TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG CÔNG CHẤT

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG CÔNG CHẤT
Địa chỉ: BẢN PHỦ, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0230. 382 1001
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục ,mầm non & mẫu giáo,trường tiểu học,trường tiểu học ở điện biên,bậc tiểu học,trường học,trường cấp 1,cấp tiểu học,trường ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:BẢN PHỦ, HUYỆN ĐIỆN BIÊN