Kiên Giang

Công Ty TNHH Linda

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Linda. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Bãi Ớt, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiên Lập

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiên Lập. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Triều Thịnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Triều Thịnh. Địa chỉ: Lô 1, Tổ 9, Ấp Cờ Trắng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kế hoạch & xây dựng thủy lợi.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Phương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Phương. Địa chỉ: Tổ 15, Khu Phố Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Danh Tâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Danh Tâm. Địa chỉ: Tổ 18, Khu Phố Minh Long, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Thịnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Thịnh. Địa chỉ: 328, Quốc Lộ 61, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà nghỉ.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Lan

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Lan. Địa chỉ: 842, Tổ 1, Ấp Bãi Giếng, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Bình

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Bình. Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cường Dung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cường Dung. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Xà Ngách, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Mẹt Lung, Xã Vĩnh Điều, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Duyên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Duyên. Địa chỉ: 171, Tổ 3, Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Toàn Cầu

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Tà Săng, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ. Địa chỉ: 803, Đường Số 8, Ấp Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xi măng, sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Thu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Thu. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Hiếu

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Hiếu. Địa chỉ: 170, Tổ 16, Khu Phố Tám Thước, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty Cổ Phần Quỹ Phát Triển Bò Sữa

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Quỹ Phát Triển Bò Sữa. Địa chỉ: Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sữa và sản phẩm từ sữa.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Lập

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Lập. Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 11, Tổ 20, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng. Địa chỉ: 129, Quốc Lộ 80, Tổ 2, Ấp Lò Bom, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kim loại , phế liệu.

Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ. Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất các loại.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Hải Sản Minh Phú – Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Hải Sản Minh Phú - Kiên Giang. Địa chỉ: Ấp Cảng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Huy

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Huy. Địa chỉ: 183, Quốc Lộ 80, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kim loại , phế liệu.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Tiên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Tiên. Địa chỉ: Tổ 20, Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thị Liên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thị Liên. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Rạch Đùng, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Dung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Dung. Địa chỉ: 44, Đường Số 6, Tổ 11, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Phúc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Phúc. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Kiên Thanh, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trần Cường

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trần Cường. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Cống Tre, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , các công ty.

Công Ty TNHH Nhã Phương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nhã Phương. Địa chỉ: Tổ 6, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ hải sản , thiết bị chế biến , sản xuất & bán buôn.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Vinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Vinh. Địa chỉ: 127, Tổ 16, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Ngọc I

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Ngọc I. Địa chỉ: Tổ 11, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Tiên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Tiên. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Cảng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Lâm Hùng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Lâm Hùng. Địa chỉ: 40/11, Tổ 17, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết bị.

Công Ty TNHH Hữu Vinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hữu Vinh. Địa chỉ: Tổ 3, Quốc Lộ 80, Ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Công Ty TNHH Đại Phú Tân

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đại Phú Tân. Địa chỉ: 58, Lô F, Đường Trục Chính, Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ánh Đức

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ánh Đức. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Thắng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Thắng. Địa chỉ: Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Công Ty TNHH Minh Hiển

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Minh Hiển. Địa chỉ: Tổ 12A, Ấp Ba Hòn, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Anh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Anh. Địa chỉ: 131/2, Tổ 4, Ấp Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước khoáng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt III

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt III. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Khánh Hoà, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Đông

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Đông. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Ba Trại, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản. Địa chỉ: Tổ 1A, Khu Phố Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhập khẩu và xuất khẩu.

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Biển Tây

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Biển Tây. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Rẫy Mới, Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , vật liệu xây dựng vật tư.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duyên An

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Duyên An. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Kênh Chín, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Ân

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Ân. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phụng Minh Hùng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phụng Minh Hùng. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH Ngọc Sơn Trà

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Ngọc Sơn Trà. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Rạch Đùng, Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vĩnh Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vĩnh Phát. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Bãi Ớt, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung. Địa chỉ: 241, Tổ 15, Ấp Cư Xá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Huy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Huy. Địa chỉ: 485, Quốc Lộ 80, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tin Học Cao Thái

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tin Học Cao Thái. Địa chỉ: 507, Quốc Lộ 80, Khu Phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy vi tính , phần cứng, trung tâm máy tính, cửa hàng máy vi tính.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Hoà

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Hoà. Địa chỉ: 49, Quốc Lộ 80, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Hưng. Địa chỉ: 142, Tổ 4, Ấp Bãi Chà Và, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ hải sản , thiết bị chế biến , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Thành

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Thành. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Bãi Ớt, Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Á

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Á. Địa chỉ: 13, Tổ 8, Ấp Núi Trầu, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Huỳnh Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Huỳnh Long. Địa chỉ: 160, Tổ 3, Ấp Ba Trại, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , các công ty du lịch.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thế

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thế. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Hòa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Hòa. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Cờ Trắng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Hải Yến

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Hải Yến. Địa chỉ: 194, Tổ 6, Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đại lý sơn.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tài Thạnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tài Thạnh. Địa chỉ: Đường Hà Giang, Tổ 4, Ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Kiên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Kiên. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Long

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Long. Địa chỉ: Tổ 10, Khu Phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.