Kiên Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Tuấn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Tuấn. Địa chỉ: 113, Tổ 12, Đường Số 1, Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Trung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Trung. Địa chỉ: Tổ 18A, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: chăm sóc sức khỏe sản phẩm và , hoặc dịch vụ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giang Thàng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giang Thàng. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: ôtô & xe cộ , cung cấp phụ tùng & phụ kiện ôtô.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mạnh Thắng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Mạnh Thắng. Địa chỉ: 38, Tổ 18, Khu Phố Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kim loại , các loại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Giàu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Giàu. Địa chỉ: Tổ 38, Ấp Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển.

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Kiên Lương

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Kiên Lương. Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giàu Sáng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giàu Sáng. Địa chỉ: Tổ 38, Khu Phố Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Thiên

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Thiên. Địa chỉ: 28, Đường Trương Công Định, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kim loại , các loại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Kiều

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Kiều. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Tiên Khánh, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , bán lẻ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Tịnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Tịnh. Địa chỉ: 11, Đường Chu Văn An, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Công Ty TNHH Kiên Định

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kiên Định. Địa chỉ: Tổ 6, Quốc Lộ 80, Ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ninh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ninh. Địa chỉ: Tổ 10, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Viết Oanh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Viết Oanh. Địa chỉ: Tổ 38B, Khu Phố Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Minh Nguyệt

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Minh Nguyệt. Địa chỉ: Tổ 9, Khu Phố Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , khách sạn và nhà khách.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trúc Nhi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trúc Nhi. Địa chỉ: 29, Quốc Lộ 80, Ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng bách hóa.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Ngân

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Ngân. Địa chỉ: Tổ 14, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xử lý chất thải & rác thải công nghiệp.

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Sơn. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Rẫy Mới, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Thiện

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Thiện. Địa chỉ: 24, Tổ 14, Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đắc Nhân Trí

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đắc Nhân Trí. Địa chỉ: 12, Lô 21, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Long. Địa chỉ: Tổ 5, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hải

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hải. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Gia Thuận

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Gia Thuận. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Thạnh Lợi, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Thái

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Thái. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Út Lệ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Út Lệ. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thanh Bửu

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thanh Bửu. Địa chỉ: 381, Quốc Lộ 80, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Long. Địa chỉ: Tổ 22, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Toàn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Toàn. Địa chỉ: 144, Ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Trí

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Trí. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty TNHH Tường Vinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tường Vinh. Địa chỉ: 401, Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , đại lý bất động sản.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Tiến

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Tiến. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Cống Tre, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Anh Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Anh Nghĩa. Địa chỉ: 56, Tổ 2, Ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ cây xanh.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thần Nông

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thần Nông. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Cống Tre, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Huy

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Huy. Địa chỉ: Tổ 11, Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xi măng, sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Yến

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Yến. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đăng Phúc

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đăng Phúc. Địa chỉ: Tổ 10, Khu Phố Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Nhật Khải Minh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nhật Khải Minh. Địa chỉ: Tổ 2, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị điện.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đoàn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đoàn. Địa chỉ: 328, Quốc Lộ 80, Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Công Ty Cổ Phần Dũng Tiên

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Dũng Tiên. Địa chỉ: Lô L4-23, Khu Trung Tâm Thương Mại, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Kim Liên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Kim Liên. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Tà Săng, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty TNHH Hữu Cương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hữu Cương. Địa chỉ: 52, Tổ 3, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thụy Khôi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thụy Khôi. Địa chỉ: Tổ 9, Khu Phố Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Vy

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Vy. Địa chỉ: 13, Đường Huyền Trân, Khu Phố Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: công nghiệp , máy móc & thiết bị.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Đông

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Đông. Địa chỉ: Tổ 21, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Sơn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Sơn. Địa chỉ: 332, Quốc Lộ 80, Tổ 14, Khu Phố Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Lâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Lâm. Địa chỉ: 15, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Nhung

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Nhung. Địa chỉ: 179, Liên Tỉnh Lộ 11, Tổ 4, Ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo. Địa chỉ: Tổ 9, Khu Phố Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Lập

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Lập. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Bãi Giếng, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Vàng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Vàng. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Ngọc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Ngọc. Địa chỉ: 156, Khu Phố Lò Bom, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Kiên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Kiên. Địa chỉ: 235, Tổ 15, Khu Phố Kênh Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tín Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tín Nghĩa. Địa chỉ: 17/35, Tổ 5, Khu Phố Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ánh Hồng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ánh Hồng. Địa chỉ: Tổ 10, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH Vận Tải Kiên Lương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vận Tải Kiên Lương. Địa chỉ: 183, Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Công Ty TNHH Hoài Trọng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hoài Trọng. Địa chỉ: Tổ 15, Khu Phố Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xi măng, sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Phương Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Phương Thịnh. Địa chỉ: Tổ 11, Khu Phố Lò Bom, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xi măng, sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Hằng Sương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Hằng Sương. Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Hòn Ngang, Xã Sơn Hải, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Vạn Đồng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Vạn Đồng. Địa chỉ: 114, Tổ 12, Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sắt , gia công.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhuận Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhuận Phát. Địa chỉ: 7, Tổ 9, Ấp Rạch Đùng, Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Phòng Răng Thành Mỹ

Tên doanh nghiệp: Phòng Răng Thành Mỹ. Địa chỉ: 75, Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nha khoa.