Nhãn: dân dụng

Cty TNHH Sông Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sông Vân. Địa chỉ: Ea T'Ling Townlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Kiến Tạo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kiến Tạo. Địa chỉ: Group 12, Đắk Song Hamlet, Đắk Song Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Khánh Vĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Khánh Vĩnh. Địa chỉ: 28 Hùng Vương, Ea T'Lung Hamlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng Vĩnh Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Vĩnh Lộc. Địa chỉ: Area 5, Nguyễn Tất Thành Str., Kiến Đức Townlet, Đăkr'lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP Đông Bắc

Tên doanh nghiệp: Cty CP Đông Bắc. Địa chỉ: Dak Rồ Hamlet, Krông Nô Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,trồng trọt,vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng. Địa chỉ: 69 Str., Group 26, Mường Thanh , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng Hiệp Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hiệp Thành. Địa chỉ: 91 Group 8, Thanh Bình. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh. Địa chỉ: 6 Thanh Trường , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP xây dựng số 1

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng số 1. Địa chỉ: 196 Str.17, Tân Thanh , Điện Biên Phủ Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP vật liệu xây dựng Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP vật liệu xây dựng Điện Biên. Địa chỉ: 19, Him Lam , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP xây dựng & quản lý sửa chữa đường bộ 1

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng & quản lý sửa chữa đường bộ 1. Địa chỉ: Group 10, Thanh Trường , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP công trình giao thông

Tên doanh nghiệp: Cty CP công trình giao thông. Địa chỉ: No.2, Group.4, Thanh Bình , Dien Bien Phu Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

HTX xây dựng Trường Huy

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Trường Huy. Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Nàng Mau Townlet, Vị Thuỷ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

HTX xây dựng Mỹ Hưng

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Mỹ Hưng. Địa chỉ: Trường Thọ Sub-hamlet, Trường Long Tây Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

HTX xây dựng Công Thành

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Công Thành. Địa chỉ: Thạnh Lơi 2 Sub-hamlet, Tân Long Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

HTX xây dựng Vạn Lợi

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Vạn Lợi. Địa chỉ: Láng Hầm A Sub-hamlet, Thạnh Xuân Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN xây dựng Thành Ngọc

Tên doanh nghiệp: DNTN xây dựng Thành Ngọc. Địa chỉ: Area 6, 4, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

HTX Ngọc Anh

Tên doanh nghiệp: HTX Ngọc Anh. Địa chỉ: 267 Long Hoà A1, Long Thạnh Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd,xây dựng , dân dụng.

DNTN Trường Thạnh

Tên doanh nghiệp: DNTN Trường Thạnh. Địa chỉ: 426 Xẻo Cao Sub-hamlet, Thạnh Xuân Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm,

DNTN Tín Nghĩa

Tên doanh nghiệp: DNTN Tín Nghĩa. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long My Townlet, Long My Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Trung Tín

Tên doanh nghiệp: DNTN Trung Tín. Địa chỉ: Trần Hưng Đạo Str., Phụng Hiệp Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

DNTN Tân Thuận Thành

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Thuận Thành. Địa chỉ: 39 Nguyễn Trung Trực Str., Sub-hamlet 2, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Tân Thanh Sơn

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Thanh Sơn. Địa chỉ: 147 Mỹ Lợi Sub-hamlet, Cây Dương Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Phát Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Phát Hưng. Địa chỉ: Sub-hamlet 9, Lương Tâm Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Ngoc Hân

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngoc Hân. Địa chỉ: Phúc Xuân Sub-hamlet, Thạnh Hòa Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

DNTN Lý Sơn

Tên doanh nghiệp: DNTN Lý Sơn. Địa chỉ: 10 Trần Phú Str., Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Lam Sơn

Tên doanh nghiệp: DNTN Lam Sơn. Địa chỉ: 260 Nguyễn Huệ Str., 4, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Chí Nhanh

Tên doanh nghiệp: DNTN Chí Nhanh. Địa chỉ: 1/9 Mạc Đĩnh Chi Str., Phụng Hiệp Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

DNTN Ba Lan

Tên doanh nghiệp: DNTN Ba Lan. Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Trường Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Phát. Địa chỉ: 10/3 Tân Phú Str., Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Phượng Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phượng Mai. Địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo Str., Area 1, 3, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng giao thông thuỷ lợi Duy Tân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng giao thông thuỷ lợi Duy Tân. Địa chỉ: 21A Lý Văn Lâm Str., K5, F1, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân

Cty TNHH xây dựng Đại Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Đại Nghĩa. Địa chỉ: 294B Nguyễn Công Trứ Str., 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH tư vấn, kiểm định Chấn Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn, kiểm định Chấn Hưng. Địa chỉ: 139 Bùi Thị Trường, 5, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tân Việt Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Việt Cường. Địa chỉ: 18A Cao Thắng Str., 8. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hoà Hiệp Tứ Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoà Hiệp Tứ Phương. Địa chỉ: 159, Sub - Hamlet. 1, Trí Phải Hamlet, Thới Bình Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,máy móc & thiết

Cty CP phát triển nhà Minh Hải

Tên doanh nghiệp: Cty CP phát triển nhà Minh Hải. Địa chỉ: 7 Lạc Long Quân Str., 7, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất đai,xây

Cty CP đầu tư và xây dựng Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty CP đầu tư và xây dựng Cà Mau. Địa chỉ: 176 Phan Ngọc Hiển Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu trang trí nội thất , sx & kd,vật

Cty xây lắp bưu điện

Tên doanh nghiệp: Cty xây lắp bưu điện. Địa chỉ: Ba Trieu, 3, Bac Lieu Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tây Đô

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tây Đô. Địa chỉ: Group 15, Vĩnh Mỹ B Hamlet, Vĩnh Lợi Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Đại Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Lộc. Địa chỉ: 104/2 Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH 1TV quản lý và sửa chữa đường bộ 719

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 1TV quản lý và sửa chữa đường bộ 719. Địa chỉ: Highway1, 8, Bac Lieu. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP cơ khí xây lắp điện

Tên doanh nghiệp: Cty CP cơ khí xây lắp điện. Địa chỉ: 54 Trần Phú, 7, Bạc Liêu Town. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,xây dựng , công nghiệp,xây

Cty TNHH xây dưng và thương mại Minh Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dưng và thương mại Minh Châu. Địa chỉ: 65 Highway 1, 7, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng Hoàng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Hoàng Long. Địa chỉ: 7 Str.C3, Highway 1, .7, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH xây dựng 379 Sóc Trăng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng 379 Sóc Trăng. Địa chỉ: 64 Dương Minh Quang Str., 3, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thanh Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Lâm. Địa chỉ: Group 1 Highway 1, Phú Lộc Townlet, Thạnh Trị Dist. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tân Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Bình. Địa chỉ: 730 Highway 1A, 2, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , xử lý nền móng, chống thấm, bảo dưỡng, san

Cty TNHH Đức Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Thịnh. Địa chỉ: 34 Living Road 8, Mỹ XuyênTownlet, Mỹ Xuyên Dist. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hoàng Thi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Thi. Địa chỉ: Group 4, Long Phú Townlet, Long Phú Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.