Gia Lai

Cty xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 30 Phạm Văn Đồng Str., Pleiku Town. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty xây dựng 45

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng 45. Địa chỉ: Highway 19, Trà Bá Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty xuất nhập khẩu Chính Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu Chính Lâm. Địa chỉ: Highway 14, ChuwHDrong Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

DNTN Đức Trung

Tên doanh nghiệp: DNTN Đức Trung. Địa chỉ: 1 Bùi Dự Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty vật tư nông nghiệp Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Cty vật tư nông nghiệp Gia Lai. Địa chỉ: 32 Lê Duẩn Str., Trà Bá , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ,phân bón , sx & kd,thương mại tổng hợp.

DNTN cơ khí xây dựng Quang Khải

Tên doanh nghiệp: DNTN cơ khí xây dựng Quang Khải. Địa chỉ: 118 Trần Phú Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd.

Cty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Địa chỉ: 1 Nguyễn Du Str., Hoa Lư , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn , sx & kd,xăng dầu , kd.

DNTN Hoàng Nhi

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Nhi. Địa chỉ: 93 Huỳnh Thúc Kháng Str., Diên Hồng. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty vật liệu và xây lắp Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Cty vật liệu và xây lắp Gia Lai. Địa chỉ: 25 Cách Mạng Tháng Tám Str., Hoa Lư , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,xi măng & phụ gia , sx & kd.

DNTN Hùng Nhân taxi

Tên doanh nghiệp: DNTN Hùng Nhân taxi. Địa chỉ: 20 Trần Bình Trọng Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá,thương mại tổng hợp.

Cty tư vấn thiết kế và xây dựng công nghiệp Minh Quân

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn thiết kế và xây dựng công nghiệp Minh Quân. Địa chỉ: 10 Nguyễn Trường Tộ Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

DNTN Hữu Sáu

Tên doanh nghiệp: DNTN Hữu Sáu. Địa chỉ: 78 Hoàng Văn Thụ Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xe đạp , sx & kd.

Cty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai. Địa chỉ: 60 Trần Phú Str., Tây Sơn , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xổ số.

DNTN Hưng Thịnh

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Thịnh. Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Chư HDrông Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty trồng rừng công nghiệp Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Cty trồng rừng công nghiệp Gia Lai. Địa chỉ: 33 Lê Hồng Phong Str., Diên Hông , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH xây dựng Nam Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Nam Phương. Địa chỉ: 28 Lê Duẩn Str., Phù Đổng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,xây dựng , dân dụng.

DNTN Khanh Kiều

Tên doanh nghiệp: DNTN Khanh Kiều. Địa chỉ: Group 2, Chư HDrông Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH xây dựng Tiến Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Tiến Đạt. Địa chỉ: 11 Trường Nguyên Hãn Str., Đống Đa. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,xây dựng , dân dụng.

DNTN Phi Long

Tên doanh nghiệp: DNTN Phi Long. Địa chỉ: Highway14, Group 1, Chư HDrông Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH Vinh Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vinh Đức. Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, Ayun Pa Townlet, Ayun Pa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Năm Hoa

Tên doanh nghiệp: DNTN Năm Hoa. Địa chỉ: Lot B8, Trà Đa IZ., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đúc kim loại,thép , phôi thép , sx & kd.

DNTN Thành Công

Tên doanh nghiệp: DNTN Thành Công. Địa chỉ: 45 Lê Hồng Phong Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Ve Yu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ve Yu. Địa chỉ: Group 1, An Tân , An Khê Town. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

DNTN Phiên Phương

Tên doanh nghiệp: DNTN Phiên Phương. Địa chỉ: 20 Tăng Bạt Hổ Str., Yên Đổ , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH Việt Gia

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Gia. Địa chỉ: 162 Cách Mạng Tháng Tám Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

DNTN Thanh Thuỷ

Tên doanh nghiệp: DNTN Thanh Thuỷ. Địa chỉ: 174 Nguyễn Viết Xuân Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh. Địa chỉ: 1 Phan Bà Khổ, Yên Đổ , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

DNTN Thanh Thanh Cao

Tên doanh nghiệp: DNTN Thanh Thanh Cao. Địa chỉ: Lot B1, Trà Đa IZ., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đá granít , sx & kd,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tuấn Trường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tuấn Trường. Địa chỉ: 17 Trần Nhật Duật Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp.

Cty TNHH Trường Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Sơn. Địa chỉ: 553 Trường Chinh Str., Trà Bá. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Thảo Nguyên

Tên doanh nghiệp: DNTN Thảo Nguyên. Địa chỉ: 14 Thống Nhất Str., Thống Nhất , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,quầy bar, hộp đêm & quán cà phê.

Cty TNHH tư vấn thiết kế Hồng Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế Hồng Hải. Địa chỉ: 27 Lý Tự Trọng Str., Tây Sơn , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH Trường Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Hải. Địa chỉ: Highway 14, Hàm Rồng Village. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

DNTN Xuân Phúc

Tên doanh nghiệp: DNTN Xuân Phúc. Địa chỉ: Lot C4, Trà Đa IZ., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty TNHH Trọng Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trọng Nghĩa. Địa chỉ: 455b Hùng Vương, Hội Phú , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Lâm trường Kông Chiêng

Tên doanh nghiệp: Lâm trường Kông Chiêng. Địa chỉ: Kon Thục Hamlet, Mang Yang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt.

Cty TNHH Trung Hiếu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trung Hiếu. Địa chỉ: 151 Phạm Văn Đồng Str., Tây Sơn , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Khách sạn Tây Đô

Tên doanh nghiệp: Khách sạn Tây Đô. Địa chỉ: 3 Đinh Công Tráng Str., Thống Nhất , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH Trung Kiên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trung Kiên. Địa chỉ: Group 6, Lê Đại Hành Str., Thống Nhất , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

HTX sửa chữa cơ khí Diên Hồng

Tên doanh nghiệp: HTX sửa chữa cơ khí Diên Hồng. Địa chỉ: 235A Lý Thái Tổ Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sửa chữa và bảo dưỡng,ô tô , sx phụ tùng.

Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – CN Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - CN Gia Lai. Địa chỉ: 90 Hùng Vương Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty TNHH Thiên Ân – Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Ân - Gia Lai. Địa chỉ: 51 Ly Nam De Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,gỗ , chế biến.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – CN Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Gia Lai. Địa chỉ: 25 Tăng Bạt Hổ Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty TNHH Thành Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Nhân. Địa chỉ: 177 Phạm Văn Đồng Str., Tây Sơn , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Nông trường Ia Grai

Tên doanh nghiệp: Nông trường Ia Grai. Địa chỉ: La Hrung Hamlet, La Grai Dist.. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt.

Cty TNHH Thanh Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Tuấn. Địa chỉ: 35 Cách Mạng Tháng 8, Hoa Lư , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

TCty 15

Tên doanh nghiệp: TCty 15. Địa chỉ: Group 12, Yên Thế , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd,cà phê , chế biến & kd,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH Tân Vĩnh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Vĩnh Phát. Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đá granít , sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Địa chỉ: 15 Trường Chinh Str., Group 10, Phù Đổng. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,khách sạn,đá granít , sx & kd.

Xí nghiệp giống ong Gia Lai

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp giống ong Gia Lai. Địa chỉ: 75A Phạm Văn Đồng Str., Group 16, Thống Nhất , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: mật ong , chế biến & kd.

Cty TNHH Tân Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Phong. Địa chỉ: 179 Bùi Thị Xuân, An Phú , An Khê Town. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Xí nghiệp cà phê Vina

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp cà phê Vina. Địa chỉ: 662 Phạm Văn Đồng Str., Yên Thế , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd,thuốc trừ sâu , sx & kd.

Cty TNHH Tân Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Tiến. Địa chỉ: 208 Quang Trung Str., KBang Townlet, KBang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH sản xuất dịch vụ Tam Ba

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất dịch vụ Tam Ba. Địa chỉ: 117 Trần Phú Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền , chế biến & kd.

Xí nghiệp tư doanh Đức Cường

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp tư doanh Đức Cường. Địa chỉ: 49 Hùng Vương Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,gỗ , chế biến.

Cty TNHH Sơn Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Hải. Địa chỉ: Group 3, Trà Bá , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm dầu khí Đặng Phước

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm dầu khí Đặng Phước. Địa chỉ: 101 Hai Bà Trưng Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: dầu khí, thăm dò, khai thác , các dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH SX – TM A-Q

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH SX - TM A-Q. Địa chỉ: Lot A9, Tra Da Industrial Zone, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,gỗ , chế biến,trang trí nội ngoại thất.

Cty TNHH quảng cáo và phát triển phần mềm Tấn Toàn Toàn Thắng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH quảng cáo và phát triển phần mềm Tấn Toàn Toàn Thắng. Địa chỉ: 93 Lê Duẩn Str., Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn,quảng cáo , trên mọi chất liệu,cơ khí tổng hợp , sx & kd.

Xí nghiệp tư doanh Hoàng Nguyên

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp tư doanh Hoàng Nguyên. Địa chỉ: 573 Nguyễn Huệ Str., Đăk Đoa Townlet, Đăk Đoa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.