Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bao Bì Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Bao Bì Kiên Giang. Địa chỉ: 213, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhà sản xuất.

Công Ty TNHH Tây Sông Hậu

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tây Sông Hậu. Địa chỉ: 110, Ấp Đông Hưng, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị điện.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Sữa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Sữa. Địa chỉ: 204, Tổ 1, Ấp Bình Thành, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Bình

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Bình. Địa chỉ: 152, Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: hệ thống nước nhà thầu, công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Hiệp

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Hiệp. Địa chỉ: Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty Cổ Phần Phú Gia Lộc

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Phú Gia Lộc. Địa chỉ: 180, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xử lý chất thải & rác thải công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thư Thơ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thư Thơ. Địa chỉ: 25, Ấp Kênh 9, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Duy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Duy. Địa chỉ: 197, Tổ 6, Ấp Phú Hòa, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Mạnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Mạnh. Địa chỉ: 77, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Tâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Tâm. Địa chỉ: Tổ 21, Ấp Tân Hòa A, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Trí

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Trí. Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền My

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền My. Địa chỉ: 131, Ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty TNHH Quỹ Tiểu Thương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Quỹ Tiểu Thương. Địa chỉ: 441, Ấp Kinh 3A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng cầm đồ.

Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Kông Thắng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Kông Thắng. Địa chỉ: 205, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sản xuất & bán buôn.

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Và Kinh Doanh Lương Thực Đình Thái

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Và Kinh Doanh Lương Thực Đình Thái. Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Tân An, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa , gạo.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Cúc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Cúc. Địa chỉ: 265/18, Tổ 13, Ấp Đông Hưng, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mô Tô Tân Hiệp

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mô Tô Tân Hiệp. Địa chỉ: Tổ 1, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Duy

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Duy. Địa chỉ: 102, Ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Phát

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Phát. Địa chỉ: 106, Quốc Lộ 80, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Phú

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Phú. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , khai thác & chế biến.

Công Ty TNHH Phương Anh Đức

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Phương Anh Đức. Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , khách sạn và nhà khách.

Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Quang Minh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Quang Minh. Địa chỉ: 220, Quốc Lộ 80, Ấp Đông Tiến, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn nguồn nhân lực.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Quế

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Quế. Địa chỉ: 154, Ấp Kinh 7A, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo , thiết kế đồ họa in ấn.

Công Ty TNHH Quốc Thông

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Quốc Thông. Địa chỉ: 647, Khóm Đông An, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ánh Tươi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ánh Tươi. Địa chỉ: 34, Ấp Thạnh An 2, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ. Địa chỉ: 392, Tổ 1, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Hoa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Hoa. Địa chỉ: 14, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân T&T

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân T&T. Địa chỉ: 300, Ấp Đông Hưng, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Hiếu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Hiếu. Địa chỉ: 278, Ấp Tân Hà A, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Như Thành

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Như Thành. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: than đá & than cốc , bán buôn.

Đại Lý Xăng Dầu Thị Thu

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Thị Thu. Địa chỉ: 4, Quốc Lộ 80, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Ngọc Hoài

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Ngọc Hoài. Địa chỉ: 634, Ấp Hưng Điền, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Hải

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Hải. Địa chỉ: Ấp Tân Điền, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vương Hột

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vương Hột. Địa chỉ: 1330, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Thành Phát

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Thành Phát. Địa chỉ: 9/3, Ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ hải sản , thiết bị chế biến , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Hải Sản Phước Lợi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Hải Sản Phước Lợi. Địa chỉ: 176, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Tuấn Vũ

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Tuấn Vũ. Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Sơn Tiến, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Long Xuyên

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Long Xuyên. Địa chỉ: 168, Đường Liên Tỉnh Lộ 80, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Thu Đông

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Khai Thác Hải Sản Thu Đông. Địa chỉ: 460, Tổ 27, Ấp Lình Hùynh, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Cuu Long – Phu Quoc Resort

Tên doanh nghiệp: Cuu Long - Phu Quoc Resort. Địa chỉ: Cua Lap, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang. Ngành nghề kinh doanh: khu du lịch nghỉ dưỡng,cuu long , phu quoc resort,resorts.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Suối Tiên

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Suối Tiên. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Hòn Sóc, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu đường bộ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Phát

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Phát. Địa chỉ: 26, Ấp Sư Nam, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Phát. Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Nam

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Nam. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Bến Đá, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Các

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Các. Địa chỉ: 28, Liên Tỉnh Lộ 80, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Bảy Chín

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Bảy Chín. Địa chỉ: 104, Tổ 8, Ấp Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Loạn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Loạn. Địa chỉ: 136/6, Ấp Đường Hòn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , bán lẻ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Minh Tâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Minh Tâm. Địa chỉ: 35, Tổ 8, Ấp Tri Tôn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khanh Trí

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khanh Trí. Địa chỉ: Ấp Tám Ngàn, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngon Hoa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngon Hoa. Địa chỉ: Ấp Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tràm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Tràm. Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Lợi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Lợi. Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Tri Tôn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùynh Thanh Long

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùynh Thanh Long. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Mỹ Phú, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Các 4

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Các 4. Địa chỉ: 80, Ấp Hòn Sóc, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Bằng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Bằng. Địa chỉ: Ấp Tân Điền, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyết Đẩu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyết Đẩu. Địa chỉ: 23, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Nguyên Giáp 1

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Nguyên Giáp 1. Địa chỉ: 65, Tổ 6, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhân Lành

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhân Lành. Địa chỉ: Tổ 26, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Lăng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Lăng. Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Hòn Đất, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , sản phẩm chăn nuôi.