Sơn La

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Nam

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Nam. Địa chỉ: 238, Chu Văn Thịnh, Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Anh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Anh. Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Long

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Long. Địa chỉ: 33, Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Sơn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Sơn. Địa chỉ: 137, Tô Hiệu, Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Âu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Âu. Địa chỉ: 52, Chu Văn Thịnh, Phường Tô Hiệu, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Hồng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Hồng. Địa chỉ: Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Bình Nguyên

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Bình Nguyên. Địa chỉ: 94, Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: băng keo & băng dán.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Cường

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Cường. Địa chỉ: Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Linh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Linh. Địa chỉ: Phường Quyết Tâm, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Tổng Hợp Đức Thắng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Tổng Hợp Đức Thắng. Địa chỉ: Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Đạu Thắm

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đạu Thắm. Địa chỉ: Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi. Địa chỉ: Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải ,bưu điện và dịch vụ bưu chính.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Trung Dũng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Trung Dũng. Địa chỉ: Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Oánh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Oánh. Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải ,bưu điện và dịch vụ bưu chính.

Công Ty TNHH Nguyễn Quốc Huy

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nguyễn Quốc Huy. Địa chỉ: Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Thảo Yến

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thảo Yến. Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Lộc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Lộc. Địa chỉ: 216, Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Công Ty TNHH Hiệp Thành

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hiệp Thành. Địa chỉ: Tiểu Khu 19, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Ngọc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Ngọc. Địa chỉ: Phường Tô Hiệu, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Công Ty TNHH Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thành Đạt. Địa chỉ: 5B, Tiểu Khu 6, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Dương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Dương. Địa chỉ: Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải ,bưu điện và dịch vụ bưu chính.

Công Ty TNHH đầu Tư Xây Dựng Hà Quế

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH đầu Tư Xây Dựng Hà Quế. Địa chỉ: Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hưng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hưng. Địa chỉ: Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng1

Tên doanh nghiệp: Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng1. Địa chỉ: 71 Nguyễn Lương Bằng, P. Quyết Thắng, Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Tổng Hợp

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Tổng Hợp. Địa chỉ: 103, Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Thắng, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu & Xây Dựng Sơn La

Tên doanh nghiệp: Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu & Xây Dựng Sơn La. Địa chỉ: Km9 Chiêng Sinh, Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Sơn. Địa chỉ: 101, Tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nậm La Tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nậm La Tỉnh Sơn La. Địa chỉ: 562, Phường Quyết Tâm, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Khánh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Khánh. Địa chỉ: Bản Lay, Xã Chiềng Sinh, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,sản phẩm nông nghiệp.

Công Ty TNHH Đại An

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đại An. Địa chỉ: 116, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Công ty TNHH Xây Dựng Trường Thành

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây Dựng Trường Thành. Địa chỉ: 24 Trường Chinh, H. Xuyên Mộc, Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Moc Chau Sericultural Co.

Tên doanh nghiệp: Moc Chau Sericultural Co.. Địa chỉ: Km196 Moc Chau Townlet, Moc Chau. Ngành nghề kinh doanh: vải sợi, sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Phú Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Phú Sơn. Địa chỉ: 332, Tô Hiệu, Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng thiết kế.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Kông

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Kông. Địa chỉ: Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,sản phẩm nông nghiệp.

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tây Đô

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tây Đô. Địa chỉ: 404, Tô Hiệu, Phường Chiềng Lề, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chiến Thắng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chiến Thắng. Địa chỉ: Bản Phát, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,sản phẩm nông nghiệp.

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trường Sinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trường Sinh. Địa chỉ: 597, Tổ 1, Phường Quyết Tâm, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Duy Tuyết

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Duy Tuyết. Địa chỉ: Xã Tòng Lệnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,sản phẩm nông nghiệp.

Sở Y Tế

Tên doanh nghiệp: Sở Y Tế. Địa chỉ: Lò Văn Giá, Thị Xã Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học ,tư vấn & dịch vụ y tế.

Nông trường Cờ Đỏ Mộc Châu

Tên doanh nghiệp: Nông trường Cờ Đỏ Mộc Châu. Địa chỉ: Mía Đường Area, Mộc Châu Farm Townlet, Mộc Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp: Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Khu Liên cơ quan II, Tổ 3 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: môi trường, bảo tồn và tổ chức sinh thái.

Xí nghiệp in Sơn La

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp in Sơn La. Địa chỉ: Str.30-4, Group 12, Quyết Thắng , Sơn La Town. Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm.

Công Ty TNHH Chiến Thắng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Chiến Thắng. Địa chỉ: Xã Tòng Lệnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm chế biến và đóng gói.

Cty TNHH xây dựng kinh doanh tổng hợp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng kinh doanh tổng hợp. Địa chỉ: 3 Giảng Lắc Str., Group 3, Quyết Thắng , Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xây dựng , dân dụng.

Sở Tài Chính

Tên doanh nghiệp: Sở Tài Chính. Địa chỉ: 15, Tô Hiệu,TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: tài chính.

Cty TNHH xây dựng Trường Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Trường Thành. Địa chỉ: 209 Điện Biên Str., Tô Hiệu , Sơn La Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Sở Thông Tin Và Truyền Thông

Tên doanh nghiệp: Sở Thông Tin Và Truyền Thông. Địa chỉ: 47, Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo ,dịch vụ thông tin.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn-CN Sơn La

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn-CN Sơn La. Địa chỉ: 8 Chu Van Thinh Str., Son La Town. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh – CN Sơn La

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh - CN Sơn La. Địa chỉ: Sơn La Town. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd,tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa.

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Hoa Ban – @Chi Nhánh Tại Sơn La

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Hoa Ban - @Chi Nhánh Tại Sơn La. Địa chỉ: Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Cty TNHH Việt Khánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Khánh. Địa chỉ: Group 10, Quyết Tâm , Sơn La Town. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Sơn La

Tên doanh nghiệp: Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Sơn La. Địa chỉ: Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Cty TNHH xây dựng Kim Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Kim Sơn. Địa chỉ: Mé Ban Village, Chiềng Cơi. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , sx & kd,xây dựng , dân dụng.

Sở Công Thương Tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp: Sở Công Thương Tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,cơ quan nhà nước.

Cty TNHH Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Đạt. Địa chỉ: 5B Hát Lót Hamlet, Mai Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,xây dựng , dân dụng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sinh Vật Cảnh Xướng Nhân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sinh Vật Cảnh Xướng Nhân. Địa chỉ: 132, Chu Văn Thịnh, Tổ 2, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng thiết kế.

Cty TNHH Hoàng Trường Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Trường Anh. Địa chỉ: 52 Hoa Ban Str., Chiềng Lề , Sơn La Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Công Ty TNHH KLH

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH KLH. Địa chỉ: Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: đồ gia dụng ,sản xuất & bán buôn.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Khách Sạn Hương Sen Mường La

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Khách Sạn Hương Sen Mường La. Địa chỉ: Tô Hiệu, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty Sông Đà 7

Tên doanh nghiệp: Cty Sông Đà 7. Địa chỉ: Nà Kè, ít Ong Hamlet, Mường La Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bê tông , sx & kd,xây dựng , dân dụng.