Nhãn: xe máy

Công Ty TNHH Xuân Thường

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xuân Thường. Địa chỉ: 253, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Sửa Xe Máy Ngọc Thanh

Tên doanh nghiệp: Tiệm Sửa Xe Máy Ngọc Thanh. Địa chỉ: 261, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Sửa Xe Máy Đức Huy

Tên doanh nghiệp: Tiệm Sửa Xe Máy Đức Huy. Địa chỉ: 4, Khu 5 Tầng, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Ôtô Xe Máy Duẩn Thiệu

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Ôtô Xe Máy Duẩn Thiệu. Địa chỉ: 21, Khu 5 Tầng, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Thắng

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Thắng. Địa chỉ: 61, Khu 5 Tầng, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Dán Xe Thanh Vân 63C

Tên doanh nghiệp: Tiệm Dán Xe Thanh Vân 63C. Địa chỉ: 63, Khu 5 Tầng, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , tiệm dán

Tiệm Sửa Xe Máy Lợi Minh

Tên doanh nghiệp: Tiệm Sửa Xe Máy Lợi Minh. Địa chỉ: 64B, Khu 5 Tầng, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Sửa Xe Máy Thái Ngàn

Tên doanh nghiệp: Tiệm Sửa Xe Máy Thái Ngàn. Địa chỉ: 347, Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Quán Sửa Chữa – Bảo Dưỡng – Xe Máy Hồng Mùi

Tên doanh nghiệp: Quán Sửa Chữa - Bảo Dưỡng - Xe Máy Hồng Mùi. Địa chỉ: 430, Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Văn Tuyên

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Văn Tuyên. Địa chỉ: 337, Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Hoàng Thúy

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Hoàng Thúy. Địa chỉ: 296, Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Hà Phương

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Hà Phương. Địa chỉ: 19, Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Kinh Doanh Xe Máy Tuấn Cường

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Kinh Doanh Xe Máy Tuấn Cường. Địa chỉ: 143B, Đường Đình Đông, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Sửa Chữa Xe Máy Long Hải

Tên doanh nghiệp: Tiệm Sửa Chữa Xe Máy Long Hải. Địa chỉ: 29, Đường Chùa Đồng Thiện, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Máy Tùng Đức

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Máy Tùng Đức. Địa chỉ: 102, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Trung Cách

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Trung Cách. Địa chỉ: 82, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công Ty Cổ Phần Bắc Mật

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Bắc Mật. Địa chỉ: 68, Bạch Đằng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Văn Phú

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Văn Phú. Địa chỉ: 927, Đường Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Hà Giang. Địa chỉ: 884, Đường Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Vũ Thị Gấm

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Vũ Thị Gấm. Địa chỉ: 81, Tỉnh Lộ 402, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Cao Quang Hòa

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Cao Quang Hòa. Địa chỉ: 67, Tỉnh Lộ 404, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Bùi Đắc Hân

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Bùi Đắc Hân. Địa chỉ: 215, Tỉnh Lộ 404, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Công Hoàn

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Công Hoàn. Địa chỉ: 9, Cầu Đen, Tỉnh Lộ 402, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Lương Văn Thường

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Lương Văn Thường. Địa chỉ: 431, Cầu Đen, Tỉnh Lộ 402, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Dương Thị Vinh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Dương Thị Vinh. Địa chỉ: 39, Cầu Đen Tỉnh Lộ 402, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Thị Hiền

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Thị Hiền. Địa chỉ: Tổ 3, Đường Đông Chinh, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Lưu Thị Nết

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Lưu Thị Nết. Địa chỉ: 33, Thanh Xuân Tỉnh Lộ 402, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Văn Dương

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Văn Dương. Địa chỉ: Thôn Tam Kiệt, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Bùi Thị Vân

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Bùi Thị Vân. Địa chỉ: Thôn Nãi Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Phạm Năng Xuân

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Phạm Năng Xuân. Địa chỉ: Thôn 4, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công Ty CP Đầu Tư TM Thái Ngân Anh

Tên doanh nghiệp: Công Ty CP Đầu Tư TM Thái Ngân Anh. Địa chỉ: Số 727, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe

Công Ty CP Đầu Tư TM & DV Quốc Tế Hải Phòng

Tên doanh nghiệp: Công Ty CP Đầu Tư TM & DV Quốc Tế Hải Phòng. Địa chỉ: Số 506, Đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề

Công Ty TNHH TM & DV Bảo Sinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM & DV Bảo Sinh. Địa chỉ: Thôn 4 ( Tại Nhà Ông Bùi Văn Rưng ), Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề

Công Ty TNHH Yamada Yohei

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Yamada Yohei. Địa chỉ: 12A, Phố Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công Ty TNHH Thái Hải Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thái Hải Giang. Địa chỉ: Tổ Cam Lộ 6, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Thị Hà

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Nguyễn Thị Hà. Địa chỉ: 64, Đắc lộc 3, Thị Trấn Núi Đôi, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công Ty TNHH Thương Mại Mê Linh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Mê Linh. Địa chỉ: 221, Tô Hiệu, Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Đại Lý Suzuki An Biên

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Suzuki An Biên. Địa chỉ: 1, Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công ty TNHH thương mại Tam Đa

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại Tam Đa. Địa chỉ: Lô 35 Khu ga Thượng Lý - Sở DầuThượng Lý. Ngành nghề kinh doanh: xe máy,xe máy.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huỳnh Gia

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huỳnh Gia. Địa chỉ: 149K, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Honda Ủy Nhiệm Nam Bình 2

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Honda Ủy Nhiệm Nam Bình 2. Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Cửa Hàng Honda Ủy Nhiệm Trung Nghĩa 4

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Honda Ủy Nhiệm Trung Nghĩa 4. Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Dán Xe Nhân

Tên doanh nghiệp: Tiệm Dán Xe Nhân. Địa chỉ: 92, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , tiệm dán keo xe.

Cửa Hàng Xe Máy Ngọc Anh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Ngọc Anh. Địa chỉ: 223, Quốc Lộ 1A, Ấp 3, Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Tiệm Dán Xe Tài Lợi

Tên doanh nghiệp: Tiệm Dán Xe Tài Lợi. Địa chỉ: 19, Ấp 2, Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , tiệm dán keo xe.

Tiệm Sửa Xe Thu Nguyệt Hưng

Tên doanh nghiệp: Tiệm Sửa Xe Thu Nguyệt Hưng. Địa chỉ: 437, Đường Nguyễn Trãi Phường 9, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

DNTN Thương Mại Tín Hiệp

Tên doanh nghiệp: DNTN Thương Mại Tín Hiệp. Địa chỉ: 68, Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 7, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Xe Máy Nam Bình 1

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Xe Máy Nam Bình 1. Địa chỉ: 263, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe

Cửa Hàng Xe Máy Nam Bình

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Xe Máy Nam Bình. Địa chỉ: 128, Đường Nguyễn Công Trứ Phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.

Công Ty TNHH Huỳnh Gia

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Huỳnh Gia. Địa chỉ: 149K, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xe máy.