TRUNG TÂM THỦY SẢN

Tên doanh nghiệp: TRUNG TÂM THỦY SẢN
Địa chỉ: KHU PHỐ 5, PHƯỜNG HIM LAM, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0959
Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nuôi trồng thủy sản,thủy sản,cung cấp thủy sản,thủy hải sản,ngư nghiệp,thủy sản ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:KHU PHỐ 5, PHƯỜNG HIM LAM, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ