Danh mục: Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Văn Hào

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Văn Hào. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Hua

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Hua. Địa chỉ: 97, Ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Phát. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Bãi Nhà B, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Đức

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Đức. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Đông 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Nhà Máy Nước Đá Tài Lợi

Tên doanh nghiệp: Nhà Máy Nước Đá Tài Lợi. Địa chỉ: Tổ 59, Ấp Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoan Giếng Việt Hạnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoan Giếng Việt Hạnh. Địa chỉ: 326, Tổ 12, Ấp Vĩnh Đông 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: các nhà thầu khoan.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Trang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Trang. Địa chỉ: 252, Tổ 62, Ấp Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hui

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hui. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Văn Diễn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Văn Diễn. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Tài

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Tài. Địa chỉ: 28, Ấp Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thạnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thạnh. Địa chỉ: 76, Tổ 2, Ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Khiêm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Khiêm. Địa chỉ: 13, Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tâm. Địa chỉ: 164, Tổ 44, Ấp Vĩnh Phước 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Xướng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Xướng. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Vĩnh Đông 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nội thất đồ gỗ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Nhung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Nhung. Địa chỉ: Tổ 37, Ấp Vĩnh Phước 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Liệt

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Liệt. Địa chỉ: Ấp Đập Đá, Xã Vĩnh Phong, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tính Hậu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tính Hậu. Địa chỉ: 1764, Tổ 47, Ấp Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Xê

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Xê. Địa chỉ: Tổ 4, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu & khí ga , nhà sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệu. Địa chỉ: Tổ 40, Ấp Vĩnh Đông 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Gia

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Gia. Địa chỉ: Tổ 62, Ấp Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Xê

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Xê. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Cương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Cương. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựt Bảo

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựt Bảo. Địa chỉ: Tổ 47, Ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Âu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Âu. Địa chỉ: Tổ 77, Ấp Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Hồng Ái

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Hồng Ái. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Ngọc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Ngọc. Địa chỉ: 20, Ấp Vĩnh Tây 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh Hoàng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh Hoàng. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Vĩnh Tây 2, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Ru Bi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Ru Bi. Địa chỉ: Quốc Lộ 63, Ấp Bời Lời, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Hưởng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Hưởng. Địa chỉ: 79, Ấp Cạn Điền, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Cơ Sở Tk 55

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Tk 55. Địa chỉ: 220/4, Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5, Thị Trấn Duơng Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước khoáng.

Cơ Sở Hùng Si

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Hùng Si. Địa chỉ: Số 201, Đường Bạch Đằng, Khu Phố 2, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , bán buôn.

Dịch Vụ Internet Gia Đạt

Tên doanh nghiệp: Dịch Vụ Internet Gia Đạt. Địa chỉ: Ổ 1, Ấp 2, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet , dịch vụ internet.

Nhà Nghỉ Nhựt Lan

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Nhựt Lan. Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Khu Phố 7, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhà trọ, phòng trọ.

Cơ Sở Vũ Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Vũ Nguyên. Địa chỉ: Số 169, Khu Phố 1, Đường Nguyễn Trường Tộ, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ hải sản , thiết bị chế biến , sản xuất & bán buôn.

DNTN Khai Thác Hải Sản Nhờ Đức

Tên doanh nghiệp: DNTN Khai Thác Hải Sản Nhờ Đức. Địa chỉ: 316, Trần Khánh Dư, Phường An Hòa, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ hải sản , thiết bị chế biến , sản xuất & bán buôn.

Cửa Hàng Phi Long

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Phi Long. Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Út Nghiệp

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Út Nghiệp. Địa chỉ: 115, Ấp Vĩnh Phước 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

DNTN Nguyễn Thị Phương Dung

Tên doanh nghiệp: DNTN Nguyễn Thị Phương Dung. Địa chỉ: Số 209, Tổ 5, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ hải sản , thiết bị chế biến , sản xuất & bán buôn.

DNTN Tranh Hùng

Tên doanh nghiệp: DNTN Tranh Hùng. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet , dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sỉ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sỉ. Địa chỉ: 14, Tổ 1, Ấp Vĩnh Tây 2, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.