Lào Cai

DNTN Phạm Hồng Thái

Tên doanh nghiệp: DNTN Phạm Hồng Thái. Địa chỉ: 221 Hồng Hà Str., Cốc Lếu , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Khánh Hải

Tên doanh nghiệp: DNTN Khánh Hải. Địa chỉ: 58 Pan Si Păng, Sapa Townlet, Sa Pa Dist., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,du lịch.

DNTN Phúc Yên

Tên doanh nghiệp: DNTN Phúc Yên. Địa chỉ: Area1, Phố Lu Townlet, Bảo Thắng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Hữu Nghị

Tên doanh nghiệp: DNTN Hữu Nghị. Địa chỉ: 253 Minh Khai Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Phú Trung

Tên doanh nghiệp: DNTN Phú Trung. Địa chỉ: Phú Thịnh, Bắc Cường Hamlet, Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

DNTN Huy Hùng

Tên doanh nghiệp: DNTN Huy Hùng. Địa chỉ: 9 Group 1B, Khánh Yên Townlet, Vân Bàn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Đức Dũng

Tên doanh nghiệp: DNTN Đức Dũng. Địa chỉ: 33 Cốc Lếu Str., Cốc Lếu , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Đức Mạnh

Tên doanh nghiệp: DNTN Đức Mạnh. Địa chỉ: Bắc Ngầm, Xuân Quang Hamlet, Bảo Thắng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

DNTN Thành Dũng

Tên doanh nghiệp: DNTN Thành Dũng. Địa chỉ: Area 7, Phố Ràng Townlet, Bảo yên Dist., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Đức Tiến

Tên doanh nghiệp: DNTN Đức Tiến. Địa chỉ: Group 3, Bản Vược hamlet, Bát Xát Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

DNTN Hà Việt

Tên doanh nghiệp: DNTN Hà Việt. Địa chỉ: 257 Minh Khai Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Tùng Hương

Tên doanh nghiệp: DNTN Tùng Hương. Địa chỉ: 53, Area 4, Phố Ràng Townlet, Bảo Yên Dist., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DN Sơn Trung

Tên doanh nghiệp: DN Sơn Trung. Địa chỉ: Loong Chai, Khánh Yên Trung Hamlet, Văn Bàn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

DNTN Trung Anh

Tên doanh nghiệp: DNTN Trung Anh. Địa chỉ: Area I, Tằng Loỏng Hostel, Tằng Loỏng Townlet, Bảo Thắng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

DN xây dựng Long Giang

Tên doanh nghiệp: DN xây dựng Long Giang. Địa chỉ: Area 1B, Khánh Yên Townlet, Văn Bàn Dist., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Thành Long

Tên doanh nghiệp: DNTN Thành Long. Địa chỉ: 321 Lương Khánh Thiện Str., Duyên Hải , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DN Quỳnh Trang

Tên doanh nghiệp: DN Quỳnh Trang. Địa chỉ: Area 6A, Phố Ràng Townlet, Bảo Yên Dist., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN xây dựng Minh Tùng

Tên doanh nghiệp: DNTN xây dựng Minh Tùng. Địa chỉ: 163 Hàm Rồng Str., Sa Pa Townlet, Sa Pa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Điện lực Lào Cai

Tên doanh nghiệp: Điện lực Lào Cai. Địa chỉ: 1B Nguyễn Công Trứ Str, Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện.

DNTN Việt Thắng

Tên doanh nghiệp: DNTN Việt Thắng. Địa chỉ: Khánh Yên, Khánh Yên Townlet, Văn Bàn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DN Nhữ Mạnh Hùng

Tên doanh nghiệp: DN Nhữ Mạnh Hùng. Địa chỉ: Bắc Hà 1, Bắc Hà Townlet, Bắc Hà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty xây lắp thương mại Thái Dương (Thái Sơn)

Tên doanh nghiệp: Cty xây lắp thương mại Thái Dương (Thái Sơn). Địa chỉ: 177 Hoàng Liên Str., Cốc Lếu , Lào Cai Hamlet. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai. Địa chỉ: 2 Hoàng Liên Str., Duyên Hải , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty xây lắp và thương mại Hoàng Tú

Tên doanh nghiệp: Cty xây lắp và thương mại Hoàng Tú. Địa chỉ: 143 Sơn Đạo Str., Cốc Lếu , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

HTX vận tải Hải Hoàn

Tên doanh nghiệp: HTX vận tải Hải Hoàn. Địa chỉ: 49 Nguyễn Huệ Str., Lào Cai , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty xi măng Lào Cai

Tên doanh nghiệp: Cty xi măng Lào Cai. Địa chỉ: Group 13, Pom Hán Hamlet, Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd.

Nhà nghỉ Kế Hoạch

Tên doanh nghiệp: Nhà nghỉ Kế Hoạch. Địa chỉ: Sa Pa Townlet, Sa Pa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty xây dựng công trình Hà Lào

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng công trình Hà Lào. Địa chỉ: 152 Nhạc Sơn Str., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty xây dựng công trình số 6

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng công trình số 6. Địa chỉ: 051 Group 21Phan Chu Trinh Str., Cốc Lếu , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Xí nghiệp xây lắp Anh Ngọc

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây lắp Anh Ngọc. Địa chỉ: 6 Ba Chùa Str., Duyên Hải , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty xây lắp Cương Lĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty xây lắp Cương Lĩnh. Địa chỉ: 182 Hoàng Liên Str., Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức. Địa chỉ: No.79B Quy Hóa Str., Kim Tân , Lao Cai. Ngành nghề kinh doanh: du lịch,xây dựng , dân dụng.

XNXD YÊN THỊNH

Tên doanh nghiệp: XNXD YÊN THỊNH. Địa chỉ: 126 Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,nhà doanh nghiệp,xây dựngvật liệu xây dựngvật tư xây dựngcông ty xây dựngthủy lợicầu đườngcấp thoát nước.

Cty TNHH xây dựng tư nhân Xuân Quỳnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng tư nhân Xuân Quỳnh. Địa chỉ: 77 Cốc Lếu Str., Cốc Lếu , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty xăng dầu Lào Cai

Tên doanh nghiệp: Cty xăng dầu Lào Cai. Địa chỉ: 67 Nguyễn Huệ Str., Lào Cai , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH Việt Hùng – Khách sạn Royal Hotel (KS Hoàng Gia )

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Hùng - Khách sạn Royal Hotel (KS Hoàng Gia ). Địa chỉ: 54B Cầu Mây Str., Sa Pa Townlet, Sa Pa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: du lịch.

Cty TNHH xây dựng Tấn Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Tấn Phát. Địa chỉ: 81 Group 20, Duyên Hải , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng tổng hợp Hưng Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng tổng hợp Hưng Đạt. Địa chỉ: 83 Cốc Lếu Str., Cốc Lếu , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN HIẾU HỒNG

Tên doanh nghiệp: DNTN HIẾU HỒNG. Địa chỉ: 241 Ngô Quyền, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng,xây dựngcông trình dân dụngcửacửa sắt,cửa thép,cửa nhômkhung cửavật liệu xây dựng.

Cty TNHH thương mại Việt Trương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Việt Trương. Địa chỉ: 332 Khánh Yên Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH thương mại Việt Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Việt Tuấn. Địa chỉ: 30 Lê Khôi Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

DNTN NGỌC HUÂN

Tên doanh nghiệp: DNTN NGỌC HUÂN. Địa chỉ: 226 Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,nhà doanh nghiệp,xây dựngxây dựng dân dụngcửacửa sắt,cửa nhôm,cửa kínhđồ gỗsản phẩm gỗ.

Cty TNHH Trafaco Sa Pa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trafaco Sa Pa. Địa chỉ: Group 9, Sapa Townlet, Sapa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , thảo dược, thuốc đông y dược , sx & kd.

DOANH NGHIỆP T­Ư NHÂN LAN BẮC

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP T­Ư NHÂN LAN BẮC. Địa chỉ: 178 Lê Hồng Phong, Phường Duyên hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm,sản phẩm nông nghiệpsản phẩm lâm nghiệpbánh kẹodầu ănsữa,các sản phẩm từ sữavăn phòng phẩmxuất nhập khẩulương thực,thực phẩmbia,nước ngọt,nước khoáng.

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Tín. Địa chỉ: 126 Nguyễn Huệ Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH thương mại và xây dựng Bắc Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và xây dựng Bắc Cường. Địa chỉ: Km 1+500 Highway 70, Group 10, Lào Cai , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH thương mại tổng hợp Bảo Yên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại tổng hợp Bảo Yên. Địa chỉ: Area 6B, Phố Ràng , Bảo Yên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÔNG HỒNG

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÔNG HỒNG. Địa chỉ: 112 Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá,nội thất văn phòngvận tải hàng hóakhai thác đákhai thác sỏivật liệu xây dựng.

Cty TNHH thương mại Trường Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Trường Hải. Địa chỉ: 60 - Nguyễn Huệ Str., Lào Cai , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN UYỂN NHI

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN UYỂN NHI. Địa chỉ: 73 Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: đại lý xe hơi , mới,đại lý xe hơi,đại lý xe ô tôphụ tùng xe thay thếkhách sạn,nhà nghỉxuất nhập khẩukhoáng sảnbánh kẹothuốc lá.

Cty TNHH thương mại Thiên Lợi Hòa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Thiên Lợi Hòa. Địa chỉ: Group 10, Hoàng Diệu Str., Phố Mới , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: thuốc lá , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Tiến Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Tiến Thắng. Địa chỉ: 312 Khánh Yên Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH thương mại Kim Cương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Kim Cương. Địa chỉ: 144 Hoàng Liên Str., Cốc Lếu , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , điều hoà nhiệt độ , sx & kd,điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Lương Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Lương Hà. Địa chỉ: Lot K3& K10, Kim Thành Trade Zones. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH thương mại Tân Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Tân Hưng. Địa chỉ: 263 Nguyễn Huệ Str., Phố Mới , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH thương mại Hoa Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hoa Lợi. Địa chỉ: Lot.34 Bắc Duyên Hải IZ., Lào Cai , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH thương mại Hoàng Liên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hoàng Liên. Địa chỉ: 136 Hoàng Liên Str., Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU THUỲ

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU THUỲ. Địa chỉ: 46 Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: lốp, vỏ xe ,sản xuất & bán buôn,săm,lốpvận tải hàng hóađại lý vận tải.

Cty TNHH thương mại Hải Yến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hải Yến. Địa chỉ: 179 Sơn Đạo Str., Cốc Lếu , Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,vận tải , đường bộ.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI LONG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI LONG. Địa chỉ: 429 Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. Ngành nghề kinh doanh: thương mại, imp & export ,kinh doanh công ty,vận tải hàng hóa,đại lý vận tảikhoáng sản,khai thác khoáng sảnhóa chấtthực phẩm,lương thựcmáy móc,thiết bị,phụ tùng thay thếnông sản,lâm sảnxuất nhập khẩuký gửi hàng hóacông ty thương mại.