Danh mục: Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mười Nguyên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mười Nguyên. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Đạo

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Đạo. Địa chỉ: 155, Quốc Lộ 63, Tổ 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Đon

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Đon. Địa chỉ: 52, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet , phần mềm máy tính.

Công Ty Cổ Phần Biển Tây

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Biển Tây. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Rọc Lá, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn chăn nuôi nông nghiệp , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Thu Hiền

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Thu Hiền. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hương Tràm

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hương Tràm. Địa chỉ: 376, Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Toàn Chiến Thắng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Toàn Chiến Thắng. Địa chỉ: 142, Ấp Thứ Hai, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Thi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Thi. Địa chỉ: 323, Ấp 40, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Kim Lộc Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kim Lộc Phát. Địa chỉ: 162, Tổ 2, Ấp Thứ Hai, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Trí Phú

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trí Phú. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tùng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tùng. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Thành Trung, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Vy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Vy. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Tuyền

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Tuyền. Địa chỉ: 225, Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đăng Tiến

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đăng Tiến. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Khuê

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Khuê. Địa chỉ: 142, Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet , dịch vụ internet.

Cửa Hàng Thương Mại An Biên

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Thương Mại An Biên. Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , sản phẩm nông nghiệp,chi nhánh công ty tnhh một thành viên thương mại dịch vụ kiên giang.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Nương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Nương. Địa chỉ: 27, Ấp Trung Xinh, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trúc Thêm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trúc Thêm. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hoàng Tươi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hoàng Tươi. Địa chỉ: 61, Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiền Ngoan

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiền Ngoan. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Năm Chùa, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thế Em

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thế Em. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Thứ Hai, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cấp nước.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Bang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Bang. Địa chỉ: 1, Ấp Kinh 1B, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Việt Thanh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Việt Thanh. Địa chỉ: 324, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Nhung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Nhung. Địa chỉ: 167, Quốc Lộ 63, Ấp Bào Môn, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Thu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Thu. Địa chỉ: 27, Tổ 1, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Tạo

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Tạo. Địa chỉ: 274, Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thùy Tường

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thùy Tường. Địa chỉ: 236, Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền 2

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền 2. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Kỳ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Kỳ. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Đông Quý, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thừa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thừa. Địa chỉ: 187, Ấp Bàu Láng, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Kim Tiến – Kim Tiền

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kim Tiến - Kim Tiền. Địa chỉ: 378, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Định

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Định. Địa chỉ: 1, Quốc Lộ 63, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Trâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Trâm. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Bào Môn, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hải Thọ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hải Thọ. Địa chỉ: 293, Ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Hân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Hân. Địa chỉ: 52, Chợ Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Quốc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Quốc. Địa chỉ: 2, Tổ 4, Ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Quân

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Quân. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia , bán sỉ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Tâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Tâm. Địa chỉ: 39, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Vàng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Vàng. Địa chỉ: Tổ 1, Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Vũ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Vũ. Địa chỉ: 187, Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.