Nhãn: kinh doanh văn hóa phẩm

CTCP Vật Phẩm Văn Hoá Tổng Hợp Thái Nguyên

Tên doanh nghiệp: CTCP Vật Phẩm Văn Hoá Tổng Hợp Thái Nguyên. Địa chỉ: 66, Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh: văn phòng phẩm ,sản xuất