Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 22, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Chủ doanh nghiệp ông: Nguyễn Thành Công Mã số thuế: 2600280063 Ngày thành lập: 22/2/2005 Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại và xây dựng. Điện thoại liên hệ: 02106267158 hoặc

Giống cây trồng Mạnh Trang

Tên doanh nghiệp: Giống cây trồng Mạnh Trang - Địa chỉ: Khu Lỗ Trì, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ - Ngành nghề kinh doanh: - Hạt giống: Lúa-Ngô-Rau-Lạc-Cây ăn quả-Thuốc BVTV-Phân bón lá-Thuốc thú y-Thức ăn gia súc

Cty TNHH thương mại Kim Cương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Kim Cương. Địa chỉ: Area 4, Vân Phú Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH Thiên Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Thanh. Địa chỉ: 2420 Vân Cơ , Việt Trì (Group B, Minh Phương). Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Nam Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Nam Cường. Địa chỉ: 9 Vân Cơ IZ., Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và khai khoáng , sx & kd,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH thương mại dịch vụ Việt Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ Việt Lâm. Địa chỉ: 1289 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH thương mại Minh Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Minh Thanh. Địa chỉ: 64 Đá Thờ Area, Phong Châu Townlet, Phù Ninh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,thương mại tổng hợp.

Cty TNHH thương mại Đức Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đức Thắng. Địa chỉ: Tân Tiến Group, Lâm Thao Townlet, Lâm Thao Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH thương mại tổng hợp Huyền Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại tổng hợp Huyền Đức. Địa chỉ: Chu Hóa Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Te Vina Prime

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Te Vina Prime. Địa chỉ: Lot 10 Thuỵ Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vải bạt & vải công nghiệp, sx & kd.

Cty TNHH thương mại Toàn Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Toàn Thịnh. Địa chỉ: 1421 Hùng Vương Avenue, Tiên Cát , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Textopia

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Textopia. Địa chỉ: Nông Trang , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: dệt vải , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Sơn Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Sơn Ngọc. Địa chỉ: 1482 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,ô tô , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH Sơn Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Tùng. Địa chỉ: 1895 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: điện , vật liệu điện , sx & kd,sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,xi măng & phụ gia , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Việt Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Việt Phong. Địa chỉ: 2761 Hùng Vương Avenue, Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH Sơn Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Hải. Địa chỉ: 1174 Hùng Vương Str., Tiên Cát , Việt Trì (2183 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì Cỉy. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sửa chữa,xe máy , sx phụ tùng,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH phát triển Hùng Vương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH phát triển Hùng Vương. Địa chỉ: Thụy Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd.

Cty TNHH Vân Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vân Nam. Địa chỉ: 142 Long Xuyên Str., Hùng Vương , Phú Thọ Town. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Phong Lưu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phong Lưu. Địa chỉ: Ba Mỏ Line, Thanh Sơn Townlet, Thanh Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH vải sợi Nghĩa Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH vải sợi Nghĩa Hưng. Địa chỉ: Minh Phương Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: dệt vải , sx & kd.

Cty TNHH Phúc Mỹ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phúc Mỹ. Địa chỉ: Lương Thực area, Mới Str., Dữu Lâu , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH TJB Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TJB Phú Thọ. Địa chỉ: Thụy Vân IZ, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Việt Hàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Hàn. Địa chỉ: Group 9, Area 5, Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,gỗ , chế biến.

Cty TNHH Ngọc Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ngọc Hải. Địa chỉ: Village.6, Quốc Lâm, Đoan Hùng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd,tư vấn kỹ thuật & công nghệ.

Cty TNHH Vạn Xuân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vạn Xuân. Địa chỉ: 1574 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Việt Kỳ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Kỳ. Địa chỉ: 1598 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sửa chữa và bảo dưỡng,ô tô , sx phụ tùng.

Cty TNHH MTV chè Phú Bền

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV chè Phú Bền. Địa chỉ: Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Việt Hùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Hùng. Địa chỉ: Group 11, Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH MTV Pang Rim Batex

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Pang Rim Batex. Địa chỉ: Area 8, Bến Gót , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd.

Cty TNHH Việt Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Thành. Địa chỉ: 1460 Hùng Vương Avenue, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd,sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Miwon Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miwon Việt Nam. Địa chỉ: Sông Thao Str., Thọ Sơn , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd.

Cty TNHH Vivid

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vivid. Địa chỉ: Đại Nải Str., Nông Trang , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: làm sạch , dịch vụ, trang thiết bị.

Cty TNHH mành Vinh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH mành Vinh Quang. Địa chỉ: Group 22, Hồng Hà Str., Bến Gót , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx & kd.

Cty TNHH Việt Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Tiến. Địa chỉ: Phúc Khánh Hamlet, Yên Lập Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH may Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Phú Thọ. Địa chỉ: Area.7, Hà Lộc, Phú Thọ Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Woong Jin

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Woong Jin. Địa chỉ: Lot 9, Thuỵ Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa.

Cty TNHH luật Danh Chính

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH luật Danh Chính. Địa chỉ: 2th Flr., Building.16, Hòa Phong Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn luật, pháp luật, văn phòng luật sư.

Cty TNHH Kaps Tex Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kaps Tex Vina. Địa chỉ: Lot 5 Thụy Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd.

Cty TNHH xây dựng Hoa Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hoa Lợi. Địa chỉ: 1568 Hùng Vương, Group 12, Area 8, Gia Cẩm, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Kee Eun Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kee Eun Việt Nam. Địa chỉ: Lot 6, Thụy Vân IZ., Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH xây dựng điện nước Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng điện nước Phú Thọ. Địa chỉ: 44 Tiên Cát , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH khoáng sản và xây dựng HAT

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH khoáng sản và xây dựng HAT. Địa chỉ: Area 7, Giáp Lai Hamlet, Thanh Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd.

Cty TNHH Huy Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Huy Hoàng. Địa chỉ: Area 1, Hồng Sơn Townlet, Lâm Thao Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thịnh. Địa chỉ: Area 4, Thanh Đình Hamlet, Lâm Thao Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH JM Plastic Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH JM Plastic Việt Nam. Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Đồng Lạng, Phù Ninh Hamlet, Phù Ninh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vải bạt & vải công nghiệp, sx & kd.

Cty TNHH xây dựng Thành Thao

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Thành Thao. Địa chỉ: Nỗ Lực, Thụy Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hồng Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Phong. Địa chỉ: Phượng Hùng, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH xuất nhập khẩu may Thành Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xuất nhập khẩu may Thành Nam. Địa chỉ: Area 4, Thanh Vinh Hamlet, Phú Thọ Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty vật tư và xây dựng Thăng Long

Tên doanh nghiệp: Cty vật tư và xây dựng Thăng Long. Địa chỉ: 2855 Hùng Vương Str., Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH hóa chất Woorim Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hóa chất Woorim Vina. Địa chỉ: Lot 10, Thụy Vân IZ., Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd,dệt vải , sx & kd.

Cty Trí Đức Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty Trí Đức Phú Thọ. Địa chỉ: 2 Hồng Hà Str., Bến Gót , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: dệt vải , sx & kd.

Cty TNHH Hoài Chung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoài Chung. Địa chỉ: Area 9, Chí Tiên Hamlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Yên Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Yên Long. Địa chỉ: Tân An 4m, Yên Lập Town. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH Hải Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Linh. Địa chỉ: Group 10, Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd,xăng dầu , kd.

Cty Việt Đức Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty Việt Đức Phú Thọ. Địa chỉ: Lâm Thao Townlet, Lâm Thao Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công,bao bì , nhựa,du lịch,tự động , hệ thống và thiết bị.

Cty TNHH Hàn Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hàn Việt. Địa chỉ: B6 Thuỵ Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , nguyên liệu thô , sx & kd.

Cty xây dựng số 22

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng số 22. Địa chỉ: Long Châu Sa Str., Thọ Sơn , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH Dongkuk Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dongkuk Việt Nam. Địa chỉ: Lot 10, Thuỵ Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty xuất nhập khẩu và dịch vụ giấy VP

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu và dịch vụ giấy VP. Địa chỉ: Phong Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

Cty TNHH Đức Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Trung. Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Miếu , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công.