Trung tâm học tập cộng đồng Xã Keo Lôm

Tên doanh nghiệp: Trung tâm học tập cộng đồng Xã Keo Lôm
Địa chỉ: Xã Keo Lôm – Điện Biên Đông
Điện thoại: 0230. 382 5546
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục ,trường hướng nghiệp & kỹ thuật,giáo dục văn hóa,giáo dục cộng đồng,văn hóa,giảng dạy,trung tâm văn hóa,trung tâm ở điện biên,giáo dục

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Keo Lôm – Điện Biên Đông