Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ
Địa chỉ: Km 2081 Highway 1A, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 711-3846908
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.cafatexvietnam.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 2081 Highway 1A, Châu Thành A Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *