TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MƯỜNG LAY

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MƯỜNG LAY
Địa chỉ: THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2218
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục ,mầm non & mẫu giáo,trường tiểu học,trường tiểu học ở điện biên,bậc tiểu học,trường học,trường cấp 1,cấp tiểu học,trường ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ