Hòa Bình

Khách Sạn Đồng Lợi

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Đồng Lợi. Địa chỉ: 46 Chi Lăng, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Quỹ Tín Dụng Xã Hòa Sơn

Tên doanh nghiệp: Quỹ Tín Dụng Xã Hòa Sơn. Địa chỉ: Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Khách Sạn Đà Giang

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Đà Giang. Địa chỉ: 185 Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Nhà Máy Giấy Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Nhà Máy Giấy Hoà Bình. Địa chỉ: Đồng Sông, Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: giày, sản xuất & bán buôn.

Công Ty Dịch Vụ Ăn Uống

Tên doanh nghiệp: Công Ty Dịch Vụ Ăn Uống. Địa chỉ: Phường Phương Lâm, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,nhà hàng.

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Kim Bôi

Tên doanh nghiệp: Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Kim Bôi. Địa chỉ: Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm.

Quán Ngọc Hà

Tên doanh nghiệp: Quán Ngọc Hà. Địa chỉ: Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ,nhà hàng.

Đại Lý Kymdan

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Kymdan. Địa chỉ: 72, Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: nệm ,sản xuất & bán buôn.

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Mai Châu

Tên doanh nghiệp: Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Mai Châu. Địa chỉ: Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm.

Công Ty Tư Vấn Giao Thông

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Giao Thông. Địa chỉ: Phường Chăm Mát, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh dịch vụ ,luật sư và tư vấn pháp lý.

Trung Tâm Khuyến Lâm Tỉnh

Tên doanh nghiệp: Trung Tâm Khuyến Lâm Tỉnh. Địa chỉ: Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm lâm nghiệp.

Trạm Khí Tượng Thủy Văn Huyện Lương Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Khí Tượng Thủy Văn Huyện Lương Sơn. Địa chỉ: Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: dụng cụ khí tượng.

Bưu Cục Lâm Hóa

Tên doanh nghiệp: Bưu Cục Lâm Hóa. Địa chỉ: Xã Lâm Hóa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển CNTT & Thiết Bị Viễn Thông Hòa Bình

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển CNTT & Thiết Bị Viễn Thông Hòa Bình. Địa chỉ: 12 Cù Chính Lan, Thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: máy vi tính ,phần cứng, trung tâm máy tính, cửa hàng máy vi tính.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – CN Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Hoà Bình. Địa chỉ: 6 Cù Chính Lan Str., Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Hoà Bình. Địa chỉ: Trần Hưng Đạo Str., Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hạ Bì

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hạ Bì. Địa chỉ: Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty tư vấn xây dựng Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn xây dựng Hoà Bình. Địa chỉ: Group 4, Đồng Tiến , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Dũng Phong

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Dũng Phong. Địa chỉ: Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty vôi đá Lương Sơn Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty vôi đá Lương Sơn Hoà Bình. Địa chỉ: Lương Sơn Town, Lương Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty xuất nhập khẩu Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu Hoà Bình. Địa chỉ: Cù Chính Lan Str., Đồng Tiến , Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),phân bón , sx & kd,thương mại tổng hợp.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hòa Sơn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hòa Sơn. Địa chỉ: Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty TNHH xây dựng Hoà Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hoà Thịnh. Địa chỉ: Liên Phương Group, Đà Bắc Townlet, Đà Bắc Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hào Lý

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hào Lý. Địa chỉ: Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty TNHH xây dựng Hoàng Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hoàng Sơn. Địa chỉ: Group 1, Area 1, Tân Thịnh , Hòa Bình Townlet. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Văn Thạch

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Văn Thạch. Địa chỉ: Group 13, Tân Hòa , Hòa Bình Townlet. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Sankoh Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sankoh Việt Nam. Địa chỉ: Lê Thánh Tông Str, Hữu Nghị , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd.

Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh – CN Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh - CN Hoà Bình. Địa chỉ: Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Bôi

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Bôi. Địa chỉ: Xóm Vo, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty TNHH thương mại Thành Biên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Thành Biên. Địa chỉ: 18 Group 2A, Dong Tien , Hoa Binh Town. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH Trung ánh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trung ánh. Địa chỉ: Group 7, Tân Thịnh , Hòa Bình Townlet. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH Pacific

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Pacific. Địa chỉ: Km78, Highway 6, Chăm Mát , Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH phát triển trang trại Thanh Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH phát triển trang trại Thanh Hà. Địa chỉ: Group 8, Tân Định , Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,chăn nuôi,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH San Đa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH San Đa. Địa chỉ: Km3, 5 Ngọc Kỳ Sơn Str., Trung Minh Hamlet, Kỳ Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx & kd,thêu ren , sx & kd.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thu Phong

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Thu Phong. Địa chỉ: Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty TNHH nước khoáng Kim Bôi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH nước khoáng Kim Bôi. Địa chỉ: Bo Townlet, Kim Boi Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước khoáng & nước uống tinh khiết, sx & kd,nước ngọt , sx & kd.

Cty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam. Địa chỉ: Lê Thánh Tông Str, Hữu Nghị , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: quang học , sx & kd thiết bị.

Cty TNHH Nhật Dân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nhật Dân. Địa chỉ: 40 Cù Chính Lan, Phương Lâm , Hòa Bình Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Xuân Phong

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Xuân Phong. Địa chỉ: Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty TNHH Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Giang. Địa chỉ: 18 Phương Lâm , Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,bất động sản , tư vấn môi giới nhà đất,vật liệu trang trí nội thất , sx & kd.

Cty TNHH giấy Sông Đà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH giấy Sông Đà. Địa chỉ: Tân Thịnh, Thịnh Lang , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Trị

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Trị. Địa chỉ: Xã Yên Trị, Huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: bưu điện.

Cty TNHH Đức Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Thịnh. Địa chỉ: No.61 - Group 10, Đồng Tiến , Hòa Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ Tuấn Tú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ Tuấn Tú. Địa chỉ: Độc Lập Group, Hợp Thịnh Hamlet, Kỳ Sơn Dist. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,thú y , dịch vụ, vật tư, sx & kd,xi măng & phụ gia , sx & kd.

Cty TNHH Bandai Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bandai Việt Nam. Địa chỉ: Hữu Nghị , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd.

Cty thương mại Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Hoà Bình. Địa chỉ: Group.5, Tân Thịnh. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty may xuất khẩu 3-2 Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty may xuất khẩu 3-2 Hoà Bình. Địa chỉ: 14 An Dương Vương Str., Chăm Mát , Hòa Bình Towlet. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Đài Phát Thanh Truyền Hình Huyện Cao Phong

Tên doanh nghiệp: Đài Phát Thanh Truyền Hình Huyện Cao Phong. Địa chỉ: Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: đài phát thanh truyền hình.

Cty LD chế biến lâm sản Shengjia

Tên doanh nghiệp: Cty LD chế biến lâm sản Shengjia. Địa chỉ: Tân Hòa , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Công Ty Cổ Phần Bia Hòa Bình

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Bia Hòa Bình. Địa chỉ: 78 Tổ 1, An Dương Vương, P. Chăm Mát, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: rượu bia ,bán sỉ.

Trạm Đăng Kiểm

Tên doanh nghiệp: Trạm Đăng Kiểm. Địa chỉ: Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,cơ quan nhà nước.

Cty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình. Địa chỉ: 101B Trần Hưng Đạo Str., Phương Lâm , Hòa Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty in 26-3 Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty in 26-3 Hoà Bình. Địa chỉ: 4 Hai Bà Trưng Str., Phương Lâm , Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm.

Cty dịch vụ nông nghiệp Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty dịch vụ nông nghiệp Hoà Bình. Địa chỉ: 201 Cù Chính Lan Str., Đồng Tiến , Hoà Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ,phân bón , sx & kd,thuốc trừ sâu , sx & kd.

Cty CP xuất nhập khẩu 3-2 Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP xuất nhập khẩu 3-2 Hoà Bình. Địa chỉ: 14 An Dương Vương Str., Chăm Mát , Hòa Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,máy móc & thiết bị công nghiệp dệt, da, may , sx & kd.

Cty dịch vụ môi trường và công trình đô thị

Tên doanh nghiệp: Cty dịch vụ môi trường và công trình đô thị. Địa chỉ: 55 An Dương Vương Str., Phương Lâm , Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: môi trường.

Cửa Hàng Dược

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Dược. Địa chỉ: Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm ,sản xuất & bán buôn.

Cty CP xe khách Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP xe khách Hoà Bình. Địa chỉ: Dong Tien , Hoa Binh Town. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty CP xi măng Sông Đà

Tên doanh nghiệp: Cty CP xi măng Sông Đà. Địa chỉ: Tân Hòa Str, Tân Hòa , Hoa Binh. Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd.

Cty CP xi măng Vinaconex Lương Sơn Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP xi măng Vinaconex Lương Sơn Hoà Bình. Địa chỉ: Bãi Lạng, Lương Sơn Townlet, Lương Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd.