Long An

Cơ sở in vẽ quảng cáo Tài

Tên doanh nghiệp: Cơ sở in vẽ quảng cáo Tài Tên viết tắt: Tài Quảng Cáo Mã số thuế: 1101331553 Tên người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài Địa chỉ: 62 Trà Quý Bình, phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An Điện thoại: 0723 832 076 Địa chỉ email: ngvantai@gmail.com Website: http://quangcaotailongan.bizz.vn/ Ngành

Cty TNHH thương mại và chế biến xuất khẩu Vàm Cỏ Đông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và chế biến xuất khẩu Vàm Cỏ Đông. Địa chỉ: 322 Cau Group, Khánh Hậu Hamlet, Tân An Town. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH thương mại sản xuất cơ khí Tân Tân Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại sản xuất cơ khí Tân Tân Thành. Địa chỉ: 135 Lot 2, Group 1, Mỹ Yên Village, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hàn , công nghiệp, máy móc và thiết bị,khuôn mẫu , sx & kd,thép , thép xây dựng , sx & kd.

Cty TNHH thương mại và sản xuất ánh Sáng (Chi nhánh)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và sản xuất ánh Sáng (Chi nhánh). Địa chỉ: Bình Tiền 2 Group, Đức Hòa Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist. Ngành nghề kinh doanh: thép , thép xây dựng , sx & kd.

Cty TNHH thương mại dịch vụ Đông Phương Tân An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ Đông Phương Tân An. Địa chỉ: 68 Hùng Vương Str., 2, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH thương mại Vàm Cỏ Tây

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Vàm Cỏ Tây. Địa chỉ: 102 Lê Văn Tao Str., 2, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),chè , sx & kd.

Cty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Ba Lá Xanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Ba Lá Xanh. Địa chỉ: Highway 3, Tân Bửu Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd.

Cty TNHH Thuận Hưng Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuận Hưng Phát. Địa chỉ: 159 Highway 1A, 5, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Tiền Vệ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiền Vệ. Địa chỉ: Km 1954 Highway 1A, Tân Khánh , Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Vạn Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vạn Phong. Địa chỉ: Bình Tiền 2 , Đức Hòa Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

Cty TNHH Thịnh Vượng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thịnh Vượng. Địa chỉ: Bình Hòa Sub-hamlet, Bình Lãng Hamlet, Tân Trụ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Trục Vớt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trục Vớt. Địa chỉ: 177 Str.3, Võ Công Tồn, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san nền, phá dỡ và giải phóng mặt bằng.

Cty TNHH thiết kế xây dựng Minh Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết kế xây dựng Minh Tín. Địa chỉ: 34A Nguyễn Văn Siêu Str., Area 3, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH Vĩnh Thịnh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vĩnh Thịnh Phát. Địa chỉ: 287 Group 2, Nhựt Chánh Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Thành Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Trung. Địa chỉ: 38/6 Trần Minh Châu Str., 5, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: composite , sản phẩm & vật liệu.

Cty TNHH Vy Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vy Đức. Địa chỉ: Bình Tây Group, Mỹ Bình Hamlet, Tân Trụ Dist. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH thép Long An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thép Long An. Địa chỉ: 25/1 Long Bình Sub-hamlet, Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Thanh Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Long. Địa chỉ: 642 Highway 1A, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,bất động sản , kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất đai,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng Bến Lức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Bến Lức. Địa chỉ: 253 Area 3, Highway 1, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thắng Lợi (Nhà máy sản xuất)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thắng Lợi (Nhà máy sản xuất). Địa chỉ: 7 Area 6, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH xây dựng thương mại Hiền Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng thương mại Hiền Đức. Địa chỉ: 487/1 Highway 1-Bình Cang 1 Group, Bình Thạnh Hamlet, Thủ Thừa Dist. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thắng Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thắng Lợi. Địa chỉ: 268 Highway 62, 2, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH xây dựng thương mại Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng thương mại Minh Quang. Địa chỉ: 193 Trương Định Str., 2, Tân An Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xuất nhập khẩu bao bì thương mại Kim Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xuất nhập khẩu bao bì thương mại Kim Thành. Địa chỉ: 107/1 Sub-hamlet 3, An Thạnh Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công.

Cty tư vấn xây dựng giao thông

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn xây dựng giao thông. Địa chỉ: Str. 6, 2, Tân An Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông.

Cty TNHH Thạch Lam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thạch Lam. Địa chỉ: 328 Hùng Vương Str., Tân An. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN An Thuận Hoà

Tên doanh nghiệp: DNTN An Thuận Hoà. Địa chỉ: Group 3, Thạnh Hóa Townlet, Thạnh Hóa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Techfocus

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Techfocus. Địa chỉ: Str. 3, Đức Hòa 1 IZ., Group 5, Đức Hòa Đông Hamlet, Đức Hòa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải , sx & kd.

DNTN Công Thành

Tên doanh nghiệp: DNTN Công Thành. Địa chỉ: 19/2 An Hòa Sub-hamlet, Bình An Hamlet, Thủ Thừa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tân Minh Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Minh Phong. Địa chỉ: Mỹ Yên Hamlet, Huyện Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Tài Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tài Đức. Địa chỉ: 191 Tân Hòa Group, Đức Tân Hamlet, Tân Trụ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Công Thiện

Tên doanh nghiệp: DNTN Công Thiện. Địa chỉ: 67/6 Long Thành Sub-hamlet, Long Trì Hamlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tân Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Dương. Địa chỉ: 4/1 Str.6, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: túi xách, cặp và các đồ dùng bằng da khác , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất và thương mại Thạnh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất và thương mại Thạnh Phát. Địa chỉ: Group 1, Mỹ Yên Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

DNTN Hoà Thành Long An

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoà Thành Long An. Địa chỉ: 233 Phan Văn Mảng Str., Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,túi xách, cặp và các đồ dùng bằng da khác , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất và thương mại Đông Dương (Nhà máy sản xuất)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất và thương mại Đông Dương (Nhà máy sản xuất). Địa chỉ: Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),dầu nhờn , sx & kd,thương mại tổng hợp.

DNTN Hoàng Dương

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Dương. Địa chỉ: Group 5, Đức Hòa Đông Hamlet, Đức Hòa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Minh Khôi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Minh Khôi. Địa chỉ: 87 Hùng Vương Str., 2, Tân An Town (195 Highway 1A Thanh Xuân, Tân An Town). Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Hưng Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Lợi. Địa chỉ: 46/3 Group 3, Hiệp Thạnh Hamlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH sản xuất thương mại Vinh Tú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Vinh Tú. Địa chỉ: Mỹ Yên Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chiếu sáng đô thị , thiết bị , sx & kd,chiếu sáng gia dụng , thiết bị , sx & kd.

DNTN Hưng Phú

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Phú. Địa chỉ: 120 Châu Thị Kim Str., 3, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

DNTN Inox Thành Phát

Tên doanh nghiệp: DNTN Inox Thành Phát. Địa chỉ: 270 Group 4, Provincial Road 835, Phước Lợi Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Cty TNHH sản xuất thương mại Việt Thái Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Việt Thái Dương. Địa chỉ: Lot 04-2, Đức Hòa 1 IZ., Đức Hòa Đông Hamlet, Đức Hòa Dist. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu trang trí nội thất , sx & kd.

DNTN Huỳnh Thọ

Tên doanh nghiệp: DNTN Huỳnh Thọ. Địa chỉ: 230 Nhơn Trị Sub-hamlet, Nhơn Thạnh Trung Hamlet, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Tế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Tế. Địa chỉ: 291 Đức Hạnh 2 Str., Đức Lập Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công.

Cty TNHH sản xuất thương mại Tường An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Tường An. Địa chỉ: Highway1A, Chánh Sub-hamlet, Nhựt Chánh Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

DNTN Mi Sa

Tên doanh nghiệp: DNTN Mi Sa. Địa chỉ: 49 Nguyễn Đình Chiểu Str., 1, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

DNTN Minh Thư

Tên doanh nghiệp: DNTN Minh Thư. Địa chỉ: 8 Group 13, Phú Ân Sub-hamlet, Phước Lý Hamlet, Cần Giuộc Dist. Ngành nghề kinh doanh: đay & sản phẩm đay , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất thương mại Toàn Thắng Plastics

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Toàn Thắng Plastics. Địa chỉ: Group 1, Mỹ Yên Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công.

DNTN Minh Tùng

Tên doanh nghiệp: DNTN Minh Tùng. Địa chỉ: Group 5, Lạc Tấn Hamlet, Tân Trụ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Việt. Địa chỉ: 24B Nguyễn Trung Trực Str., Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

DNTN Na Sa

Tên doanh nghiệp: DNTN Na Sa. Địa chỉ: 376 Vĩnh Bình Sub-hamlet, An Vĩnh Ngãi Hamlet. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Long Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Long Phát. Địa chỉ: Km 1929 Highway 1, Long Bình Sub-hamlet, Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công.

Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Minh Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Minh Ngọc. Địa chỉ: 19 Highway 1A, Group 5, Mỹ Yên Hamlet, Bến Lức Dist. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx, lắp ráp & đại lý.

DNTN Ngân Sơn

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngân Sơn. Địa chỉ: 542 Hùng Vương Str., 3, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhật Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhật Quang. Địa chỉ: 9/2 Group 4, Thạnh Đức Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: trang trí nội ngoại thất.

DNTN Ngọc Bảo

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngọc Bảo. Địa chỉ: Thanh Bình1 Sub-hamlet, Thanh Phú Long Hamlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp Long An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp Long An. Địa chỉ: 53 Phan Văn Lại Str., 6, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

DNTN Ngọc Sáng

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngọc Sáng. Địa chỉ: Area 3, Gò Thuyền Group, Tân Hưng Townlet, Tân Hưng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH sản xuất giày Giai Hiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất giày Giai Hiệp. Địa chỉ: Group 5, Đức Hòa Đông Hamlet, Đức Hòa Hamlet. Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd.