TRUNG TÂM SÁCH TÀI CHÍNH

Tên doanh nghiệp : TRUNG TÂM SÁCH TÀI CHÍNH

Tên viết tắt: NSTCHCM

Địa chỉ Email: nguyentaytruc@gmail.com

Mã số thuế: 0312263854

Ngày thành lập: 20/5/2013

Địa chỉ: Quang Trung, Gò Vấp, TP. HCM

Ngành nghề kinh doanh: Bán sách online