Trung tâm ô-tô M247

Tên doanh nghiệp : Trung tâm ô-tô M247

Tên viết tắt: Trung tâm M247

Địa chỉ Email: info@m247.vn

Mã số thuế: 0105199713 – 001

Ngày thành lập: 01/08/2013

Địa chỉ: 247 Lương Thế Vinh

Ngành nghề kinh doanh: – Sửa chữa, bảo dưỡng ô-tô
– Kinh doanh phụ tùng, vật tư ô-tô
– Mua bán, ký gửi ô-tô
– Đào tạo nghề ô-tô
– Định giá ô-tô

Thông tin khác: Sáng lập Trung tâm M247 là các cổ đông Quân đội