TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Tên doanh nghiệp: TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT THỊ XÃ MƯỜNG LAY
Địa chỉ: PHƯỜNG NA LAY, THỊ XÃ MƯỜNG LAY
Điện thoại: 0230. 385 2165
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,hoa quả & cây trồng,thực vật,trạm thực vật,trạm bảo vệ thực vật,trạm bảo vệ ở điện biên,thực vật ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:PHƯỜNG NA LAY, THỊ XÃ MƯỜNG LAY