TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CANG – CS 1

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CANG – CS 1
Địa chỉ: XÃ SAM MỨN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0230. 382 1374
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục ,mầm non & mẫu giáo,trường tiểu học,trường học,tiểu học,ỵên cang ,trường tiểu học ỵên cang ,cs 1

Địa chỉ doanh nghiệp:XÃ SAM MỨN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN