Đà Nẵng

Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 35 Trưng Nữ Vương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khoa

Cty TNHH Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lam Sơn. Địa chỉ: 187 Hùng Vương Str., Hải Châu 2 , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd,xe máy , sx, lắp ráp &

Cty TNHH Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lam Sơn. Địa chỉ: 187 Hùng Vương Str., Hải Châu 2 , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd,xe máy , sx, lắp ráp &

Cty TNHH Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lam Sơn. Địa chỉ: 187 Hùng Vương Str., Hải Châu 2 , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd,xe máy , sx, lắp ráp &

Cty giao nhận kho vận ngoại thương

Tên doanh nghiệp: Cty giao nhận kho vận ngoại thương. Địa chỉ: 20 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận.

Cty giao nhận kho vận ngoại thương

Tên doanh nghiệp: Cty giao nhận kho vận ngoại thương. Địa chỉ: 20 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận.

Cty giao nhận kho vận ngoại thương

Tên doanh nghiệp: Cty giao nhận kho vận ngoại thương. Địa chỉ: 20 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận.

Cty TNHH liên hợp vận tải và du lịch Vitraco

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH liên hợp vận tải và du lịch Vitraco. Địa chỉ: 291 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty gạch men Cosevco

Tên doanh nghiệp: Cty gạch men Cosevco. Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty gạch men Cosevco

Tên doanh nghiệp: Cty gạch men Cosevco. Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Vân. Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,bia , sx,vận

Cty TNHH Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Vân. Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,bia , sx,vận

Cty TNHH Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Vân. Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,bia , sx,vận

Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Fafim Việt Nam - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 79 Quang Trung Str. Ngành nghề kinh doanh: hÃng phim, trường quay, nhà sản xuất chương trình,rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh.

Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Fafim Việt Nam - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 79 Quang Trung Str. Ngành nghề kinh doanh: hÃng phim, trường quay, nhà sản xuất chương trình,rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh.

Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Fafim Việt Nam - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 79 Quang Trung Str. Ngành nghề kinh doanh: hÃng phim, trường quay, nhà sản xuất chương trình,rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh.

Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T. Địa chỉ: 323 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy công cụ , sx & kd.

Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T. Địa chỉ: 323 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy công cụ , sx & kd.

Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T. Địa chỉ: 323 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy công cụ , sx & kd.

Cty dược TW 3

Tên doanh nghiệp: Cty dược TW 3. Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist. (115 Ngô Gia Tự Str.). Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ

Cty dược TW 3

Tên doanh nghiệp: Cty dược TW 3. Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist. (115 Ngô Gia Tự Str.). Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ

Cty dược TW 3

Tên doanh nghiệp: Cty dược TW 3. Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist. (115 Ngô Gia Tự Str.). Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ

Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam. Địa chỉ: 33 Ngô Quyền Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: động cơ & tua bin , sx & kd,máy móc

Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam. Địa chỉ: 33 Ngô Quyền Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: động cơ & tua bin , sx & kd,máy móc

Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam. Địa chỉ: 33 Ngô Quyền Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: động cơ & tua bin , sx & kd,máy móc

Cty dược phẩm TW 5

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm TW 5. Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất.

Cty dược phẩm TW 5

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm TW 5. Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất.

Cty dược phẩm TW 5

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm TW 5. Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất.

Cty TNHH Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Trung. Địa chỉ: 440 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Trung. Địa chỉ: 440 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Trung. Địa chỉ: 440 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty dược Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty dược Đà Nẵng. Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx

Cty dược Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty dược Đà Nẵng. Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx

Cty dược Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty dược Đà Nẵng. Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx

Cty TNHH Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hải. Địa chỉ: 15 Cao Thắng, Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hải. Địa chỉ: 15 Cao Thắng, Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hải. Địa chỉ: 15 Cao Thắng, Thanh Bình , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,vận tải , đường bộ.

Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty du lịch TP. HCM - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 357 Phan Chu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty du lịch TP. HCM - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 357 Phan Chu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty du lịch TP. HCM - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 357 Phan Chu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty TNHH Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Quang. Địa chỉ: Area 84, Line 10m5, Thanh Lộc Đán Area, Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hàng gia dụng thông thường khác.

Cty TNHH Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Quang. Địa chỉ: Area 84, Line 10m5, Thanh Lộc Đán Area, Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hàng gia dụng thông thường khác.

Cty TNHH Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Quang. Địa chỉ: Area 84, Line 10m5, Thanh Lộc Đán Area, Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hàng gia dụng thông thường khác.

Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3

Tên doanh nghiệp: Cty điện toán truyền số liệu - Trung tâm 3. Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,viễn

Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3

Tên doanh nghiệp: Cty điện toán truyền số liệu - Trung tâm 3. Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,viễn

Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3

Tên doanh nghiệp: Cty điện toán truyền số liệu - Trung tâm 3. Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,viễn

Cty TNHH MK

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MK. Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx

Cty TNHH MK

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MK. Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx

Cty TNHH MK

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MK. Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx

Cty điện thoại 1 – CN viễn thông Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty điện thoại 1 - CN viễn thông Đà Nẵng. Địa chỉ: 40 Trần Quốc Toản Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , các dịch vụ (điện thoại, fax, truyền