Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số Việt Lab

Tên doanh nghiệp: Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số Việt Lab
Tên viết tắt: Việt Lab
Ngày thành lập: Tháng 11/2015
Tên đại diện pháp luật: Lê Hoàng Việt
Địa chỉ: 227 Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng
Email: vietlabdn@gmail.com
Ngành nghề kinh doanh: Rửa ảnh màu, sang ảnh