Quảng Ninh

Cty TNHH Đức Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Linh. Địa chỉ: Group 4, Cẩm Thành , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH điện tử Thắng Bắc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử Thắng Bắc. Địa chỉ: 419 Lê Thánh Tông Str., Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd,tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa,viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng đài...

Cty TNHH dược phẩm Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Hạ Long. Địa chỉ: 8 Hoàng Long Str., Bạch Đằng , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thuỷ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thuỷ. Địa chỉ: 463 Cẩm Trung, Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH Dương Nhật đầu tư

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dương Nhật đầu tư. Địa chỉ: Area 4, Cửa Ông , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm. Địa chỉ: Group 11, 10, Quang Hạnh , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd,nhà bếp , đồ dùng & trang thiết bị.

Cty TNHH Hà Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Thắng. Địa chỉ: Group 27, Area 2, Hà Khẩu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty TNHH Hải Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Ninh. Địa chỉ: Đa Khoa Area, Hưng Đạo Hamlet, Đông Triều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH dịch vụ du lịch Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ du lịch Minh Hải. Địa chỉ: Group 2 Area 2a Bãi Cháy, Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ,du lịch.

Cty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long. Địa chỉ: Hùng Thắng area, Cái Dăm Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: du lịch,tư vấn kỹ thuật & công nghệ,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hạnh Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hạnh Toàn. Địa chỉ: Group 52, Cẩm Sơn , Cẩm Phả Town (247 Group.48A, Viêm Thuỷ Area, Cẩm Đông , Cẩm Phả Dist.). Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh. Địa chỉ: Group 46B, Cẩm Trung , Cẩm Phả Townlet. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH dầu thực vật Cái Lân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dầu thực vật Cái Lân. Địa chỉ: Cái Lân IZ., Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: dầu, mỡ động thực vật , chế biến & kd.

Cty TNHH Hương Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hương Hải. Địa chỉ: C2 Luxury Villas Area, Hạ Long Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch.

Cty TNHH đầu tư Mạnh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư Mạnh Phát. Địa chỉ: 393 Cao Xanh Str., Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu trang trí nội thất , sx & kd.

Cty TNHH Hồng Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Ngọc. Địa chỉ: 104 Bà Triệu Str., Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

Cty TNHH đại lý tàu biển phía Bắc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đại lý tàu biển phía Bắc. Địa chỉ: 10 Lê Thánh Tông Str., Ha Long. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH khách sạn Hạ Long Dream

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH khách sạn Hạ Long Dream. Địa chỉ: 10 Hạ Long Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thể thao và giải trí , dịch vụ.

Cty TNHH kinh doanh nước sạch Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh nước sạch Quảng Ninh. Địa chỉ: 449 Nguyễn Văn Cừ Str. , Hồng Hải , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu ngành nước , sx & kd.

Cty TNHH Chính Kính

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chính Kính. Địa chỉ: 487 Trần Phú Str., Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng đài...

Cty TNHH kinh doanh gỗ trụ mỏ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kinh doanh gỗ trụ mỏ. Địa chỉ: Group 17, Cẩm Thạch Str., Cẩm Thủy , Cẩm Phả Townlet. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,gỗ , chế biến.

Cty TNHH Luân Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Luân Thành. Địa chỉ: Group 73, Cẩm Tây , Cẩm Phả Townlet. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH An Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Tuấn. Địa chỉ: 12 Thương Mại Str., Trần Phú , Móng Cái Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH LD Hạ Long Plaza

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH LD Hạ Long Plaza. Địa chỉ: 8 Hạ Long Hotel, Hạ Long Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH Âu Lạc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Âu Lạc. Địa chỉ: Tuần Châu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: thể thao và giải trí , dịch vụ.

Cty TNHH MTV bến xe bến tàu sở giao thông vận tải Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV bến xe bến tàu sở giao thông vận tải Quảng Ninh. Địa chỉ: 1 Hạ Long Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH 1 thành viên in Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 1 thành viên in Quảng Ninh. Địa chỉ: Alley.25, Nguyễn Văn Cừ Str., Hồng Hà , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm.

Cty TNHH 1 thành viên du lịch thanh niên Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 1 thành viên du lịch thanh niên Quảng Ninh. Địa chỉ: Hạ Long Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,du lịch.

Cty TNHH MTV cơ khí đóng tàu Vinacomin

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV cơ khí đóng tàu Vinacomin. Địa chỉ: Cái Lân IZ., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd.

Cty thương mại và đầu tư phát triển Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và đầu tư phát triển Quảng Ninh. Địa chỉ: Đồn Điền, Hàng Khẩu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ,xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san nền, phá dỡ và giải phóng mặt bằng.

Cty TNHH MTV Cavico khai thác mỏ Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Cavico khai thác mỏ Quảng Ninh. Địa chỉ: Hà Tu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH MTV Duyên Hải (Cửa hàng miễn thuế Móng Cái)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Duyên Hải (Cửa hàng miễn thuế Móng Cái). Địa chỉ: Bắc Luân - Móng Cái, Trần Phú , Móng Cái Town. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty thương mại Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Quảng Ninh. Địa chỉ: 158 Lê Thánh Tông Str., Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,nhà hàng,than , khai thác, chế biến & kd,bia , sx.

Cty sản xuất nến cao cấp Aidi Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất nến cao cấp Aidi Việt Nam. Địa chỉ: Cái Lân IZ., Bãi Cháy, Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Cty TNHH MTV nhiệt điện Uông Bí

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV nhiệt điện Uông Bí. Địa chỉ: Quang Trung , Uông Bí Town. Ngành nghề kinh doanh: điện năng , sx, phân phối và kd,xây lắp điện.

Cty than Thống Nhất

Tên doanh nghiệp: Cty than Thống Nhất. Địa chỉ: Cẩm Tây , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH MTV ngọc trai Phương Đông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV ngọc trai Phương Đông. Địa chỉ: Area 9, Cái Rồng Town, Vân Đồn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , đánh bắt & nuôi trồng,vàng bạc, đồ trang sức , chế tác và kinh doanh.

Cty thương mại & du lịch Thăng Long

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại & du lịch Thăng Long. Địa chỉ: Hạ Long Str., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch.

Cty TNHH MTV nước khoáng thương mại dịch vụ Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV nước khoáng thương mại dịch vụ Quảng Ninh. Địa chỉ: Vườn Đào, Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: nước khoáng & nước uống tinh khiết, sx & kd.

Cty nước khoáng công đoàn Quang Hanh

Tên doanh nghiệp: Cty nước khoáng công đoàn Quang Hanh. Địa chỉ: Km 8, Quang Hanh , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: nước khoáng & nước uống tinh khiết, sx & kd.

Cty TNHH MTV than Hòn Gai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV than Hòn Gai. Địa chỉ: 169 Lê Thánh Tông Str., Hạ Long , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,than , khai thác, chế biến & kd.

Cty phát triển Vietmindo

Tên doanh nghiệp: Cty phát triển Vietmindo. Địa chỉ: Uông Thượng, Vàng Danh, Uông Bí Town. Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd.

Cty LD xi măng Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty LD xi măng Hạ Long. Địa chỉ: Thống Nhất Hamlet, Hoành Bồ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd.

Cty TNHH MTV vật tư vận tải xếp dỡ Vinacomin

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV vật tư vận tải xếp dỡ Vinacomin. Địa chỉ: Cẩm Đông , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng.

Cty môi trường đô thị Móng Cái

Tên doanh nghiệp: Cty môi trường đô thị Móng Cái. Địa chỉ: Móng Cái Town. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , sx & kd.

Cty TNHH MTV than Uông Bí Vinacomin

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV than Uông Bí Vinacomin. Địa chỉ: Trưng Vương , Uông Bí Town. Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd.

Cty TNHH nhà nước MTV đóng tàu Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH nhà nước MTV đóng tàu Hạ Long. Địa chỉ: Giếng Đáy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd.

Cty LD thuỷ sản G & A

Tên doanh nghiệp: Cty LD thuỷ sản G & A. Địa chỉ: Minh Thành Hamlet, Yên Hưng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd,thuỷ sản , đánh bắt & nuôi trồng.

Cty TNHH MTV Vina New tarts

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Vina New tarts. Địa chỉ: Lot 8+ 24, Cái Lân IZ., Giếng Đáy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: vải bạt & vải công nghiệp, sx & kd.

Cty LD sản xuất bột mì Vima Flour

Tên doanh nghiệp: Cty LD sản xuất bột mì Vima Flour. Địa chỉ: Cái Lân Seaport, Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH phát triển công nghệ đo đạc bản đồ Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH phát triển công nghệ đo đạc bản đồ Hạ Long. Địa chỉ: 583 Nguyễn Văn Cừ Str., Hồng Hải , Hạ Long (581, 2Floor, Nguyễn Văn Cừ). Ngành nghề kinh doanh: trắc địa bản đồ.

Cty TNHH Phúc Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phúc Hải. Địa chỉ: Crossroad Loong Toòng, Yết Kiêu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vận tải , sông biển, container & đại lý,xăng dầu , kd.

Cty LD khách sạn Sao Mai

Tên doanh nghiệp: Cty LD khách sạn Sao Mai. Địa chỉ: Tuần Châu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH Quang Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quang Phát. Địa chỉ: 12 Hùng Vương Str. , Ka Long , Móng Cái Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty khoáng sản

Tên doanh nghiệp: Cty khoáng sản. Địa chỉ: 331 Nguyễn Văn Cừ Str., Hồng Hảii , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd.

Cty TNHH Phương Đông Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phương Đông Hạ Long. Địa chỉ: No.20/140 Nguyễn Văn Cừ Str., Hồng Hà , Hạ Long (113 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà ). Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm,văn phòng phẩm , sx & kd.

Cty LD hữu hạn Hồng Hải

Tên doanh nghiệp: Cty LD hữu hạn Hồng Hải. Địa chỉ: 425 Lê Thánh Tông Str., Bạch Đằng , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng.

Cty khách sạn Heritage Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty khách sạn Heritage Hạ Long. Địa chỉ: 88 Hạ Long Str., Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân. Địa chỉ: Cái Lân IZ., Bãi Cháy , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

Cty kho vận và cảng phả Vinacomin

Tên doanh nghiệp: Cty kho vận và cảng phả Vinacomin. Địa chỉ: Cửa Ông , Cẩm Phả Town. Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd,cảng.