TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
Địa chỉ: THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2175
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông,trung học,trung học cơ sở,phổ thông trung học,trung học phổ phông,trường ở điện biên,trường phổ thông ở điện biên,trường cấp 3,trường cấp 2

Địa chỉ doanh nghiệp:THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ