Nhãn: khảo sát

Cty TNHH Đắk Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đắk Nguyên. Địa chỉ: Hùng Vương Str., Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn,xây dựng , khảo sát,

Cty TNHH Anh Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Anh Sơn. Địa chỉ: Thanh Bình , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH tư vấn và thiết kế xây dựng Tấn Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn và thiết kế xây dựng Tấn Phát. Địa chỉ: 13 Nguyễn Trãi Str., 4, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Kết

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Kết. Địa chỉ: 2nd Flr., 33 Trưng Trắc Str., 1, Vị Thanh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế &

Cty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng H&B

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng H&B. Địa chỉ: 49 Str. 30/4, Sub-hamlet.2, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế &

Cty CP tư vấn xây dựng Đồng Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Đồng Lợi. Địa chỉ: 94 Lê Hồng Phong Str., 4, Vị Thanh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng. Địa chỉ: 24 Triệu Thị Trịnh Str., 1, Vị Thanh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế &

DNTN xây dựng Sơn Hà

Tên doanh nghiệp: DNTN xây dựng Sơn Hà. Địa chỉ: 250 Lê Vĩnh Hòa, K8, 8. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông.

Cty TNHH tư vấn xây dựng và giao thông AQ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng và giao thông AQ. Địa chỉ: 348 Lê Anh Xuân, 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các

Cty TNHH tư vấn xây dựng Duyên Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng Duyên Hải. Địa chỉ: 297A Nguyễn Công Trứ, 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH Phú Hoàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phú Hoàn. Địa chỉ: 96 Nguyễn Ngọc Sanh Str., 5, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP tư vấn xây dựng Vinh Mẫn

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Vinh Mẫn. Địa chỉ: 33 Trần Văn Thời Str., 5, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Cà Mau. Địa chỉ: 197 Lý Thường Kiệt Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Minh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Minh Phát. Địa chỉ: 112 Bùi Thị Trường Str., 5, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Cà Mau. Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo Str., 5, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty CP đầu tư xây dựng Hiệp Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP đầu tư xây dựng Hiệp Hưng. Địa chỉ: 168 Lý Thường Kiệt Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH Dũ Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dũ Phong. Địa chỉ: 162A3 Điện Biên Phủ Str., 6, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn,xây

Cty CP tư vấn xây dựng Sóc Trăng

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Sóc Trăng. Địa chỉ: 42 Hùng Vương Str., 6, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , khảo sát, thiết kế

Cty CP tư vấn xây dựng Khánh Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Khánh Hưng. Địa chỉ: 135/31 Hùng Vương Str., .6, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thành Phát

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thành Phát. Địa chỉ: 91 Trần Bình Trọng Str., 2, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty TNHH xây dựng Hàm Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hàm Giang. Địa chỉ: Chợ Sub-Hamlet, Hàm Giang Hamlet, Trà Cú Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công nghiệp,xây dựng ,

Cty TNHH tư vấn kiến trúc Vĩnh Trà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn kiến trúc Vĩnh Trà. Địa chỉ: 73 Phạm Ngũ Lão Str., 1, Trà Vinh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát,

Cty TNHH thiết kế xây dựng Việt Can

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết kế xây dựng Việt Can. Địa chỉ: 38A Võ Thị Sáu Str., 3, Trà Vinh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát,

Cty TNHH kiến trúc xây dựng Trà Vang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH kiến trúc xây dựng Trà Vang. Địa chỉ: 199A Nguyễn Đáng Str., 7, Trà Vinh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết

Cty CP xây dựng và môi giới nhà đất Vinh Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng và môi giới nhà đất Vinh Hưng. Địa chỉ: 57 Đồng Khởi Str., Group 9, 8, Trà Vinh Town. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , tư vấn

Cty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh. Địa chỉ: 38A Võ Thị Sáu Str., 3, Trà Vinh Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng

Cty cấp thoát nước & vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Cty cấp thoát nước & vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang. Địa chỉ: 516 Ngô Quyền Str., Rạch Giá. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , xử lý nước & vật liệu

Cty TNHH tư vấn và xây dựng 36

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn và xây dựng 36. Địa chỉ: 36/39 Trần Bình Châu Str. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại dịch vụ Gia Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại dịch vụ Gia Việt. Địa chỉ: 19A Mậu Thân Str., An Hoà , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd,xây dựng

Cty TNHH xây dựng và dịch vụ Tila

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng và dịch vụ Tila. Địa chỉ: 167 Road 3/2, Hưng Lợi , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , khảo sát, thiết

Cty TNHH Bảo Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bảo Ngọc. Địa chỉ: 136A Str. 30-4, Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn,xây dựng , xử lý nền móng, chống

Cty thiết kế tư vấn xây dựng Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty thiết kế tư vấn xây dựng Cần Thơ. Địa chỉ: 61/30 Lý Tự Trọng Str., An Phú , Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty đầu tư xây dựng 10

Tên doanh nghiệp: Cty đầu tư xây dựng 10. Địa chỉ: 43A Str. 3-2, Xuân Khánh , Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất đai,xây dựng ,

Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 – CN Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 - CN Cần Thơ. Địa chỉ: Phú An Urban Area, Phú Thú , Cái Ràng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , kinh

Cty CP tư vấn xây dựng Tân Cửu Long

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Tân Cửu Long. Địa chỉ: 64A Tầm Vu Str., Hưng Lợi , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân

Cty CP Tư vấn xây dựng Aci

Tên doanh nghiệp: Cty CP Tư vấn xây dựng Aci. Địa chỉ: 19 Mậu Thân Str., Xuân Khánh , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP tư vấn và xây dựng Thanh Niên

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn và xây dựng Thanh Niên. Địa chỉ: 54/2E Hùng Vương Str., Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế

Cty CP tư vấn thiết kế và xây dựng ATX- CN Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn thiết kế và xây dựng ATX- CN Cần Thơ. Địa chỉ: 174 Trần Quang Diệu Str., Ân Thời , Bình Thủy Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân

Cty CP tư vấn – đầu tư xây dựng Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn - đầu tư xây dựng Cần Thơ. Địa chỉ: No.57 Road 7, Hồng Phát Residential, Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng ,

Cty CP kiểm định xây dựng Hậu Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP kiểm định xây dựng Hậu Giang. Địa chỉ: 30/21 Mậu Thân Str., An Nghiệp , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP Cadico

Tên doanh nghiệp: Cty CP Cadico. Địa chỉ: 7B2 Trần Văn Khéo Str., Cái Khế , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất đai,xây dựng ,

Cty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Chí Tường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Chí Tường. Địa chỉ: 107A1, Đồng Khởi Road, Phú Tân , Bến Tre. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế &

Cty CP tư vấn xây dựng Bến Tre

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Bến Tre. Địa chỉ: 50 Nguyễn Trung Trực Str., 1, Bến Tre Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH xây dựng Miền Tây

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Miền Tây. Địa chỉ: 79/29 Phạm Thái Bường Str., Group 1, 4, Vĩnh Long Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng,xây

Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Minh Hiền

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Minh Hiền. Địa chỉ: 38/2 Mậu Thân Str., 3, Vĩnh Long Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tây Đô

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tây Đô. Địa chỉ: 69A Phó Cơ Điều Str., 3, Vĩnh Long Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế &

Cty CP tư vấn xây dựng Vĩnh Long

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng Vĩnh Long. Địa chỉ: 80A1 Trần Phú Str., 4, Vĩnh Long Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH thiết kế xây dựng Nam Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết kế xây dựng Nam Việt. Địa chỉ: 38/1 Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty TNHH tư vấn kiến thiết

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn kiến thiết. Địa chỉ: 22B Bình Giã Str., 8, Vũng Tàu (11 Nguyễn Hữu Cầu Str., 3, Vũng Tàu ). Ngành nghề kinh doanh: xây dựng ,

Cty sản xuất xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn. Địa chỉ: 425 Nguyễn Trung Trực Str., 9, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ