Nhãn: đền

CHÙA PHƯỚC LƯU -THÍCH QUẢNG CHÍ

Tên doanh nghiệp: CHÙA PHƯỚC LƯU -THÍCH QUẢNG CHÍ. Địa chỉ: ẤP LỘC DU, THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TÂY NINH. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

CHÙA LONG THANH

Tên doanh nghiệp: CHÙA LONG THANH. Địa chỉ: TỔ 18, ẤP CÂY XOÀI, XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG ÂN

Tên doanh nghiệp: ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG ÂN. Địa chỉ: ẤP TRƯỜNG ÂN, XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

THÁNH THẤT HỌ ĐẠO CẦU KHỞI

Tên doanh nghiệp: THÁNH THẤT HỌ ĐẠO CẦU KHỞI. Địa chỉ: ẤP KHỞI TRUNG, XÃ CẦU KHỞI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TÂY NINH. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỚC ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỚC ĐÔNG. Địa chỉ: TỔ 15, ẤP SUỐI CAO, XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

CHÙA VỊ

Tên doanh nghiệp: CHÙA VỊ. Địa chỉ: ẤP PHƯƠNG TRUNG, XÃ PHƯƠNG CHIỂU, HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo,đền,chùaphật giáo.

Chùa Vũng Liêm

Tên doanh nghiệp: Chùa Vũng Liêm. Địa chỉ: Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Phát

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Phát. Địa chỉ: 25/1, Quốc Lộ 1, Ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Vi

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Vi. Địa chỉ: 23/14, Khu 1, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Liên

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Liên. Địa chỉ: 10, Ấp Tân Nhơn, Xã Tân Hòa, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Châu

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Châu. Địa chỉ: 23/18B, Khóm 1, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phước Hải

Tên doanh nghiệp: Chùa Phước Hải. Địa chỉ: Ấp 9, Xã Chánh Hội, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Hưng

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Hưng. Địa chỉ: Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Chơn

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Chơn. Địa chỉ: 275, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hòa, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Viên

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Viên. Địa chỉ: 14/20/2, Đường Xóm Chài, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phước Nguyên

Tên doanh nghiệp: Chùa Phước Nguyên. Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Giác Thiên

Tên doanh nghiệp: Chùa Giác Thiên. Địa chỉ: 70, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Tăng Phúc Tự

Tên doanh nghiệp: Chùa Tăng Phúc Tự. Địa chỉ: Xã Đông Cương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Giáng

Tên doanh nghiệp: Chùa Giáng. Địa chỉ: Khu 3 Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Vạn Đức

Tên doanh nghiệp: Chùa Vạn Đức. Địa chỉ: Thôn 2B, Phường Cẩm Hà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Kỳ

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Kỳ. Địa chỉ: 49, Đường Trần Dư, Phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Châu

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Châu. Địa chỉ: Đường Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Tịnh Xá Ngọc Cẩm

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Cẩm. Địa chỉ: 56/53, Đường Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Chúc Thánh

Tên doanh nghiệp: Chùa Chúc Thánh. Địa chỉ: Khu Vực 7, Phường Tân An, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Minh Giác

Tên doanh nghiệp: Chùa Minh Giác. Địa chỉ: 402 Đường Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phước Lâm

Tên doanh nghiệp: Chùa Phước Lâm. Địa chỉ: Thôn 2A, Xã Cẩm Hà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phật Giáo Duy Trung

Tên doanh nghiệp: Chùa Phật Giáo Duy Trung. Địa chỉ: Thôn 6, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Sư Nữ Diệu Quang

Tên doanh nghiệp: Chùa Sư Nữ Diệu Quang. Địa chỉ: Kiệt Nhà Đèn, Phường Hòa Hương, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Pháp Hoa

Tên doanh nghiệp: Chùa Pháp Hoa. Địa chỉ: Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Long Thọ

Tên doanh nghiệp: Chùa Long Thọ. Địa chỉ: Khu An Hội, Đường Nguyễn Hoàng, Phường Minh An, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Hòa Quang

Tên doanh nghiệp: Chùa Hòa Quang. Địa chỉ: Thôn 5, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phổ Quang

Tên doanh nghiệp: Chùa Phổ Quang. Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Duy Sơn

Tên doanh nghiệp: Chùa Duy Sơn. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Hương Phước

Tên doanh nghiệp: Chùa Hương Phước. Địa chỉ: Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa An Hòa

Tên doanh nghiệp: Chùa An Hòa. Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Giác Nguyên

Tên doanh nghiệp: Chùa Giác Nguyên. Địa chỉ: Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Mỹ An

Tên doanh nghiệp: Chùa Mỹ An. Địa chỉ: Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Châu Phong

Tên doanh nghiệp: Chùa Châu Phong. Địa chỉ: Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Đông Bình

Tên doanh nghiệp: Chùa Đông Bình. Địa chỉ: Thôn Xuyên Đông, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Linh Sơn

Tên doanh nghiệp: Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Hiệp Phú

Tên doanh nghiệp: Chùa Hiệp Phú. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Cao Đài Bình Nam

Tên doanh nghiệp: Chùa Cao Đài Bình Nam. Địa chỉ: Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Đạo Nguyên

Tên doanh nghiệp: Chùa Đạo Nguyên. Địa chỉ: 18 Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Hòa Bình

Tên doanh nghiệp: Chùa Hòa Bình. Địa chỉ: Thôn Đình Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Giác Viên

Tên doanh nghiệp: Chùa Giác Viên. Địa chỉ: Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Phổ Minh

Tên doanh nghiệp: Chùa Phổ Minh. Địa chỉ: Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Lầu

Tên doanh nghiệp: Chùa Lầu. Địa chỉ: Thôn 3, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Khương An

Tên doanh nghiệp: Chùa Khương An. Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Chùa Vạn Hạnh

Tên doanh nghiệp: Chùa Vạn Hạnh. Địa chỉ: 18, Phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TP. Địa chỉ: Số 7 - Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị âm thanh & ánh