Tiệm giặt là 668

Tên doanh nghiệp: giặt là 668
Ngày thành lập: 01/01/2013
Tên người đại diện pháp luật: nguyễn mạnh hùng
Địa chỉ:  số 668 đường trường chinh, quán trữ, kiến an, hải phòng
Điện thoại: 0313.545.292 & 0946.555.668 & 0945.383.668
Địa chỉ email: thoitrangnam302@gmail.com
Ngành nghề kinh doanh: giặt là cao cấp