TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TỦA CHÙA
Địa chỉ: PHỐ THẮNG LỢI, THỊ TRẤN TỦA CHÙA, HUYỆN TỦA CHÙA,
Điện thoại: 0230. 384 5303
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông,trung học,trung học cơ sở,phổ thông trung học,trung học phổ phông,trường ở điện biên,trường phổ thông ở điện biên,trường cấp 3,trường cấp 2

Địa chỉ doanh nghiệp:PHỐ THẮNG LỢI, THỊ TRẤN TỦA CHÙA, HUYỆN TỦA CHÙA,