Nhãn: hiệu thuốc tây

Nhà Thuốc Quang Minh

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Quang Minh. Địa chỉ: 75, Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Thanh Bình. Địa chỉ: 308C, Đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Khỏe

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Khỏe. Địa chỉ: 20A1, Đường 30 Tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Phương Đông

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Phương Đông. Địa chỉ: 180C, Đường 30 Tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Thanh Tín

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Thanh Tín. Địa chỉ: 43, Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Sơn Linh

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Sơn Linh. Địa chỉ: 5A, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Phương Chi

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Phương Chi. Địa chỉ: 24, Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Phi Nga

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Phi Nga. Địa chỉ: 12A, Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Năm Hiệp

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Năm Hiệp. Địa chỉ: 38, Cach Mang Thang 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Hương Bình

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Hương Bình. Địa chỉ: 125A, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Đăng Khoa

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Đăng Khoa. Địa chỉ: 51, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.

Nhà Thuốc Tây Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Nhà Thuốc Tây Cần Thơ. Địa chỉ: 24, Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc tây,nhà thuốc tây nhà thuốc tây ở cần thơ.