Bà Rịa – Vũng Tàu

Cty TNHH Đông Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Phương
Địa chỉ: 70A Liên Hiệp Str., 6, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3838549
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:70A Liên Hiệp Str., 6, Vũng Tàu…

Cty TNHH Đông Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Dương
Địa chỉ: 12 G3 Trade Center, 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3571021
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị công nghiệp khác , sx & kd,cần trục, cầu trục, máy nâng

Cty TNHH Thảo Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thảo Nguyên
Địa chỉ: Thị Vải Sub-hamlet, Mỹ Xuân Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3894809
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),dầu, mỡ động thực vật

Cty TNHH Đông Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Hải
Địa chỉ: 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Str., 3, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3851998
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý
Website: www.donghai.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:159 …

Cty TNHH thép Vina Kyoei

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thép Vina Kyoei
Địa chỉ: Phú Mỹ IZ., Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3876277, 3876280, 8-38244248
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng , sx

Cty TNHH Thế Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thế Phú
Địa chỉ: 1743 Str. 30/4, 12, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3622888
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.thephuvtvn.com

Địa chỉ doanh nghiệp:1743 Str. 30/4, 12, Vũng Tàu…

Cty TNHH thiết bị công nghệ tổng hợp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết bị công nghệ tổng hợp
Địa chỉ: 21K3 Road 9, Trade Center, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3839727
Ngành nghề kinh doanh: dầu khí, thăm dò, khai thác , các dịch vụ hỗ trợ

Địa …

Cty TNHH Đông Đông Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Đông Hải
Địa chỉ: 54 Lê Hồng Phong Str., 4, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3833743
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:54 Lê Hồng Phong Str., …

Cty TNHH Domoko

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Domoko
Địa chỉ: 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vũng Tàu
Điện thoại: 3611115
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:199 Nam Kỳ Khởi …

Cty TNHH thiết kế xây dựng Nam Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết kế xây dựng Nam Việt
Địa chỉ: 38/1 Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 3853698
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Đồng Đội

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đồng Đội
Địa chỉ: 16 Lot D, Long Điền New Market
Điện thoại: 64-3651144
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:16 Lot D, Long Điền …

Cty TNHH Thu Trọng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thu Trọng
Địa chỉ: 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm Str., Vũng Tàu
Điện thoại: 3511422
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:42 Nguyễn Bỉnh Khiêm Str., Vũng Tàu…

Cty TNHH dịch vụ và vận tải ô tô Hoàng Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ và vận tải ô tô Hoàng Sơn
Địa chỉ: 68 Bà Huyện Thanh Quan Str., 4
Điện thoại: 64-3530783
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , dịch vụ cho thuê,vận tải , đường

Cty TNHH Thịnh An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thịnh An
Địa chỉ: Láng Cát Str., Tân Hải Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3844599
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Láng Cát Str., Tân Hải …

Cty TNHH điện tử và tin học SGC

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử và tin học SGC
Địa chỉ: 53 Huyền Trân Công Chúa Str., 2, Vũng Tàu ( 90 XVNT Str., 2)
Điện thoại: 64-3851199
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng ,

Cty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Hoàng Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Hoàng Đức
Địa chỉ: 368 Nguyễn An Ninh Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3833458
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xây dựng

Cty TNHH Thuận Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuận Phát
Địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng Str., Phước Hiệp , Bà Rịa Town
Điện thoại: 64-3711345
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:41 Hai Bà Trưng Str., …

Cty TNHH dịch vụ và du lịch Hồng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ và du lịch Hồng Hà
Địa chỉ: Area 3, Long Toàn , Bà Rịa Town
Điện thoại: 64-3737242
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH thực phẩm Phạm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thực phẩm Phạm
Địa chỉ: 1007/17 Str. 30-4, 11, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3620030
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.phamfood.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:1007/17 Str. 30-4, 11, Vũng …

Cty TNHH dịch vụ thử không phá huỷ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thử không phá huỷ
Địa chỉ: 8K1 Trading Center, 7, Vung Tau
Điện thoại: 64-3857325
Ngành nghề kinh doanh: mạ, xi mạ, tráng phủ kim loại
Website: www.qisvietnam.com

Địa chỉ doanh nghiệp:8K1 Trading …

Cty TNHH Thuận Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuận Phong
Địa chỉ: 159 Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3859784
Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd,máy móc & thiết bị công nghiệp hoá chất ,

Cty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu
Địa chỉ: 323/5 Nguyễn An Ninh Str., 9, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3833693
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,du lịch

Cty TNHH dịch vụ hàng hải Minh Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ hàng hải Minh Hoàng
Địa chỉ: 85 Xô Viết Nghệ Tĩnh Str., 2, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3858078
Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ

Địa chỉ …

Cty TNHH thương mại & sản xuất Mạnh Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại & sản xuất Mạnh Hà
Địa chỉ: 82 Lê Lợi Str., 4, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3834704
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:82 Lê …

Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật và xây dựng Nashfield (Việt Nam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật và xây dựng Nashfield (Việt Nam)
Địa chỉ: 186 Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3581391
Ngành nghề kinh doanh: cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm,xuất khẩu

Cty TNHH Đất Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đất Việt
Địa chỉ: 9 Lương Thế Vinh Str., 9, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3833322, 3597511
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:9 Lương Thế …

Cty TNHH thương mại dịch vụ & sản xuất Tứ Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ & sản xuất Tứ Hải
Địa chỉ: 78-80 Phước Thắng Str., 12, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3622546
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.tuhaiseafood.com

Địa …

Cty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Long Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Long Vũng Tàu
Địa chỉ: 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh Str., Thắng Tom , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3859628
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH thương mại Biển Đông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Biển Đông
Địa chỉ: 66 Nguyễn Tri Phương Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3832925
Ngành nghề kinh doanh: sơn , sx & kd
Website: www.bidoco.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:66 Nguyễn Tri Phương …

Cty TNHH Đạt Sanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đạt Sanh
Địa chỉ: 524/18/20 Str., 30/4, 10, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3611041
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , đánh bắt & nuôi trồng

Địa chỉ doanh nghiệp:524/18/20 Str., 30/4, 10, Vũng Tàu…

Cty TNHH thương mại dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương
Địa chỉ: 23 Phạm Văn Dinh Str., Thống Nhất , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3852194
Ngành nghề kinh doanh: hàng hải, thiết bị , sx &

Cty TNHH thương mại dịch vụ Nghĩa Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ Nghĩa Lộc
Địa chỉ: Group 6, Tân Lập Village, Phước Tỉnh Hamlet, Long Đất Dist.
Điện thoại: 64-3842144
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,máy móc

Cty TNHH Darby Park Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Darby Park Việt Nam
Địa chỉ: 5 Lê Quí Đôn Str., 1, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3854933
Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , cho thuê, quản lý văn phòng, toà nhà, cao ốc,bất

Cty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Năm Châu – CN Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Năm Châu – CN Vũng Tàu
Địa chỉ: 6K3 Nguyễn Văn Trỗi Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3571035
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng ,

Cty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Nam
Địa chỉ: 41A Trần Cao Vân Str., 9, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3593999
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị cho thuê
Website: www.thiennamltd.com

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Đại Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Việt
Địa chỉ: 39 Lê Duẩn Str., Phước Trung , Bà Rịa Town
Điện thoại: 64-3716225
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:39 Lê …

Cty TNHH thương mại dịch vụ Quốc Thái

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ Quốc Thái
Địa chỉ: 88 Cô Giang Str., 4, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3818581
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:88 Cô Giang Str., 4, …

Cty TNHH Danh Cầm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Danh Cầm
Địa chỉ: 3/2 Phước Lâm Group, Phước Hưng Hamlet, Long Điền Dist.
Điện thoại: 64-3842435, 0909787066
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:3/2 Phước Lâm …

Cty TNHH Đại Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Thành Đạt
Địa chỉ: 74 Nguyễn Tri Phương Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3838823
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:74 Nguyễn Tri Phương Str., 7, Vũng …

Cty TNHH đá Hoàng Long Bà Rịa Vũng Tàu – CN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đá Hoàng Long Bà Rịa Vũng Tàu – CN
Địa chỉ: Quảng Phú Group, Phú Mỹ Townlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 3876645
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Cty TNHH thương mại Lang Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Lang Phong
Địa chỉ: 200 Lý Tự Trọng Str., 3, Vũng Tàu
Điện thoại: 3859655
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:200 Lý Tự Trọng Str., 3, …

Cty TNHH Đa Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đa Lộc
Địa chỉ: 27/22 Phạm Hồng Thái Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3563935
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:27/22 Phạm Hồng Thái Str., 7, Vũng Tàu…

Cty TNHH thương mại Đức Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đức Thịnh
Địa chỉ: 180 Nguyễn Văn Trỗi Str., 4, Vũng Tàu
Điện thoại: 3530971
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền , chế biến

Cty TNHH đá Hoàng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đá Hoàng Long
Địa chỉ: Phú Mý Townlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3876645
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Phú Mý Townlet, Tân Thành Dist.…

Cty TNHH thương mại lắp đặt vật liệu cách nhiệt Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại lắp đặt vật liệu cách nhiệt Vũng Tàu
Địa chỉ: 9 Tạ Uyên Str., 3, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3810255
Ngành nghề kinh doanh: an ninh , chống cháy & báo động, chống

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Bạch Ngân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và dịch vụ Bạch Ngân
Địa chỉ: 1318 Bạch Đằng Str., Phước Trung , Bà Rịa
Điện thoại: 64-3825876
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx, lắp ráp & đại lý

Địa …

Cty TNHH công nghiệp Công Minh Nết

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Công Minh Nết
Địa chỉ: R.1116 Sea View Building
Điện thoại: 0643570570
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,tự động , hệ thống và thiết bị
Website: www.cicvietnam.com.vn

Cty TNHH thương mại Quốc Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Quốc Bảo
Địa chỉ: Lot 4D Thợ Mới, Long Điền Townlet, Long Điền Dist.
Điện thoại: 64-3869808, 3862145
Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 4D …

Cty TNHH công đoàn dầu khí Việt Xô

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công đoàn dầu khí Việt Xô
Địa chỉ: 39 Nguyễn Tri Phương Str., 9, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3572343
Ngành nghề kinh doanh: bảo hộ lao động , trang thiết bị, sx & kd

Địa …

Cty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Xuân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Xuân
Địa chỉ: Village 6, Tóc Tiên Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3876158, 3932729
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , sông biển, container & đại