Tuyên Quang

Khách Sạn Mai Sơn

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Mai Sơn. Địa chỉ: Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Xí Nghiệp Xi Măng

Tên doanh nghiệp: Xí Nghiệp Xi Măng. Địa chỉ: Thị Xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: xi măng, sản xuất & bán buôn.

Nhà Nghỉ Sông Lô

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Sông Lô. Địa chỉ: Xã Nông Tiến, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: nhà nghỉ.

Nhà máy Cơ khí chính xác 29

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Cơ khí chính xác 29. Địa chỉ: Xã Đội Bình - Huyện Yên Sơn. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí ,nhà thầu, chế biến và sản xuất,nhà máy cơ khí chính xác 29,nhà thầu cơ khí,chế biến và sản xuất.

Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Tuyên Quang. Địa chỉ: Phường Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Khách Sạn Kim Long

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Kim Long. Địa chỉ: 500 Đường 17/8, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Ban Quản Lý Chương Trình 136

Tên doanh nghiệp: Ban Quản Lý Chương Trình 136. Địa chỉ: Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Nhà Nghỉ Thác Mơ

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Thác Mơ. Địa chỉ: Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: nhà nghỉ.

Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng. Địa chỉ: Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thức uống ,bán buôn & bán sỉ.

Công Ty TNHH Hưng Anh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hưng Anh. Địa chỉ: Xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: trà.

Công Ty Dược & Vật Tư Y Tế Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Dược & Vật Tư Y Tế Tuyên Quang. Địa chỉ: Quang Trung, Xã Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm ,sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Hiệp Lâm

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hiệp Lâm. Địa chỉ: Tổ 27, Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cửa Hàng Ăn Uống Chiêm Hóa

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Ăn Uống Chiêm Hóa. Địa chỉ: Khu A1, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Quán Nhính

Tên doanh nghiệp: Quán Nhính. Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty Du Lịch Và Khách Sạn Lô Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Du Lịch Và Khách Sạn Lô Giang. Địa chỉ: 219c Đường Chiến Thắng Sông Lô, Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Quán Tân Thịch

Tên doanh nghiệp: Quán Tân Thịch. Địa chỉ: Nà Noọng, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Cửa Hàng Ăn Uống Minh Xuân

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Ăn Uống Minh Xuân. Địa chỉ: Tổ 1, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty Xăng Dầu Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xăng Dầu Tuyên Quang. Địa chỉ: Đường Chiến Thắng Sông Lô, Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Trung Diệp

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Trung Diệp. Địa chỉ: Số 159, Xã Hưng Thành, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Tuyên Quang. Địa chỉ: xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: trang sức nhân tạo & quần áo thời trang ,sản xuất & bán buôn.

Công Ty Cổ Phần Lâm Sản Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Lâm Sản Tuyên Quang. Địa chỉ: 32 Đường Chiến Thắng Sông Lô, Phường Tân Quang, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Quán Ngọc Thuyên

Tên doanh nghiệp: Quán Ngọc Thuyên. Địa chỉ: Xóm 7, Xã Ỷ La, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty Giống Vật Tư NLN Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Giống Vật Tư NLN Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ 7 Đường Cửa Đông, Phường Tân Quang, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cửa Hàng Ăn Uống Khu A1

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Ăn Uống Khu A1. Địa chỉ: Khu A1, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty Dịch Vụ Miền Núi Và Dân Tộc Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Dịch Vụ Miền Núi Và Dân Tộc Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 165, Đường Chiến Thắng Sông Lô, Phường Tân Quang, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Xí Nghiệp Cơ Khí Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Xí Nghiệp Cơ Khí Tuyên Quang. Địa chỉ: Km3, Xã Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị , công cụ công nghiệp.

Quán Đức Đội

Tên doanh nghiệp: Quán Đức Đội. Địa chỉ: Tổ 10, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

DNTN Tùng Linh

Tên doanh nghiệp: DNTN Tùng Linh. Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nông Tiến, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Hồng Thuận

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hồng Thuận. Địa chỉ: Tổ 2, Xã Hưng Thành, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Vinh Thái

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vinh Thái. Địa chỉ: Đường Tân Hà, Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Quán Việt

Tên doanh nghiệp: Quán Việt. Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Quán Thị Hiền

Tên doanh nghiệp: Quán Thị Hiền. Địa chỉ: Số nhà 5, Tổ 18, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty TNHH Tùng Phương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tùng Phương. Địa chỉ: Số 18B, Tổ 17, Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Quán Văn Sứ

Tên doanh nghiệp: Quán Văn Sứ. Địa chỉ: Khu Luộc 4, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,thức ăn nhanh.

Quán Bánh

Tên doanh nghiệp: Quán Bánh. Địa chỉ: Xã Nông Tiền, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty Lương Thực Hà Tuyên Thái-Chi Nhánh Tại Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Lương Thực Hà Tuyên Thái-Chi Nhánh Tại Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 4 Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

DNTN Xây Dựng Việt Cường

Tên doanh nghiệp: DNTN Xây Dựng Việt Cường. Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Quán Thị Giang

Tên doanh nghiệp: Quán Thị Giang. Địa chỉ: Khu phố mới 1, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Công Ty TNHH Xuân Trường

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xuân Trường. Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Quán Ngọc Luỵ

Tên doanh nghiệp: Quán Ngọc Luỵ. Địa chỉ: Tổ 30, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,quán ăn.

Cty xổ số kiến thiết Tuyên Quang

Tên doanh nghiệp: Cty xổ số kiến thiết Tuyên Quang. Địa chỉ: Tuyên Quang Town. Ngành nghề kinh doanh: xổ số.

DNTN Hồng Phát

Tên doanh nghiệp: DNTN Hồng Phát. Địa chỉ: Tổ Luộc 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Xán Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Xán Thành. Địa chỉ: 13 Hoàng Quốc Việt, Group 18. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

DNTN Hùng Vân

Tên doanh nghiệp: DNTN Hùng Vân. Địa chỉ: Khu Phố Mới 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH Vinh ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vinh ánh. Địa chỉ: Tân Yên Area, Tân Yên Townlet, Hàm Yên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông.

Hợp Tác Xã Vận Tải Vĩnh Lộc

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác Xã Vận Tải Vĩnh Lộc. Địa chỉ: Trung Tâm 3, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH Trường Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Sơn. Địa chỉ: Hưng Kiều 3 Village, An Thường Hamlet, Yên Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

DNTN Trung Mão

Tên doanh nghiệp: DNTN Trung Mão. Địa chỉ: Tân Tthịnh, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản. Địa chỉ: Phan Thiet , Tuyen Quang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

DNTN Tân Thành

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Thành. Địa chỉ: Đầm Hồng, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

DNTN Hoàng Yến

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Yến. Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Kỷ Thuật Và Thương Mại Quảng Lợi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kỷ Thuật Và Thương Mại Quảng Lợi. Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH Tiến Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiến Thành. Địa chỉ: Hung Thanh Hamlet, Tuyen Quang Town. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Công Ty TNHH Chè Bảo Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Chè Bảo Phát. Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH Trung Dũng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trung Dũng. Địa chỉ: Village 5, Trung Môn Hamlet, Yên Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thành Tuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Tuyên. Địa chỉ: Group 27, Phan Thiết , Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , điều hoà nhiệt độ , sx & kd.

Công Ty TNHH Thương Mại Hải Ngọc

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Hải Ngọc. Địa chỉ: Tân Phúc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH thương mại Hải Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hải Ngọc. Địa chỉ: Tân Phúc Village, Sơn Dương Townlet, Sơn Dương Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Cúc Hiểu

Tên doanh nghiệp: DNTN Cúc Hiểu. Địa chỉ: Xóm Hiệp Hoà 2, Xã Lưỡng Vượng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty TNHH Tiến Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiến Phát. Địa chỉ: 154 Group 30, Tuyên Quang , Tuyên Quang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.