Đắc Nông

Cty TNHH O Lam Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH O Lam Việt Nam. Địa chỉ: Gia Nghĩa Townlet, Dak Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH MTV Vân Ngọc Vi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Vân Ngọc Vi. Địa chỉ: 204A Trần Hưng Đạo, Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Ngọc Bích

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ngọc Bích. Địa chỉ: 3, Đắk Sin Hamlet, Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Sông Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sông Vân. Địa chỉ: Ea T'Ling Townlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Kiến Tạo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kiến Tạo. Địa chỉ: Group 12, Đắk Song Hamlet, Đắk Song Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Phát Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phát Thành. Địa chỉ: 8 Hai Bà Trưng Str., Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Minh Nhật

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Nhật. Địa chỉ: 80 Highway 11, Ea T' Ling Townlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH Khánh Vĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Khánh Vĩnh. Địa chỉ: 28 Hùng Vương, Ea T'Lung Hamlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hồng Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Đức. Địa chỉ: Group 6, Kiến Thành Hamlet, Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Thăng Tịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thăng Tịnh. Địa chỉ: Kiến Đức Townlet, Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH thương mại du lịch tỉnh Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại du lịch tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: 170A Hai Bà Trưng, Nghĩa Thành , Gia Nghĩa Townlet. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH Hải Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Sơn. Địa chỉ: Ea T'Ling Townlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty TNHH thực phẩm Ba Go Da

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thực phẩm Ba Go Da. Địa chỉ: Lot 1A-1B, Tâm Thắng IZ., Tâm Thắng Hamlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty TNHH cầu đường Công Tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cầu đường Công Tâm. Địa chỉ: Group 3, Đắk Mâm Townlet, Krông Nô Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty TNHH thương mại Việt Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Việt Quang. Địa chỉ: Quảng Tín Hamlet , Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd.

Cty TNHH Đắk Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đắk Nguyên. Địa chỉ: Hùng Vương Str., Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn,xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông.

Cty TNHH An Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Phú. Địa chỉ: Km2 Highway 14, Nghĩa Phú , Gia Nghĩa Townlet. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Thuỷ Ngân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuỷ Ngân. Địa chỉ: Dack Rung Hamlet, Dak Song Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty sách thiết bị trường học Đăk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty sách thiết bị trường học Đăk Nông. Địa chỉ: 88 Road 23/3, Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sách & văn hoá phẩm , sx & phát hành.

Cty TNHH Trường Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Nguyên. Địa chỉ: 366 Highway 14, Ea T'Ling Townlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH vật tư Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH vật tư Đắk Nông. Địa chỉ: Group 1, Gia Nghĩa Townlet. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd.

Cty TNHH xây dựng Vĩnh Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Vĩnh Lộc. Địa chỉ: Area 5, Nguyễn Tất Thành Str., Kiến Đức Townlet, Đăkr'lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty mía đường Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty mía đường Đắk Nông. Địa chỉ: Km14, Highway 14, Tâm Thắng IZ. Ngành nghề kinh doanh: đường , sx & kd,nước khoáng & nước uống tinh khiết, sx & kd,phân bón , sx & kd.

DNTN Thu Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Thu Lợi. Địa chỉ: Đăk Săk Hamlet, Dak Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd.

Cty kinh doanh tổng hợp Đak Wil

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh tổng hợp Đak Wil. Địa chỉ: Dak Rla Townlet, Dak Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty cà phê Đức Lập

Tên doanh nghiệp: Cty cà phê Đức Lập. Địa chỉ: Group 11, Đắk Mil Townlet, Đắk Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd.

DNTN thương mại Xuân Nguyên

Tên doanh nghiệp: DNTN thương mại Xuân Nguyên. Địa chỉ: Kẻ Động, Đức Minh Hamlet, Đắk Mil Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd.

Cty CP Đông Bắc

Tên doanh nghiệp: Cty CP Đông Bắc. Địa chỉ: Dak Rồ Hamlet, Krông Nô Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,trồng trọt,vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân dụng.

Cty cà phê Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty cà phê Đắk Nông. Địa chỉ: Km 207 Highway 14, Quảng Tín Hamlet, Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd.

Trường Mầm non Vàng Anh Đăk Nông

Tên doanh nghiệp: Trường Mầm non Vàng Anh Đăk Nông. Địa chỉ: Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học,trường mầm non vàng anh đăk nông,trường mầm non tỉnh đăk nông,trường mẫu giáo tỉnh đăk nông,giáo dục và đào tạo tỉnh đăk nông,giáo dục ở việt nam.

Trường mầm non Hoàng Anh

Tên doanh nghiệp: Trường mầm non Hoàng Anh. Địa chỉ: Quảng Phú, Krông Nô. Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học,trường mầm non,hoàng anh,trường mầm non ở tỉnh đăk nông,giáo dục và đào tạo tỉnh đăk nông,phòng giáo dục và đào tạo huyện krông nô.

Công Ty TNHH Du Lịch Nguyên Nguyên

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Du Lịch Nguyên Nguyên. Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Tổ Dân Phố 4, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , các công ty du lịch.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Sơn Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Sơn Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hồng Lam

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hồng Lam. Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: quản lý xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân In Ấn Quảng Cáo Trường Giang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân In Ấn Quảng Cáo Trường Giang. Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo , dịch vụ thông tin.

Công Ty TNHH Xây Dựng Tầm Cao Việt

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xây Dựng Tầm Cao Việt. Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý.

Công Ty Cổ Phần Sao Đất Đỏ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Sao Đất Đỏ. Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Phòng Phẩm Và Dịch Vụ Tin Học Gia Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Phòng Phẩm Và Dịch Vụ Tin Học Gia Phát. Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: đồ gia dụng , sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Thực Phẩm Công Nghệ Cao Nasa

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thực Phẩm Công Nghệ Cao Nasa. Địa chỉ: Lô Cn12-1, Khu Công Nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Tình Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Tình Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ Dân Phố 4, Phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: ôtô & xe cộ , đại lý bán & sửa chữa ôtô.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Tài Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Tài Đắk Nông. Địa chỉ: 55, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao nhận hàng hóa vận tải.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thành Lan

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thành Lan. Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nghĩa Đức, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , sản phẩm nông nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lập Đắk Mil

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lập Đắk Mil. Địa chỉ: 21, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý.

Công Ty TNHH Thịnh Trị

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thịnh Trị. Địa chỉ: 79, Đường Hùng Vương, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Công Ty TNHH Một Thành Viên 3979 Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên 3979 Đắk Nông. Địa chỉ: 20, Quốc Lộ 14, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm.

Công Ty TNHH Sơn Phước Duy

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sơn Phước Duy. Địa chỉ: Tổ 4, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: sơn, sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Sản Xuất Hùng Khiêm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Sản Xuất Hùng Khiêm. Địa chỉ: Thôn Đăk Hà, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: máy móc , các loại.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thể Thao Phong Vũ

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thể Thao Phong Vũ. Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: thể thao , câu lạc bộ & trung tâm thể thao.

Công Ty TNHH Khang Phúc Lộc

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Khang Phúc Lộc. Địa chỉ: Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm cao su.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Duy Khang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Duy Khang. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải , taxi & vận tải hành khách.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Phát Lợi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Phát Lợi. Địa chỉ: 80, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Thái Sơn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Thái Sơn. Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: gỗ & sản phẩm gỗ , nhà sản xuất & bán buôn.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triệu Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triệu Hưng. Địa chỉ: 151, Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 1, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà & xây dựng công nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc. Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: nông sản , hạt giống,rau củ quả.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sao Mai Ánh Dương

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sao Mai Ánh Dương. Địa chỉ: 27, Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: nông sản , hạt giống,rau củ quả.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Tân Việt Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Tân Việt Phát. Địa chỉ: Tổ Dân Phố 1, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Nghĩa Đức, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Lân

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Lân. Địa chỉ: 90, Đường Lê Thánh Tông, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: thể thao , câu lạc bộ & trung tâm thể thao.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Thành Long Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Thành Long Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nông nghiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phước Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phước Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Phường Nghĩa Đức, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nông nghiệp.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Bảo Long Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Bảo Long Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề kinh doanh: xe máy và ô tô , thiết bị & phụ tùng.