Tây Ninh

Quảng cáo Đức Lợi – HM

Tên doanh nghiệp: Quảng cáo Đức Lợi - HM. Địa chỉ: Ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngành nghề kinh doanh: Bảng hiệu - hộp đèn - trang trí hội trường - băng rol - biểu ngữ - biển báo an toàn lao động - cung cấp dấu văn phòng và mực dấu cao cấp các loại. Mã số thuế: 3901018230.

Cty TNHH Trần Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trần Hà. Địa chỉ: Highway 19, Lộc Trát Village, Gia Lộc Hamlet, Trảng Bảng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san nền, phá dỡ và giải phóng mặt bằng.

Cty TNHH Trung Hữu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trung Hữu. Địa chỉ: Tân Tiến, Tân Lập Hamlet, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH TM và DV Hiệp Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TM và DV Hiệp Thành. Địa chỉ: 51 Phạm Văn Xuyên, Area 2, 3, Tay Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất,ỵ tế , trang thiết bị , sx & kd.

Cty TNHH Trường Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Hưng. Địa chỉ: Thạnh Đông Hamlet, Tân Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH TV TK XD tổng hợp Tương Lai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TV TK XD tổng hợp Tương Lai. Địa chỉ: 23, Đường Số 2, Hiệp Hoà, Hiệp Tân, Hoà Thành. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH TM SX Đông Nguyễn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TM SX Đông Nguyễn. Địa chỉ: Cầu Sub-hamlet, Tân Phong Hamlet, Tân Biên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Thịnh. Địa chỉ: Group 1, Suối Ngô Sub-hamlet, Suối Ngô Hamlet, Tân Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Vạn Phước

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vạn Phước. Địa chỉ: 157 Area 1, Str.30-4, 1, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH TM dịch vụ vận tải XNK Trần Quốc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TM dịch vụ vận tải XNK Trần Quốc. Địa chỉ: 173 Phạm Văn Đồng Str., Area 3, Hòa Thành Townlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Việt Mã

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Mã. Địa chỉ: Thạnh Phú, Tân Hiệp Hamlet, Tân Châu Dist. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH TM – SX – XD Việt Thu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TM - SX - XD Việt Thu. Địa chỉ: Str. 4, Ninh Trung Sub-Hamlet, Ninh Sơn Hamlet, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: thép , thép xây dựng , sx & kd.

Cty TNHH Visarim Orume

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Visarim Orume. Địa chỉ: Highway 22B, Long Yên Sub-Hamlet, Long Thành Nam Hamlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: len & sản phẩm len , sx & kd,may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH tinh bột sắn Tân Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tinh bột sắn Tân Châu. Địa chỉ: Lot 23, Area 4, Tân Châu Townlet, Tân Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH thương mại sản xuất Tân Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại sản xuất Tân Bình. Địa chỉ: Tân Nam Sub-hamlet, Tân Bình Hamlet, Tân Biên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH Visarimson

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Visarimson. Địa chỉ: 34 Lê Lợi Str., 2, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: len & sản phẩm len , sx & kd.

Cty TNHH Tiến Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiến Thành. Địa chỉ: Thanh Nam Sub-hamlet, Thạnh Tây Hamlet, Tân Biên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Quốc Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Quốc Huy. Địa chỉ: Trường Huệ, Trường Tây Hamlet, Hòa Thành Dist. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH VME Hoàng Gia

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH VME Hoàng Gia. Địa chỉ: Thanh Phước Sub-hamlet, Thanh Điền Hamlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải , sx & kd.

Cty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Trung. Địa chỉ: 11/10 Hiệp Bình Str., Hiệp Ninh , Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH thương mại Long Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Long Vân. Địa chỉ: 6/70 Long Bình Sub-hamlet, Long Thành Nam Hamlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH xăm lốp xe Liên Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xăm lốp xe Liên Phúc. Địa chỉ: Trâm Vàng Village, Thanh Phước Hamlet, Gò Dầu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH xổ số kiến thiết Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xổ số kiến thiết Tây Ninh. Địa chỉ: 439 Str.30-4, 1, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xổ số.

Cty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nhựt Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nhựt Thành. Địa chỉ: 351 Road 30/4, Area 1, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: sách & văn hoá phẩm , sx & phát hành,thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty VLXD Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty VLXD Tây Ninh. Địa chỉ: 62 Trần Phú Str., Ninh Sơn , Hoà Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH thực phẩm J.K.Lim Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thực phẩm J.K.Lim Việt Nam. Địa chỉ: Ninh Sơn Hamlet, Ninh Sơn Town. Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd.

Cty VLXD xây lắp Miền Đông

Tên doanh nghiệp: Cty VLXD xây lắp Miền Đông. Địa chỉ: 87 Str. 30-4, Group 4, 2, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH thực phẩm Hoa Lan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thực phẩm Hoa Lan. Địa chỉ: Bình Minh Hamlet, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),du lịch.

Cty xây dựng và phát triển đô thị

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng và phát triển đô thị. Địa chỉ: 52 Nguyễn Thái Học Str., 3, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thiên Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Quang. Địa chỉ: Lot 5, Ven Hồ Park, Lợi Thuận Hamlet, Bến Cầu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , xây dựng và kinh doanh khu nghỉ mát, khu giải trí,khu công nghiêp, khu chế xuất.

Cty xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh. Địa chỉ: 52 Nguyễn Thái Học Str., 3, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH thể dục thể thao Kiều Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thể dục thể thao Kiều Minh. Địa chỉ: Trảng Bàng IZ, An Tịnh Hamlet, Trảng Bàng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thể thao , sx & kd trang thiết bị.

Cty TNHH TCI Special Steel (vietnam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TCI Special Steel (vietnam). Địa chỉ: Str.13 Trảng Bàng IZ, An Tịnh Hamlet, Trảng Bàng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty xây lắp Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty xây lắp Tây Ninh. Địa chỉ: 112 Phạm Tung Str., 3, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

DNTN Hùng Duy

Tên doanh nghiệp: DNTN Hùng Duy. Địa chỉ: 1P-2P 30-4 Str., 3, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Tapioca Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tapioca Việt Nam. Địa chỉ: Cầu Sub-Hamlet, Tân Phong Hamlet, Tân Biên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Xuân Hồng

Tên doanh nghiệp: DNTN Xuân Hồng. Địa chỉ: Thạnh Hiệp Sub-hamlet, Thạnh Tân Hamlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Tân Việt Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Việt Thắng. Địa chỉ: 37 Nguyễn Chí Thanh Str., 3, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

DNTN Vương Ngọc

Tên doanh nghiệp: DNTN Vương Ngọc. Địa chỉ: 108/5 Long Chí Sub-hamlet, Long Thành Trung Hamlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chất tẩy rửa, hoá chất, dung dịch làm sạch,dầu, mỡ động thực vật , chế biến & kd.

Cty TNHH Tân Hoàng Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Hoàng Minh. Địa chỉ: 9 Trần Hưng Đạo Str., 2, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị công nghiệp chế biến thực phẩm , sx & kd.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Dương Minh Châu

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Dương Minh Châu. Địa chỉ: 381 Nguyễn Chí Thanh Str., Area 1, Dương Minh Châu Townlet, Dương Minh Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty TNHH Tấn Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tấn Thành. Địa chỉ: Economic Area, Bình Minh Hamlet, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thong. Địa chỉ: 8/14B Area 3, Hòa Thành Townlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 468 Cách Mạng Tháng 8 Str., 3, Tây Ninh Townlet. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Kim Huỳnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Kim Huỳnh. Địa chỉ: 2 Group 5, Suối Dây Hamlet, Tân Châu Dist. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-CN Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-CN Tây Ninh. Địa chỉ: 492 Str.30-4, 3, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty TNHH sản xuất Liên Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất Liên Anh. Địa chỉ: Bình Minh Hamlet, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Nhà máy đường thô Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Nhà máy đường thô Tây Ninh. Địa chỉ: Tân Phước Village, Tân Bình Hamlet, Hòa Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đường , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất gia công hàng xuất khẩu 30-4 Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất gia công hàng xuất khẩu 30-4 Tây Ninh. Địa chỉ: Tram Vang Subhamlet, Thanh Phước Hamlet, Gò Dầu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy thể thao, giầy vải , sx & kd.

Siêu thị miễn thuế FUSO

Tên doanh nghiệp: Siêu thị miễn thuế FUSO. Địa chỉ: K21-22 Hiep Thanh Trading Zone, Moc Bai Border Gate Economic Zone, Ben Cau Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện gia dụng khác , sx & kd,hoá mỹ phẩm , sx & kd,inox , sx & kd,nhà bếp , đồ dùng & trang thiết bị,nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd,rượu & đồ uống có cồn , sx & kd,siêu thị,thương mại tổng hợp.

Xí nghiệp giầy dép xuất khẩu Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp giầy dép xuất khẩu Tây Ninh. Địa chỉ: Hiệp Thạnh Hamlet, Gò Dầu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất bật lửa Huaxing

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất bật lửa Huaxing. Địa chỉ: Linh Trung 3 IZ., An Tịnh Hamlet, Trảng Bàng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Xí nghiệp Double Johnson International Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp Double Johnson International Việt Nam. Địa chỉ: Hiệp Thạnh Hamlet, Gò Dầu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dệt vải , sx & kd.

Cty TNHH Quyết Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quyết Thắng. Địa chỉ: Phước Lợi 1, Sub-hamlet, Suối Đa Hamlet, Dương Minh Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,đá granít , sx & kd,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty TNHH Quốc Huy II

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quốc Huy II. Địa chỉ: Trường Lưu Group, Trường Huệ Hamlet, Hoà Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Khách Sạn Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Hoà Bình. Địa chỉ: 210 Đường 30 Tháng 4, Tx. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Ngành nghề kinh doanh: du lịch ,khách sạn và nhà khách,khách sạn,nhà nghỉ,nhà kháchkhách sạn ở tây ninhkhách sạn ở việt nam.

Nhà Nghỉ Trang

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Trang. Địa chỉ: 250 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Ngành nghề kinh doanh: du lịch ,khách sạn và nhà khách,khách sạn,nhà trọ,nhà nghỉkhách sạn ở tây ninhnhà trọ ở tây ninh.

Cửa Hàng Xe Máy & Dịch Vụ Ngọc Ánh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy & Dịch Vụ Ngọc Ánh. Địa chỉ: 26 Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. Ngành nghề kinh doanh: xe máy và ô tô , thiết bị & phụ tùng,xe máy,phụ tùng,dịch vụcửa hàng xe máycửa hàng bán xe máy.

Cty TNHH Phước Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phước Mai. Địa chỉ: 397 Str. 30-4 Area 1, 1, Tây Ninh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH Park Corp Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Park Corp Việt Nam. Địa chỉ: An Tịnh Hamlet, Trảng Bảng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: túi xách, cặp và các đồ dùng bằng da khác , sx & kd.