Trung tâm học tập cộng đồng Phường Him Lam

Tên doanh nghiệp: Trung tâm học tập cộng đồng Phường Him Lam
Địa chỉ: Tổ dân phố 11 – phường Him Lam – Thành Phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 0230. 381 0324
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục ,trường hướng nghiệp & kỹ thuật,giáo dục văn hóa,giáo dục cộng đồng,văn hóa,giảng dạy,trung tâm văn hóa,trung tâm ở điện biên,giáo dục

Địa chỉ doanh nghiệp:Tổ dân phố 11 – phường Him Lam – Thành Phố Điện Biên Phủ