Bà Rịa – Vũng Tàu

Cty TNHH Phong Cảnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phong Cảnh
Địa chỉ: 133/24 Huyền Trân Công Chúa Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 3807159
Ngành nghề kinh doanh: kiến trúc, cảnh quan, cây cảnh, sinh vật cảnh,trồng trọt

Địa chỉ doanh nghiệp:133/24 Huyền …

Cty TNHH Hoa Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoa Nam
Địa chỉ: 45 Trương Công Định Str., 1, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3510105
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:45 Trương Công Định Str., 1, Vũng Tàu…

Cty TNHH Pak Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Pak Việt Nam
Địa chỉ: Mỹ Xuân A IZ., Mỹ Xuân Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3899352
Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Mỹ Xuân A …

Cty TNHH Phú Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phú Hải
Địa chỉ: 72 Tuệ Tĩnh Str., Thạch Dừa , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3848449
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoà Bình
Địa chỉ: Km 49 Highway 51, Song Xoài Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3894357
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 49 Highway …

Cty TNHH Phong Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phong Phú
Địa chỉ: 324/13 Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3851212
Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:324/13 Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu…

Cty TNHH Phúc Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phúc Đạt
Địa chỉ: 270 Huyền Trân Công Chúa Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3853724
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng,

Cty TNHH Hải Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Tín
Địa chỉ: 40 Lê Thành Duy Str., Phước Trung , Bà Rịa
Điện thoại: 64-3820682
Ngành nghề kinh doanh: khí công nghiệp , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:40 Lê Thành Duy …

Cty TNHH Phú Mỹ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phú Mỹ
Địa chỉ: 35 Tôn Thất Thuyết Str., 9, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3531633
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:35 Tôn …

Cty TNHH Hikosen Cara

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hikosen Cara
Địa chỉ: Đông Xuyên IZ., Rạch Dừa , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3848374, 3848331
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd
Website: www.hikosen-cara.com

Địa chỉ …

Cty TNHH Phước Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phước Tiến
Địa chỉ: 100 Phước Thắng Str., 12, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3620052
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:100 Phước Thắng Str., 12, Vũng Tàu…

Cty TNHH Hải Lăng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lăng
Địa chỉ: 24 Bà Triệu Str., 1, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3810404
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:24 Bà Triệu Str., 1, Vũng Tàu…

Cty TNHH Phước Đồng Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phước Đồng Lợi
Địa chỉ: 104 Lê Hồng Phong Str., 4, Vũng Tầu
Điện thoại: 64-3859981
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , tạo mẫu, thiết kế

Địa chỉ doanh nghiệp:104 Lê Hồng Phong Str., …

Cty TNHH Hải Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Thành
Địa chỉ: Tân Phước Sub-hamlet, Phước Tỉnh Hamlet, Long Điền Dist.
Điện thoại: 3842227
Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd,thuỷ sản , chế biến & kd,xăng

Cty TNHH Hải Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Dương
Địa chỉ: 2/10 Hàn Mạc Tử Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3530433
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , sông biển, container & đại lý,xăng dầu , kd
Website: www.haduco.com

Địa chỉ …

Cty TNHH Graif Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Graif Việt Nam
Địa chỉ: Mỹ Xuân A2 IZ., Mỹ Xuân Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3893577
Ngành nghề kinh doanh: bồn và bể chứa kim loại , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Quang Diệu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quang Diệu
Địa chỉ: 152 Mỹ Xuân Sub-Hamlet, Tân Thành Hamlet, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3876443, 8-38122606
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd
Website: www.quangdieu.com

Địa chỉ doanh nghiệp:152 …

Cty TNHH Hà Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Lộc
Địa chỉ: 118 Truong Cong Dinh Str., 3, Vung Tau city
Điện thoại: 64-3811368
Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:118 Truong Cong Dinh Str., 3, Vung Tau …

Cty TNHH Prime Asia – Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Prime Asia – Việt Nam
Địa chỉ: Lot V2, Mỹ Xuân A2 IZ., Mỹ Xuân Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3899177, 3899176
Ngành nghề kinh doanh: da nguyên liệu, thuộc da , chế biến

Cty TNHH Phượng Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phượng Hoàng
Địa chỉ: Liên Lộc Sub-hamlet, Xà Bang Hamlet, Châu Đức Dist.
Điện thoại: 64-3978135
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo)

Địa chỉ doanh nghiệp:Liên …

Cty TNHH Gili

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Gili
Địa chỉ: D5 Nguyễn Cư Trinh Str., Thắng Tom , Vung Tàu
Điện thoại: 64-3859041
Ngành nghề kinh doanh: taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá

Địa chỉ doanh nghiệp:D5 …

Cty TNHH Quyết Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quyết Thắng
Địa chỉ: 229 Lê Hồng Phong Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3852740
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:229 Lê Hồng Phong Str., 8, Vũng Tàu…

Cty TNHH Goltens Việt Nam – VPĐD

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Goltens Việt Nam – VPĐD
Địa chỉ: Road 12, Đông Xuyên IZ., Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 064-3616273
Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Road 12, Đông …

Cty TNHH Quang Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quang Hưng
Địa chỉ: 20 Trương Công Định Str., 3, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3816308, 3530775
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , sông biển, container & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:20 Trương Công …

Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt
Địa chỉ: 951 Bình Giã, 10, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3612002
Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:951 Bình Giã, 10, Vũng …

Cty TNHH Gia Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Gia Huy
Địa chỉ: 79A Quốc lộ 51, Kim Dinh , Bà Rịa Town
Điện thoại: 3827348
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị nông lâm nghiệp , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH sản xuất bao bì giấy nhựa Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất bao bì giấy nhựa Vũng Tàu
Địa chỉ: Tân Xuyên IZ., Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3610894
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân …

Cty TNHH Giang Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Nam
Địa chỉ: 36 Nguyễn Tri Phương Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 3575197
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:36 Nguyễn Tri Phương Str., 7, Vũng Tàu…

Cty TNHH SAN FANG Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH SAN FANG Việt Nam
Địa chỉ: Mỹ Xuân A2 IZ., Tân Thành Dist.
Điện thoại: 3899500
Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Mỹ Xuân A2 IZ., Tân Thành …

Cty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam
Địa chỉ: 57 Ngô Đức Kế Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3837799
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Gạch men nhà ý

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Gạch men nhà ý
Địa chỉ: Mỹ Xuân A IZ., Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3899141
Ngành nghề kinh doanh: gạch men , sx & kd
Website: www.italianhome.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Mỹ Xuân A IZ., …

Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long
Địa chỉ: Area 1, Hương Giang, Long Hương , Bà Rịa
Điện thoại: 64-820306
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd
Website:

Cty TNHH gạch men Mỹ Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH gạch men Mỹ Đức
Địa chỉ: Mỹ Xuân A IZ., Mỹ Xuân Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3876047, 3876098
Ngành nghề kinh doanh: gạch men , sx & kd
Website: www.myducceramics.com

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Fritta Viet Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Fritta Viet Nam
Địa chỉ: Mỹ Xuân A IZ., Mỹ Xuân Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3899032
Ngành nghề kinh doanh: gốm sứ mỹ nghệ , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Mỹ Xuân …

Cty TNHH Sông Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sông Hồng
Địa chỉ: 69B Thong Nhat Str., 3, Vung Tau (39A Nguyen Thien Thuat Str., Thong Nhat , Vung Tau)
Điện thoại: 64-064.3839585
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx &

Cty TNHH gạch men Hoàng Gia

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH gạch men Hoàng Gia
Địa chỉ: Mỹ Xuân A IZ., Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3894633, 3894634
Ngành nghề kinh doanh: gạch men , sx & kd,gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vật liệu

Cty TNHH dung dịch khoan MI Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dung dịch khoan MI Việt Nam
Địa chỉ: 99 Lê Lợi Str., 6,Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3839066, 3832670
Ngành nghề kinh doanh: dầu khí, thăm dò, khai thác , các dịch vụ hỗ trợ
Website:

Cty TNHH Sông Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sông Việt
Địa chỉ: 1 Nguyễn Cư Trinh Str., Long Hương , Bà Rịa Town
Điện thoại: 64-3826013
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1 Nguyễn Cư …

Cty TNHH Eastwind Vietnam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Eastwind Vietnam
Địa chỉ: Tân Hải Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3891361
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân Hải Hamlet, Tân Thành Dist.…

Cty TNHH Song Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Song Quang
Địa chỉ: 32 Lê Hồng Phong Str., 4, Vũng Tàu Dist.
Điện thoại: 64-3838713
Ngành nghề kinh doanh: hàn , công nghiệp, máy móc và thiết bị,cơ khí tổng hợp , sx &

Cty TNHH Đức Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Phú
Địa chỉ: 652 Str., 30/4, Rạch Dừa , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3848256, 3612726
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:652 Str., 30/4, Rạch Dừa …

Cty TNHH Tân Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Thanh Bình
Địa chỉ: Núi Ông Hựu, Tân Trung Sub-hamlet, Châu Pha Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3731985
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Đức Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Tuấn
Địa chỉ: Vũng Tàu
Điện thoại: 3853378
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Vũng Tàu…

Cty TNHH Tấn Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tấn Đạt
Địa chỉ: 376 Lê Hồng Phong Str., 3, Vũng Tàu
Điện thoại: 3859261
Ngành nghề kinh doanh: sơn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:376 Lê Hồng Phong Str., 3, Vũng Tàu…

Cty TNHH Thành Danh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Danh
Địa chỉ: 1214 Cách Mạng Tháng 8 Str., Phước Trung , Bà Rịa
Điện thoại: 64-3826040
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:1214 …

Cty TNHH Đức Hùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Hùng
Địa chỉ: 112/11/11 Nguyễn Hữu Cành Str., Thắng Nhất , Vũng Tầu
Điện thoại: 3839447
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:112/11/11 Nguyễn …

Cty TNHH Tân Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Việt
Địa chỉ: 128 Trương Định Str., 3, Vũng Tàu
Điện thoại: 3827992, 3855021
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:128 Trương Định Str., …

Cty TNHH Thanh Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Trung
Địa chỉ: 46 Nguyễn An Ninh Str., 7, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3592181
Ngành nghề kinh doanh: dầu khí, thăm dò, khai thác , các dịch vụ hỗ trợ

Địa chỉ doanh nghiệp:46 …

Cty TNHH Đồng Nhất Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đồng Nhất Vũng Tàu
Địa chỉ: 51 Hoàng Việt Str., Vũng Tàu
Điện thoại: 3837263
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san nền, phá dỡ và

Cty TNHH Thanh Tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Tâm
Địa chỉ: 23/15 Phan Hội Châu Str., 2, Vũng Tàu
Điện thoại: 3856089
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:23/15 Phan Hội Châu Str., 2, Vũng Tàu…