Danh mục: Lạng Sơn

Công Ty TNHH Vũ Đoàn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vũ Đoàn. Địa chỉ: Số 4, Đường Chu Văn An, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn nhà hàng.

Công Ty TNHH Vật Tư Tổng Hợp Kim Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vật Tư Tổng Hợp Kim Long. Địa chỉ: Số 32, Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

DNTN Vàng Mai Chung

Tên doanh nghiệp: DNTN Vàng Mai Chung. Địa chỉ: Số 35, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

Công Ty Máy Tính Và Truyền Thông Thiên Trường

Tên doanh nghiệp: Công Ty Máy Tính Và Truyền Thông Thiên Trường. Địa chỉ: 45, Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và công nghệ thông tin,máy tính & tin truyền thông & quảng cáo.

Công Ty Cổ Phần Thuỵ Trạch

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thuỵ Trạch. Địa chỉ: Số 2 Ngõ 1, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

Công Ty Cổ Phần Chợ Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Chợ Lạng Sơn. Địa chỉ: 46, Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

DNTN Tuyết Hoàn

Tên doanh nghiệp: DNTN Tuyết Hoàn. Địa chỉ: Số 405G, Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

Công Ty TNHH Nhất Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nhất Sơn. Địa chỉ: Số 379, Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

DNTN Nam Kí

Tên doanh nghiệp: DNTN Nam Kí. Địa chỉ: 34, Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

Công Ty TNHH Thương Mại Giang Nam

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Giang Nam. Địa chỉ: 199, Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị ánh Sáng Ninh Thuận

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị ánh Sáng Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 15 Ngõ 2, Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị chiếu sáng , sản xuất & bán buôn,thiết bị ánh sáng ánh sáng , sản xuất & bán buôn.

DNTN Đại Cường

Tên doanh nghiệp: DNTN Đại Cường. Địa chỉ: 152B, Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

DNTN Dịch Vụ Hương Anh

Tên doanh nghiệp: DNTN Dịch Vụ Hương Anh. Địa chỉ: Số 351, Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại đại lý & tư vấn thương mại.

Công Ty Cổ Phần XNK Thiết Bị Phụ Tùng Và Chuyển Giao Công Nghệ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần XNK Thiết Bị Phụ Tùng Và Chuyển Giao Công Nghệ. Địa chỉ: 106, Đường Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại nhập khẩu & xuất khẩu.

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Minh Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Minh Quang. Địa chỉ: 430, Trần Đăng NInh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , các công ty du lịch,công ty du lịch thương mại kinh doanh & tổ chức thương mại.

DNTN Kỳ Đào

Tên doanh nghiệp: DNTN Kỳ Đào. Địa chỉ: Số 80, Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,kinh doanh & tổ chức thương mại thương mại đại lý & tư vấn mark.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thành Đạt. Địa chỉ: Số 11/12, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại,công ty thương mại và du lịch kinh doanh & tổ chức thương mại.

Công Ty TNHH Thương Mại Huỳnh Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Huỳnh Phát. Địa chỉ: 184, Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: thương mại, imp & export , kinh doanh công ty,công ty thương mại thương mại xuất nhập khẩu.

DNTN Lưu Xuân Hách

Tên doanh nghiệp: DNTN Lưu Xuân Hách. Địa chỉ: 78, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , các công ty du lịch,công ty du lịch lạng sơn kinh doanh du lịch.

DNTN Hằng Khu

Tên doanh nghiệp: DNTN Hằng Khu. Địa chỉ: 407, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển,công ty vận chuyển vận tải & giao nhận hàng hóa.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Hùng Hường

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Hùng Hường. Địa chỉ: Số 56, Đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển,công ty thương mại vận tải vận tải & giao nhận hàng hóa.

DNTN Vận Tải Thương Mại Ngọc Quang

Tên doanh nghiệp: DNTN Vận Tải Thương Mại Ngọc Quang. Địa chỉ: Số 65, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển,công ty vận tải thương mại vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Công Ty Minh Dũng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Minh Dũng. Địa chỉ: Số 1 Ngõ 1, Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển,công ty vận tải vận tải & giao nhận hàng hóa.

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ôtô Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ôtô Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 52, Đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển,công ty vận tải vận chuyển & giao nhận hàng hóa.

Công Ty TNHH Lâm Hoàng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Lâm Hoàng. Địa chỉ: Số 209, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển,công ty vận tải vận chuyển & giao nhận hàng hóa.

Công Ty TNHH Vận Tải ô Tô Hợp Nhất

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vận Tải ô Tô Hợp Nhất. Địa chỉ: Km 18, Quốc Lộ 1A, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải , bưu điện và dịch vụ bưu chính,công ty vận tải vận chuyển & giao nhận hàng hóa.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 33 Ngõ 12, Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải , bưu điện và dịch vụ bưu chính,công ty vận chuyển vận chuyển & giao thông vận tải.

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Vận Tải Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Vận Tải Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 134, Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , các công ty du lịch,công ty du lịch vận chuyển & giao thông.

DNTN Hà Đức

Tên doanh nghiệp: DNTN Hà Đức. Địa chỉ: Số 116, Phan Đình Phùng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.

Công Ty TNHH Đức – Liên – Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đức - Liên - Sơn. Địa chỉ: 144, Đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải,công ty vận tải vận chuyển & giao thông.

Công Ty TNHH Nguyễn Bích

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nguyễn Bích. Địa chỉ: 76, Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.

Công Ty TNHH Tư Vấn đầu Tư Phát Triển Miền Núi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tư Vấn đầu Tư Phát Triển Miền Núi. Địa chỉ: 74, Văn Vỉ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại XNK Thành Lợi

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại XNK Thành Lợi. Địa chỉ: 441, Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.

Công Ty TNHH Nam Kinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nam Kinh. Địa chỉ: Số 20, Ngô Gia Tự, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Việt

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Đại Việt. Địa chỉ: 57, Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quảng Cáo Hoàng Việt Anh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quảng Cáo Hoàng Việt Anh. Địa chỉ: 76, Đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: công ty quảng cáo & tư vấn,công ty thương mại quảng cáo quảng cào & thương mại dịch vụ.

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 46, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , thiết bị & dụng cụ,công ty vật tư nông nghiệp.

Công Ty TNHH Thương Mại Bích Ngọc

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Bích Ngọc. Địa chỉ: Số 104, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản,công ty nuôi trồng thủy sản.

HTX Thương Bệnh Binh – Cựu Chiến Binh – Người Khuyết Tật 27 – 7 Thành Phố Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: HTX Thương Bệnh Binh - Cựu Chiến Binh - Người Khuyết Tật 27 - 7 Thành Phố Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 22 - Ngõ 11, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa & xà hội,hội thương bệnh binh tổ chức văn hóa cộng đồng.

Công Ty TNHH XNK Mai Hoa

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH XNK Mai Hoa. Địa chỉ: 27, Lương Văn Chi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,công ty xây dựng xây dựng thiết kế.