Nam Định

Chùa Bồ Đề

Tên doanh nghiệp: Chùa Bồ Đề. Địa chỉ: Xã Nam Vân, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Biểu Châu

Tên doanh nghiệp: Chùa Biểu Châu. Địa chỉ: Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa An Lãng

Tên doanh nghiệp: Chùa An Lãng. Địa chỉ: Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Hội Nông Dân Huyện Mỹ Lộc

Tên doanh nghiệp: Hội Nông Dân Huyện Mỹ Lộc. Địa chỉ: Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa & xà hội.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Thắng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Thắng. Địa chỉ: Xã Mỹ Xá, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sợi , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Bông Vải Sợi Hoàng Phát

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Bông Vải Sợi Hoàng Phát. Địa chỉ: 160, Đường Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sợi , sản xuất & bán buôn.

Công Ty Bia Liên Doanh Hải Hà

Tên doanh nghiệp: Công Ty Bia Liên Doanh Hải Hà. Địa chỉ: Phường Bà Triệu, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Cửa Hàng Bia Bến Ngự

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Bia Bến Ngự. Địa chỉ: 6, Phố Bến Ngự, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia , bán sỉ.

Phân Xưởng Gạch

Tên doanh nghiệp: Phân Xưởng Gạch. Địa chỉ: Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói , sản xuất & phân phối.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huệ Hải

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huệ Hải. Địa chỉ: 126, Đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói , sản xuất & phân phối.

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Giao Thủy

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Giao Thủy. Địa chỉ: Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Yên Thắng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Yên Thắng. Địa chỉ: Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Yên Đồng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Yên Đồng. Địa chỉ: Xã Yên Đồng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Xuân Thành

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Xuân Thành. Địa chỉ: Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Xuân Tân

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Xuân Tân. Địa chỉ: Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Xuân Phú

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Xuân Phú. Địa chỉ: Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Xuân Ninh

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Xuân Ninh. Địa chỉ: Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Xuân Hồng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Xuân Hồng. Địa chỉ: Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Xuân Đài

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Xuân Đài. Địa chỉ: Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Việt Hùng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Việt Hùng. Địa chỉ: Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Trực Thành

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Trực Thành. Địa chỉ: Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Trực Thái

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Trực Thái. Địa chỉ: Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Trực Đạo

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Trực Đạo. Địa chỉ: Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Trực Đại

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Trực Đại. Địa chỉ: Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Tân Thịnh

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Tân Thịnh. Địa chỉ: Xã Tân Thịnh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Rạng Đông

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Rạng Đông. Địa chỉ: Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Thắng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Thắng. Địa chỉ: Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Sơn. Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Phúc

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Phúc. Địa chỉ: Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Phú

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Phú. Địa chỉ: Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Lợi

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Lợi. Địa chỉ: Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Đồng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Đồng. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nam Toàn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Toàn. Địa chỉ: Xã Nam Toàn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nam Thanh

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Thanh. Địa chỉ: Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nam Mỹ

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Mỹ. Địa chỉ: Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nam Hồng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Hồng. Địa chỉ: Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Nam Cường

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Cường. Địa chỉ: Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Mỹ Phúc

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Mỹ Phúc. Địa chỉ: Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hưng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Mỹ Hưng. Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hà

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Mỹ Hà. Địa chỉ: Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Liên Bảo

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Liên Bảo. Địa chỉ: Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Hồng Quang

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hồng Quang. Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Hoàng Nam

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hoàng Nam. Địa chỉ: Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Hải Trung

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hải Trung. Địa chỉ: Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Hải Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hải Sơn. Địa chỉ: Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Hải Châu

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hải Châu. Địa chỉ: Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Giao Xuân

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Giao Xuân. Địa chỉ: Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Giao Thịnh

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Giao Thịnh. Địa chỉ: Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Công Ty Cổ Phần Làng Nghề Kiên Lao

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Làng Nghề Kiên Lao. Địa chỉ: Xóm 9, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia , bán sỉ.

Trạm Y Tế Xã Giao Tân

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Giao Tân. Địa chỉ: Xã Giao Tân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Giao Phong

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Giao Phong. Địa chỉ: Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Giao Hà

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Giao Hà. Địa chỉ: Xã Giao Hà, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Đồng Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Đồng Sơn. Địa chỉ: Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Xã Điền Xá

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Điền Xá. Địa chỉ: Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Phường Vị Hoàng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Phường Vị Hoàng. Địa chỉ: 133, Phố Minh Khai, Phường Vị Hoàng, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Trạm Y Tế Nam Hải

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Nam Hải. Địa chỉ: Xã Nam Hải, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Sơn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Sơn. Địa chỉ: Xã Yên Ninh, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: gỗ thành phẩm.

Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nam Định

Tên doanh nghiệp: Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nam Định. Địa chỉ: 169, Đường Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa & xà hội.

Đại Lý Phạm Thị Hoa

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Phạm Thị Hoa. Địa chỉ: Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: thức uống , bán buôn & bán sỉ,công ty tnhh đầu tư tm và dv long hưng.

Công Ty Cổ Phần Safico

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Safico. Địa chỉ: Xóm 1, Xã Bình Hòa, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: thức uống , bán buôn & bán sỉ,công ty tnhh đầu tư tm và dv long hưng.