TRƯỜNG THCS HIM LAM

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THCS HIM LAM
Địa chỉ: ĐỘI 16 PHƯỜNG NOONG BUA, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 372 0026
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông,trung học,trung học cơ sở,phổ thông trung học,trung học phổ phông,trường ở điện biên,trường phổ thông ở điện biên,trường cấp 3,trường cấp 2

Địa chỉ doanh nghiệp:ĐỘI 16 PHƯỜNG NOONG BUA, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ