Nhãn: khai thác & chế biến

Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Lai Châu.

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Lai Châu.. Địa chỉ: 14 Str.1, Thanh Bình , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,quặng

Cty TNHH Minh Huy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Huy. Địa chỉ: Long Tường, Long An Hamlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) ,

Cty nông lâm sản xuất khẩu Long An

Tên doanh nghiệp: Cty nông lâm sản xuất khẩu Long An. Địa chỉ: 347 Highway 62, 6, Tân An Town. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác &

Cty TNHH Đức Lợi 2

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Lợi 2. Địa chỉ: Bình Phước B Area, Bình Chuẩn , Thuận An Town. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty CP lâm sản và XNK tổng hợp Bình Dương

Tên doanh nghiệp: Cty CP lâm sản và XNK tổng hợp Bình Dương. Địa chỉ: 612 Bình Dương Str., Hiệp Thành , Thủ Dầu Một Town. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ)

Cty TNHH Công Chính

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công Chính. Địa chỉ: 199 Trần Phú Str., Lộc Nga Hamlet, Bảo Lộc Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..)

Cty vật tư vận tải và xuất nhập khẩu Đăklăk

Tên doanh nghiệp: Cty vật tư vận tải và xuất nhập khẩu Đăklăk. Địa chỉ: 178-Y Jut, Thắng Lợi , Buôn Ma Thuột. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

DNTN thương mại Trực Phát

Tên doanh nghiệp: DNTN thương mại Trực Phát. Địa chỉ: 9 Ngo Gia Tu Str., Tan An , Buon Ma Thuot city. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông

Cty TNHH Hưng An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng An. Địa chỉ: Ea Knốp, Ea Knốp Townlet, Ea Kar Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Xí nghiệp tư doanh thương mại Đức Hoà

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp tư doanh thương mại Đức Hoà. Địa chỉ: 1, Pong Drang Hamlet, Krong Buk Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều,

Cty thương mại kinh doanh lâm nông sản Ngọc Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kinh doanh lâm nông sản Ngọc Thành. Địa chỉ: Block 5, Thành Nhất , Buôn Ma Thuột. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

Cty CP thương mại đầu tư Tân An

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại đầu tư Tân An. Địa chỉ: 102 Highway 14, Tân An , Buôn Mê Thuột. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông

Cty CP gỗ lạng Buôn Mê Thuột

Tên doanh nghiệp: Cty CP gỗ lạng Buôn Mê Thuột. Địa chỉ: 131 Phan Huy Chú Str., Khánh Xuân , Buôn Mê Thuột. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai

Cty TNHH Trường Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Lâm. Địa chỉ: Highway 1A, Trần Quang Diệu , Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Trường Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Sơn. Địa chỉ: Phú Tài IZ.,Trần Quang Diệu , Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH xuất nhập khẩu Phước Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xuất nhập khẩu Phước Hưng. Địa chỉ: Highway 1, Phú Tài IZ., Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

Cty TNHH Hưng Duyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Duyên. Địa chỉ: 48 Lê Duẩn Str., Lý Thường Kiệt , Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..)

Cty TNHH Hoàng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Hà. Địa chỉ: 250/34 Tăng Bạt Hổ Str., Lý Thường Kiệt , Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Chín Hào

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chín Hào. Địa chỉ: 34 Diên Hồng Str., Lý Thường Kiệt , Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Bình Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bình Phú. Địa chỉ: Lot B20, Phú Tài IZ., Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty CP Công nghệ gỗ Đại Thành

Tên doanh nghiệp: Cty CP Công nghệ gỗ Đại Thành. Địa chỉ: 90 Tây Sơn Str., Qui Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty CP chế biến gỗ nội thất Pisico

Tên doanh nghiệp: Cty CP chế biến gỗ nội thất Pisico. Địa chỉ: Lot C6-C7, Phú Tài JP., Quy Nhơn. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,gỗ , chế biến,lâm sản

DNTN Hoàng Nhi

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Nhi. Địa chỉ: 93 Huỳnh Thúc Kháng Str., Diên Hồng. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến

DNTN Hưng Thịnh

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Thịnh. Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Chư HDrông Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến &

DNTN Khanh Kiều

Tên doanh nghiệp: DNTN Khanh Kiều. Địa chỉ: Group 2, Chư HDrông Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến &

DNTN Thành Công

Tên doanh nghiệp: DNTN Thành Công. Địa chỉ: 45 Lê Hồng Phong Str., Diên Hồng , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) ,

Cty TNHH Trường Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Hải. Địa chỉ: Highway 14, Hàm Rồng Village. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Xí nghiệp tư doanh Minh Tâm

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp tư doanh Minh Tâm. Địa chỉ: Sub-hamlet 3, Biển Hồ Hamlet, Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) ,

Cty TNHH Hoàng Gia

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Gia. Địa chỉ: 99 Vườn, Tân Phú Hamlet, La Băng Commune, Chư Prông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Đại Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Thành. Địa chỉ: 369 Trường Chinh Str., Trà Bá , Pleiku. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) ,

Cty TNHH Quốc Vỹ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quốc Vỹ. Địa chỉ: 153 Duy Tân, Duy Tân , Kon Tum Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH lâm sản Trường Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH lâm sản Trường Sơn. Địa chỉ: Group2, Ngô Mây , Kon Tum Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Hoàng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Long. Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu Str., Ngô Mây , Kon Tum. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Gia Nghi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Gia Nghi. Địa chỉ: 48 Hùng Vương Str., Kon Tum. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Đại Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Dương. Địa chỉ: 123 Lê Lợi Str., Kontum Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến

Cty TNHH An Phước

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Phước. Địa chỉ: Hoà Bình IZ., Kon Tum. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến &

Cty CP đầu tư và phát triển Duy Tân

Tên doanh nghiệp: Cty CP đầu tư và phát triển Duy Tân. Địa chỉ: 89 Duy Tân Str., Duy Tân , Kon Tum Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

DNTN Hải Phú

Tên doanh nghiệp: DNTN Hải Phú. Địa chỉ: Quảng Phú IZ., Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,thuỷ sản , chế biến & kd.

Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên. Địa chỉ: 193 Hùng Vương Str., Trần Phú ward, Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty giống nông lâm nghiệp Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty giống nông lâm nghiệp Quảng Nam. Địa chỉ: Điện Thắng Hamlet, Điện Biên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty CP xuất nhập khẩu Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xuất nhập khẩu Quảng Nam. Địa chỉ: 204 Phan Chu Trinh Str., An Mỹ , Tam Kỳ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam. Địa chỉ: Dien Ngoc Village, Dien Ban Dist. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty TNHH dịch vụ và thương mại Bảo Luân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ và thương mại Bảo Luân. Địa chỉ: 916 Group 11, Phú Bài , Hương Thủy Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

Cty CP chế biến lâm sản Hương Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP chế biến lâm sản Hương Giang. Địa chỉ: Area 7, Phú Bài Townlet, Hương Thủy Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty CP Fit Huế

Tên doanh nghiệp: Cty CP Fit Huế. Địa chỉ: Lot 1A, Phú Bài IZ., Hương Thuỷ Hamlet. Ngành nghề kinh doanh: gốm sứ xây dựng , sx & kd,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác &

Cty TNHH MTV lâm nghiệp đường 9.

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV lâm nghiệp đường 9.. Địa chỉ: Aera 11, 5, Đông Hà Town. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

Cty CP Vinafor Quảng Trị

Tên doanh nghiệp: Cty CP Vinafor Quảng Trị. Địa chỉ: Km3, Highway 9, 3, Đông Hà Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty CP Tín Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty CP Tín Thành Đạt. Địa chỉ: 597 Lê Duẩn, Đông Lương , Đông Hà Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..)

Cty TNHH Trường An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường An. Địa chỉ: 7 Phùng Hưng Str., Đồng Phú , Đồng Hới. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,nông sản (điều, lạc..) ,

Cty TNHH lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình. Địa chỉ: Villige 10, Lý Trạch Hamlet, Bố Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác &