Cần Thơ

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Tai Mũi Họng Cần Thơ. Địa chỉ: 153H, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế, bệnh viện,trung tâm y tế phòng khám,trạm xá,trung tâm bệnh viện ở cần thơ.

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cần Thơ. Địa chỉ: 106, Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế,bệnh viện,trung tâm y tế phòng khám,trạm xá,trung tâm bệnh viện ở cần thơ.

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cờ Đỏ

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cờ Đỏ. Địa chỉ: huyện Cờ Đỏ, Thị Trấn Thới Lai, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế,bệnh viện,trung tâm y tế phòng khám,trạm xá,trung tâm bệnh viện ở cần thơ.

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Phong Điền

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Phong Điền. Địa chỉ: Xã Nhơn Aí, Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế,bệnh viện,trung tâm y tế phòng khám,trạm xá,trung tâm bệnh viện ở cần thơ.

Bệnh Viện Đa Khoa Thốt Nốt

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Đa Khoa Thốt Nốt. Địa chỉ: 02, Lê Thị Tạo, Thị Trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế,bệnh viện,trung tâm y tế phòng khám,trạm xá,trung tâm bệnh viện ở cần thơ.

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Thuỷ

Tên doanh nghiệp: Bệnh Viện Đa Khoa Bình Thuỷ. Địa chỉ: 9/9, Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm y tế,bệnh viện,trung tâm y tế phòng khám,trạm xá,trung tâm bệnh viện ở cần thơ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phương Nhàn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phương Nhàn. Địa chỉ: huyện Vĩnh Thạnh, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu.

Đại Lý Xăng Dầu Phạm Hiếu

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Phạm Hiếu. Địa chỉ: phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Ông Vượng

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Ông Vượng. Địa chỉ: huyện Vĩnh Thạnh, Thị Trấn Thạnh An, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,đại lý xăng dầu,cửa hàng xăng dầu cửa hàng xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Ông Liêm

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Ông Liêm. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,đại lý xăng dầu,cửa hàng xăng dầu cửa hàng xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu Luân

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Luân. Địa chỉ: xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

DNTN Xăng Dầu Lê Hương

Tên doanh nghiệp: DNTN Xăng Dầu Lê Hương. Địa chỉ: Thị Trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu.

Đại Lý Xăng Dầu Kế

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Kế. Địa chỉ: xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

DNTN Hồng Thắm

Tên doanh nghiệp: DNTN Hồng Thắm. Địa chỉ: xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu.

Cửa Hàng Xăng Dầu Hồ Phước Đền

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Hồ Phước Đền. Địa chỉ: Ấp Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu cửa hàng xăng dầu ở cần thơ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiền

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiền. Địa chỉ: Quốc Lộ 91, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hòa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hòa. Địa chỉ: 197, Đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Gas 99

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Gas 99. Địa chỉ: 12A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu Dàng

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Dàng. Địa chỉ: xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu Số 62

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Số 62. Địa chỉ: xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu Số 25

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Số 25. Địa chỉ: Quốc Lộ 91, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu Số 2

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Số 2. Địa chỉ: Ấp Long Thạnh A, Thị Trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu 207

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu 207. Địa chỉ: 56, Đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu,đại lý xăng dầu đại lý xăng dầu ở cần thơ.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Tp.hcm – Chi Nhánh Tại Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Tp.hcm - Chi Nhánh Tại Cần Thơ. Địa chỉ: Lô 15-16 khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu.

Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Cần Thơ. Địa chỉ: 109, Lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Đại Lý Xăng Dầu Chắc

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Xăng Dầu Chắc. Địa chỉ: Ấp Long Thạnh A, Thị Trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 20

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 20. Địa chỉ: 313/5, Ấp Thới Hiệp, Thị Trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu, xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Công Ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ. Địa chỉ: 21, Cách Mạng Tháng 8, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu công ty xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 12

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 12. Địa chỉ: Quốc Lộ 91A, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 8

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 8. Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 7

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 7. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, huyện Thốt Nốt, Tp. Cần thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 6

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 6. Địa chỉ: phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 5

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 5. Địa chỉ: 24, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 4

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 4. Địa chỉ: Hương lộ 4 vòng cung, Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Tp. Cần thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3. Địa chỉ: 248, Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 2

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 2. Địa chỉ: 414, Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 10

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xăng Dầu Số 10. Địa chỉ: 79, Đường 3 Tháng 2, P. Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xăng & dầu,xăng,dầu,nhớt công ty xăng dầu,trạm xăng dầu trạm xăng dầu ở cần thơ.

Cà Phê Ngân Hà

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Ngân Hà. Địa chỉ: 76, Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Lâm Gia

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Lâm Gia. Địa chỉ: 23, Ngô Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê La Mi

Tên doanh nghiệp: Cà Phê La Mi. Địa chỉ: 6A, Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Em

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Em. Địa chỉ: xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Hàn Eaktur

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Hàn Eaktur. Địa chỉ: 145, Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Trung Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Trung Nguyên. Địa chỉ: 69, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát quán cà phê,tiệm cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Trần Thành Cuốn

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Trần Thành Cuốn. Địa chỉ: phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát quán cà phê,tiệm cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Phố Nhớ 2

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Phố Nhớ 2. Địa chỉ: 1, Ngô Quyền, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát quán cà phê,tiệm cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Bar 5 Sao

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Bar 5 Sao. Địa chỉ: 151, đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê quán cà phê,bar quán cà phê ở cần thơ.

Cà phê Hàn Huyên

Tên doanh nghiệp: Cà phê Hàn Huyên. Địa chỉ: 108/46/15, Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Mã Thị Nga

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Mã Thị Nga. Địa chỉ: Khu Thới Xương 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Kiều

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Kiều. Địa chỉ: 6, Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Java

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Java. Địa chỉ: 160, Đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Cà Phê Hồng Ngân

Tên doanh nghiệp: Cà Phê Hồng Ngân. Địa chỉ: 116B, 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Hoàng Hạc

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Hoàng Hạc. Địa chỉ: 91/8B, Đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Hoạch

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Hoạch. Địa chỉ: xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Quán Cà Phê Hai Hỏi

Tên doanh nghiệp: Quán Cà Phê Hai Hỏi. Địa chỉ: xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: quán cà phê & phòng trà, cà phê,nước giải khát tiệm cà phê,quán cà phê quán cà phê ở cần thơ.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Zuellig Pharma Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Zuellig Pharma Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ. Địa chỉ: 12, Lầu 6 Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất & bán buôn, dược phẩm nhà phân phối dược phẩm.

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp.hcm Yteco – Chi Nhánh Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp.hcm Yteco - Chi Nhánh Cần Thơ. Địa chỉ: 69, Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất & bán buôn, dược phẩm sản xuất dược phẩm kinh doanh dược phẩm thực phẩm chức năng.

Công Ty Liên Doanh Hóa Sinh Phương Duy

Tên doanh nghiệp: Công Ty Liên Doanh Hóa Sinh Phương Duy. Địa chỉ: Lô 2-18C KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất & bán buôn, dược phẩm sản xuất dược phẩm kinh doanh dược phẩm.

Công Ty Cổ Phần Vắc Xin & Sinh Phẩm Nam Hưng Việt

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Vắc Xin & Sinh Phẩm Nam Hưng Việt. Địa chỉ: 47, Đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất & bán buôn, dược phẩm nhà phân phối dược phẩm.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mega Lifesciences Viet Nam – Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mega Lifesciences Viet Nam - Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ. Địa chỉ: 2, Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất & bán buôn, dược phẩm nhà phân phối dược phẩm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Thuận – Siêu Thị Maximark Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Thuận - Siêu Thị Maximark Cần Thơ. Địa chỉ: 2, Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , sản xuất & bán buôn, dược phẩm sản xuất dược phẩm kinh doanh dược phẩm.