Thanh Hóa

Siêu Thị Hoa Nguyệt Anh

Tên doanh nghiệp: Siêu Thị Hoa Nguyệt Anh. Tên viết tắt: sthna. Địa chỉ: 233 Lê Lai - Phường Đông Sơn –Thành phố Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ điện hoa và quà tặng Thanh Hóa. Mã số thuế: 2805361518

DNTM tư nhân Hà Chung

Tên doanh nghiệp: DNTM tư nhân Hà Chung. Tên viết tắt: Hà Chung. Địa chỉ: SN 01 Tịch Điền - Ba Đình - Tp. Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: Dây curoa, vòng bi, ống nước, dầu mỡ và dụng cụ phục vụ công nông nghiệp. Mã số thuế: 2800373406

CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG NAM SƠN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG NAM SƠN. Tên viết tắt: CTY ĐÁ XÂY DỰNG NAM SƠN. Địa chỉ: Thị trấn Nhồi - Đông Sơn - Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: Cung cáp vật liệu đá xây dựng - công trình. Mã số thuế: 0310642801

Cty TNHH kinh doanh vật tư tổng hợp Phú Hùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh vật tư tổng hợp Phú Hùng. Địa chỉ: 05 Lương Thế Vinh Str., Ba Đình , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất đai,thương mại tổng hợp.

Cty TNHH LD phân bón Hữu Nghị

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH LD phân bón Hữu Nghị. Địa chỉ: Hoàng Long IZ., Hoằng Hóa. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd.

Cty TNHH Hùng Vương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hùng Vương. Địa chỉ: 1/280 Bà Triệu Str., Đông Thọ , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa,thương mại tổng hợp.

Cty TNHH Mai Linh Thanh Hoá

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Mai Linh Thanh Hoá. Địa chỉ: 298 Trần Hưng Đạo Str., Nam Ngạn , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá,du lịch.

Cty TNHH Hưng Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Phát. Địa chỉ: Group 5, Rừng Thông Townlet, Đông Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH Minh Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Hưng. Địa chỉ: 44 Cầu Cao Str.,An Hoạch. Ngành nghề kinh doanh: đá granít , sx & kd,xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH Hồng Ngân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Ngân. Địa chỉ: 3 Hàm Long I Str. , Hàm Rồng , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH MTV cảng Thanh Hóa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV cảng Thanh Hóa. Địa chỉ: 3 Bạch Đằng Str., Quảng Hưng Hamlet. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,cảng,vận tải , đường bộ,vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH Hồng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Hà. Địa chỉ: 3 Hạc Thành Str., Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd,thuốc lá , sx & kd.

Cty TNHH MTV cấp thoát nước Thanh Hoá

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV cấp thoát nước Thanh Hoá. Địa chỉ: 99 Mật Sơn Str., Đông Vệ , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , sx & kd,du lịch.

Cty TNHH MTV in báo Thanh Hoá

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV in báo Thanh Hoá. Địa chỉ: 1 Nguyễn Du Str., Điện Biên , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm.

Cty TNHH Hoàng Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Sơn. Địa chỉ: 9 Triệu Quốc Đạt Str., Điện Biên , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa. Địa chỉ: 359 Bà Triệu Str., Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: hàn , công nghiệp, máy móc và thiết bị,cơ khí tổng hợp , sx & kd.

Cty TNHH MTV quản lý đường sắt Thanh Hóa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV quản lý đường sắt Thanh Hóa. Địa chỉ: 46 Lê Lợi Avenue, Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ,xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty TNHH Hoàng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Hà. Địa chỉ: Highway 1A, Hoằng Lý Hamlet, Hoằng Hóa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,thủ công mỹ nghệ , sx & kd,xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hatuba

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hatuba. Địa chỉ: Lot C3, Tây Bắc Gia IZ, Đông Tho , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd,quảng cáo , phát thanh, truyền hình, multi, media,quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn.

Cty TNHH Hà Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Thành. Địa chỉ: Str. 1A, Phúc Sơn , Bỉm Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd.

Cty TNHH MTV Sông Chu – Thanh Hoá

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Sông Chu - Thanh Hoá. Địa chỉ: 24 Phạm Bành Str., Ngọc Trạo , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ,nước sạch , sx & kd,thuỷ sản , vật tư, thức ăn và dịch vụ thuỷ sản.

Cty TNHH MTV sữa Nam Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV sữa Nam Sơn. Địa chỉ: Lễ Môn IZ., Quảng Hưng Hamlet, Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd.

Cty TNHH đường mía Việt Nam – Đài Loan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan. Địa chỉ: Thành Vân Village, Thành Vân Hamlet, Thạch Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đường , sx & kd.

Cty TNHH MTV Sông Mã

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Sông Mã. Địa chỉ: 469 Lê Hoàn Str., Ngọc Trạo, Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Cty TNHH MTV thương mại miền núi Thanh Hoá

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV thương mại miền núi Thanh Hoá. Địa chỉ: 100 Triệu Quốc Đạt Str., Điện Biên , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH Đức Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Thành. Địa chỉ: 32 Đinh Công Tráng Str. , Ba Đình , Thanh Hóa (Lot C7-2, Tây Bắc Gia IZ., Đông Thọ ). Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. Địa chỉ: Village 1, Hoằng Trung Hamlet, Hoằng Hóa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH Đức Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Lộc. Địa chỉ: Quang Hưng, Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd,vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH dịch vụ thương mại Quang Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Quang Trung. Địa chỉ: 197 Quang Trung Str., Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH dịch vụ thương mại Hương Quân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại Hương Quân. Địa chỉ: 197 Lê Hoàn Str., Lam Sơn , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , tủ lạnh , sx & kd,điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd,thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thanh Hoá

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thanh Hoá. Địa chỉ: 20 Lê Lợi Str., Điện Biên , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: xổ số.

Cty TNHH đầu tư phát triển Hà Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư phát triển Hà Thanh Bình. Địa chỉ: Lễ Môn IZ, Quảng Hưng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH Ngôi Sao

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ngôi Sao. Địa chỉ: 27-29 Lê Lợi Str., Lam Sơn , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện gia dụng khác , sx & kd.

Cty TNHH Đại Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Việt. Địa chỉ: Lot 54-55, Nguyễn Trãi Str., Ba Đình , Thanh. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn , sx & kd.

Cty TNHH phát triển và ứng dụng công nghệ tin học Hitech

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH phát triển và ứng dụng công nghệ tin học Hitech. Địa chỉ: 191 Trường Thi Str., Điện Biên , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd,tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa,tin học , phần mềm, mạng.

Cty TNHH Đại Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Thắng. Địa chỉ: 26 Cao Thắng Str., Điện Biên , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Phú Quý

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phú Quý. Địa chỉ: Hà Bắc, Hải Hà , Tĩnh Gia Dist.. Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH Quang Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quang Vinh. Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ Str., Ngọc Trạo , Bỉm Sơn Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,tấm lợp: nhựa, ximăng, khoáng chất,vận tải , đường bộ,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Đại Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Ngọc. Địa chỉ: 972 Quang Trung 3 Str., Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,xăng dầu , kd.

Cty TNHH Quốc Đại

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quốc Đại. Địa chỉ: Village.7, Hoằng Thịnh Hamlet, Hoằng Hóa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Quyết Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quyết Cường. Địa chỉ: Phú Sơn , Bỉm Sơn Town. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH đá ốp lát Đại Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đá ốp lát Đại Nam. Địa chỉ: 251 Trường Thi Str., Điện Biên , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,đá granít , sx & kd.

Cty TNHH Song Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Song Vũ. Địa chỉ: 41 Lý Thường Kiêt Str., Nam Sơn , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Cường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cường Thịnh. Địa chỉ: 20 Đào Duy Anh Str., Đông Thọ , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng.

Cty TNHH Thái Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thái Sơn. Địa chỉ: 260 Nguyễn Trãi Str., Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: sơn , sx & kd.

Cty TNHH Các Tường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Các Tường. Địa chỉ: 57 Đội Cung Str., Đông Thọ , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Bình. Địa chỉ: 575 Bà Triệu Str., Đông Thọ , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,hoá chất cơ bản , sx & kd.

Cty TNHH An Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Thịnh. Địa chỉ: 72 Nguyễn Trãi, Ba Đình , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ.

Cty TNHH Thanh Nghệ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Nghệ. Địa chỉ: Làng Nghề IZ., Đông Lĩnh , Đông Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Al 36 Minh Hiền

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Al 36 Minh Hiền. Địa chỉ: 34 Chu Văn An, Area 5, Ba Đình , Bỉm Sơn Town. Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH Thiện Mỹ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiện Mỹ. Địa chỉ: 284 Lê Hoàn, Lam Sơn , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng đài...

Cty Tiến Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty Tiến Thịnh. Địa chỉ: 29 Trường Thi , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,gốm sứ xây dựng , sx & kd,đá granít , sx & kd.

Cty thương mại Việt Hùng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Việt Hùng. Địa chỉ: 280 Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: nhôm , các sản phẩm , sx & kd,thuỷ tinh , gia dụng, sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa. Địa chỉ: 36 Quang Trung Str., Ngọc Trạo , Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty Tiên Sinh

Tên doanh nghiệp: Cty Tiên Sinh. Địa chỉ: 264 Trần Phú, Ba Đình , Thanh Hóa (Cốc Hạ Village, Đông Hương ). Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd,sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd,thuốc lá , sx & kd.

Cty thương mại và dịch vụ Sơn Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Sơn Hoàng. Địa chỉ: 46 Nguyễn Trãi Str., Ba Đình , Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH thương mại công nghệ đện tử tin học G8

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại công nghệ đện tử tin học G8. Địa chỉ: Lot D1, Lê Hoàn Str., Điện Biên ,Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Lộc Xuân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Lộc Xuân. Địa chỉ: Nguyễn Huệ Str., Ngọc Trạo , Bỉm Sơn Townlet. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng.

Cty thương mại và chăn nuôi An Phú

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và chăn nuôi An Phú. Địa chỉ: Đông Tiến IZ., Đông Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi,thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty TNHH thương mại Hiệp Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hiệp Hưng. Địa chỉ: 89 Minh Khai Str., Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác,viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng đài...