉnh Việt. Địa chỉ: 55A Thái Thị Bôi Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị công nghiệp khác

Cty TNHH Cica Việt Nam – CN Cty TNHH Gia Việt Nam tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cica Việt Nam - CN Cty TNHH Gia Việt Nam tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 54 Điện Biên Phủ Str. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và khai

Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng. Địa chỉ: 8 Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng. Địa chỉ: 8 Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ vận tải Thắng Lợi Đà Nẵng. Địa chỉ: 8 Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Chương Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chương Dương. Địa chỉ: 55 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH Chương Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chương Dương. Địa chỉ: 55 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH Chương Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chương Dương. Địa chỉ: 55 Nguyễn Tri Phương Str., Thạc Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH điện tử tin học Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử tin học Đà Nẵng. Địa chỉ: 446 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd,tin học , phần cứng

Cty TNHH Chí Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chí Hưng. Địa chỉ: 125 Thái Thị Bội Str. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH Chí Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chí Hưng. Địa chỉ: 125 Thái Thị Bội Str. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà. Địa chỉ: Lot 4 Phan Đăng Lưu Str. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,tin học

Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà. Địa chỉ: Lot 4 Phan Đăng Lưu Str. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,tin học

Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và công nghệ thông tin Việt Đà. Địa chỉ: Lot 4 Phan Đăng Lưu Str. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,tin học

Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N. Địa chỉ: 62 Yết Kiêu Str., Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,

Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N. Địa chỉ: 62 Yết Kiêu Str., Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,

Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến thực phẩm D & N. Địa chỉ: 62 Yết Kiêu Str., Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,