Nhãn: sở y tế quảng ninh

Sở Y Tế Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Y Tế Quảng Ninh. Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức dịch vụ y tế,tổ chức dịch vụ y tế,sở ỵ