Trung tâm học tập cộng đồng Xã Sa Dung

Tên doanh nghiệp: Trung tâm học tập cộng đồng Xã Sa Dung
Địa chỉ: Xã Sa Dung – Điện Biên Đông
Điện thoại: 00230. 392 5274
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục ,trường hướng nghiệp & kỹ thuật,giáo dục văn hóa,giáo dục cộng đồng,văn hóa,giảng dạy,trung tâm văn hóa,trung tâm ở điện biên,giáo dục

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Sa Dung – Điện Biên Đông