Danh mục: Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Tuấn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Tuấn. Địa chỉ: 19, Ấp 8, Xã Thuận Hoà, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Yến Sào Yến Nhi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Yến Sào Yến Nhi. Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Xẽo Ngát A, Xã Tân Thạnh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Hiểu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Hiểu. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Thành Phụng Đông, Xã Đông Hưng, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu & khí ga , nhà sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhớ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhớ. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Mương Đào, Xã Vân Khánh Đông, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Bình

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Bình. Địa chỉ: 170, Ấp Kim Quy B, Xã Vân Khánh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Non

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Non. Địa chỉ: 172, Ấp Kim Quy B, Xã Vân Khánh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Kiên Giang. Địa chỉ: 511, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền. Địa chỉ: 46, Tổ 1, Chợ Thứ Bảy, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Hon

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Hon. Địa chỉ: 312, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hòa, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Hải Sản Minh Hay

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Hải Sản Minh Hay. Địa chỉ: 36, Khu Vực 1, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Bền

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Bền. Địa chỉ: 4, Ấp Yên Quý, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Lợi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Lợi. Địa chỉ: Ấp Ba Biển, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn Hảo

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn Hảo. Địa chỉ: 90 - 92, Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Phong

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Phong. Địa chỉ: 25, Tổ 3, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thép tiền chế, xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Châu 2

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Châu 2. Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty TNHH Công Đáng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Công Đáng. Địa chỉ: Quốc Lộ 63, Tổ 5, Ấp Bào Môn, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Thúy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Thúy. Địa chỉ: Ấp Kinh Dài, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương. Địa chỉ: Ấp Xẻo Đước, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Huy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Huy. Địa chỉ: 81, Ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Duy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Duy. Địa chỉ: 147, Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Việt Hồng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Việt Hồng. Địa chỉ: Tổ 3, Khu Vực 4, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu & khí ga , nhà sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tươi Xuyên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tươi Xuyên. Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Cạn Vàm, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Thị Mười

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Thị Mười. Địa chỉ: Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Danh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Danh. Địa chỉ: Khu Vực I, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiên

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiên. Địa chỉ: 191, Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Phúc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Phúc. Địa chỉ: 57, Ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ái

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ái. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Yên Quý, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Hải

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Hải. Địa chỉ: Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Mạnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Mạnh. Địa chỉ: 14, Ấp Yên Quý, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Ngọc Xương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Ngọc Xương. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp 40, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Bảo

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Bảo. Địa chỉ: Khu C, Ấp Hóc Hỏa Ngọn, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Hổ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Hổ. Địa chỉ: 27, Ấp Xẻo Kè, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty TNHH Bình Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Bình Hưng. Địa chỉ: 374, Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , sản phẩm chăn nuôi.

Công Ty TNHH Nhật Tiến

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nhật Tiến. Địa chỉ: 102, Ấp Xẻo Cạn Ngọn, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Khoa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Khoa. Địa chỉ: 204, Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Thông

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Thông. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Kinh Làng Đông, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức kinh doanh thương mại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Đoàn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Đoàn. Địa chỉ: 135, Tổ 3, Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thừa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thừa. Địa chỉ: 105, Ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Kim Tiền

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kim Tiền. Địa chỉ: 74, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Đắc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Đắc. Địa chỉ: Quốc Lộ 63, Tổ 6, Ấp Cạn Ngọn A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.