Tập Đoàn Khải Hoàn

Tên doanh nghiệp: Tập Đoàn Khải Hoàn

Tên viết tắt: KHG

Địa chỉ Email: kh@khg.com.vn

Mã số thuế: 0902952198

Ngày thành lập: 1982

Địa chỉ: SaiGon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Ngành nghề kinh doanh: + Đầu Tư nông nghiệp
+ Sản Xuất Rau Sạch
+ Nhập Khẩu Công Nghê
+ Sản xuất hệ thông Camera
+ Quản lý Bất Động Sản
+ Kiến trúc xây Dưng

Địa chỉ doanh nghiệp:37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM