TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHỐ PHỐ 2A, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2352
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông,trung học,trung học cơ sở,phổ thông trung học,trung học phổ phông,trường ở điện biên,trường phổ thông ở điện biên,trường cấp 3,trường cấp 2

Địa chỉ doanh nghiệp:KHỐ PHỐ 2A, HUYỆN TUẦN GIÁO