Đà Nẵng

Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 35 Trưng Nữ Vương Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3834076
Ngành nghề kinh doanh:

Cty TNHH Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lam Sơn
Địa chỉ: 187 Hùng Vương Str., Hải Châu 2 , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823731
Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd,xe máy , sx, lắp ráp & đại

Cty TNHH Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lam Sơn
Địa chỉ: 187 Hùng Vương Str., Hải Châu 2 , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823731
Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd,xe máy , sx, lắp ráp & đại

Cty TNHH Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lam Sơn
Địa chỉ: 187 Hùng Vương Str., Hải Châu 2 , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823731
Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd,xe máy , sx, lắp ráp & đại

Cty giao nhận kho vận ngoại thương

Tên doanh nghiệp: Cty giao nhận kho vận ngoại thương
Địa chỉ: 20 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382168, 3382413, 3383231
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận

Địa chỉ doanh nghiệp:20 Trần Phú Str., …

Cty giao nhận kho vận ngoại thương

Tên doanh nghiệp: Cty giao nhận kho vận ngoại thương
Địa chỉ: 20 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382168, 3382413, 3383231
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận

Địa chỉ doanh nghiệp:20 Trần Phú Str., …

Cty giao nhận kho vận ngoại thương

Tên doanh nghiệp: Cty giao nhận kho vận ngoại thương
Địa chỉ: 20 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382168, 3382413, 3383231
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận

Địa chỉ doanh nghiệp:20 Trần Phú Str., …

Cty TNHH liên hợp vận tải và du lịch Vitraco

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH liên hợp vận tải và du lịch Vitraco
Địa chỉ: 291 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3711411
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ
Website: www.vitracotourism.com

Cty gạch men Cosevco

Tên doanh nghiệp: Cty gạch men Cosevco
Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3841495, 3732368
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd
Website: www.cosevcodanang.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà …

Cty gạch men Cosevco

Tên doanh nghiệp: Cty gạch men Cosevco
Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3841495, 3732368
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd
Website: www.cosevcodanang.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà …

Cty TNHH Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Vân
Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3649560
Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,bia , sx,vận tải

Cty TNHH Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Vân
Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3649560
Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,bia , sx,vận tải

Cty TNHH Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Vân
Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3649560
Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,bia , sx,vận tải

Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 79 Quang Trung Str
Điện thoại: 511-3894259
Ngành nghề kinh doanh: hÃng phim, trường quay, nhà sản xuất chương trình,rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh

Địa …

Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 79 Quang Trung Str
Điện thoại: 511-3894259
Ngành nghề kinh doanh: hÃng phim, trường quay, nhà sản xuất chương trình,rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh

Địa …

Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty Fafim Việt Nam – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 79 Quang Trung Str
Điện thoại: 511-3894259
Ngành nghề kinh doanh: hÃng phim, trường quay, nhà sản xuất chương trình,rạp chiếu phim, trung tâm điện ảnh

Địa …

Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T
Địa chỉ: 323 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3726373
Ngành nghề kinh doanh: máy công cụ , sx & kd
Website: www.tatmachinery.com

Địa chỉ …

Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T
Địa chỉ: 323 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3726373
Ngành nghề kinh doanh: máy công cụ , sx & kd
Website: www.tatmachinery.com

Địa chỉ …

Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy công cụ và thiết bị T.A.T
Địa chỉ: 323 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3726373
Ngành nghề kinh doanh: máy công cụ , sx & kd
Website: www.tatmachinery.com

Địa chỉ …

Cty dược TW 3

Tên doanh nghiệp: Cty dược TW 3
Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist. (115 Ngô Gia Tự Str.)
Điện thoại: 511-3822767, 3816688, 3822745, 3830202
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh

Cty dược TW 3

Tên doanh nghiệp: Cty dược TW 3
Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist. (115 Ngô Gia Tự Str.)
Điện thoại: 511-3822767, 3816688, 3822745, 3830202
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh

Cty dược TW 3

Tên doanh nghiệp: Cty dược TW 3
Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự Str., Hải Châu 1 , Hải Châu Dist. (115 Ngô Gia Tự Str.)
Điện thoại: 511-3822767, 3816688, 3822745, 3830202
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh

Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam
Địa chỉ: 33 Ngô Quyền Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3920031
Ngành nghề kinh doanh: động cơ & tua bin , sx & kd,máy móc

Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam
Địa chỉ: 33 Ngô Quyền Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3920031
Ngành nghề kinh doanh: động cơ & tua bin , sx & kd,máy móc

Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH máy nông nghiệp Jiangdong Việt Nam
Địa chỉ: 33 Ngô Quyền Str., Thọ Quang , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 511-3920031
Ngành nghề kinh doanh: động cơ & tua bin , sx & kd,máy móc

Cty dược phẩm TW 5

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm TW 5
Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382161, 3389326
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất
Website: www.danaphavn.com

Địa …

Cty dược phẩm TW 5

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm TW 5
Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382161, 3389326
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất
Website: www.danaphavn.com

Địa …

Cty dược phẩm TW 5

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm TW 5
Địa chỉ: 1 Lý Tự Trọng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382161, 3389326
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất
Website: www.danaphavn.com

Địa …

Cty TNHH Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Trung
Địa chỉ: 440 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3734331
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:440 Tôn Đức Thắng Str., …

Cty TNHH Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Trung
Địa chỉ: 440 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3734331
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:440 Tôn Đức Thắng Str., …

Cty TNHH Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Trung
Địa chỉ: 440 Tôn Đức Thắng Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3734331
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:440 Tôn Đức Thắng Str., …

Cty dược Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty dược Đà Nẵng
Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382164, 3382224
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx &

Cty dược Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty dược Đà Nẵng
Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382164, 3382224
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx &

Cty dược Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty dược Đà Nẵng
Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382164, 3382224
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx &

Cty TNHH Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hải
Địa chỉ: 15 Cao Thắng, Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382521
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:15 Cao Thắng, Thanh Bình , …

Cty TNHH Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hải
Địa chỉ: 15 Cao Thắng, Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382521
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:15 Cao Thắng, Thanh Bình , …

Cty TNHH Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hải
Địa chỉ: 15 Cao Thắng, Thanh Bình , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3382521
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:15 Cao Thắng, Thanh Bình , …

Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 357 Phan Chu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3897229, 3827211
Ngành nghề kinh doanh: du lịch
Website: www.saigontourist.net

Địa chỉ doanh …

Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 357 Phan Chu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3897229, 3827211
Ngành nghề kinh doanh: du lịch
Website: www.saigontourist.net

Địa chỉ doanh …

Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty du lịch TP. HCM – CN Đà Nẵng
Địa chỉ: 357 Phan Chu Trinh Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3897229, 3827211
Ngành nghề kinh doanh: du lịch
Website: www.saigontourist.net

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Quang
Địa chỉ: Area 84, Line 10m5, Thanh Lộc Đán Area, Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3757472
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hàng gia dụng thông thường khác

Cty TNHH Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Quang
Địa chỉ: Area 84, Line 10m5, Thanh Lộc Đán Area, Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3757472
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hàng gia dụng thông thường khác

Cty TNHH Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Quang
Địa chỉ: Area 84, Line 10m5, Thanh Lộc Đán Area, Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3757472
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hàng gia dụng thông thường khác

Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3

Tên doanh nghiệp: Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3
Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3892876
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,viễn

Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3

Tên doanh nghiệp: Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3
Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3892876
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,viễn

Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3

Tên doanh nghiệp: Cty điện toán truyền số liệu – Trung tâm 3
Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3892876
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,viễn

Cty TNHH MK

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MK
Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3826991
Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx &

Cty TNHH MK

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MK
Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3826991
Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx &

Cty TNHH MK

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MK
Địa chỉ: 89 Lê Hồng Phong Str., Phước Ninh , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3826991
Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx &

Cty điện thoại 1 – CN viễn thông Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty điện thoại 1 – CN viễn thông Đà Nẵng
Địa chỉ: 40 Trần Quốc Toản Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3823456
Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , các dịch vụ (điện thoại, fax, truyền